Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Töövõimereform

Töövõimereform ja töövõime hindamine

Töövõimereformi eesmärgiks on toetada töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega tööealiste täisväärtuslikku elu, aidates neil leida tööturul pakutavate teenuste abil võimetekohast tööd ja tööl püsida

Alates 1. jaanuarist 2017 hindab töövõimet ainult töötukassa. Töötukassasse pöördu töövõime hindamiseks siis, kui sinu korduvekspertiisi tähtaeg kätte jõuab. Soovi korral võid esitada töötukassasse taotluse töövõime hindamiseks enne tähtaja lõppu.
Kui ekspertiisi tulemusel selgus sinu osaline või puuduv töövõime maksab töötukassa sulle töövõimetoetust. Lähemalt saad töövõimetoetusest lugeda töötukassa kodulehelt.

Kui sul on sotsiaalkindlustusameti poolt varasema ekspertiisi tulemusel määratud invaliidsusgrupp või tuvastatud püsiv tähtajatu töövõimetus, mis kehtib vanaduspensionieani, siis sa ei pea pöörduma töötukassasse töövõime hindamiseks. Maksame sulle töövõimetuspensionit edasi kuni vanaduspensioni ea saabumiseni.

Taotluse töövõime hindamiseks saad esitada ja taotluse vormi leiad:

 

Vaata töövõimereformiga seotud videoklippe (videod on varustatud viipekeele tõlkega)

 

Töövõime hindamine alates 1. jaanuar 2017

Alates 1. jaanuarist 2017. a hinnatakse töövõimetuse asemel töövõimet ja seda teeb Eesti Töötukassa. Lisainfot töövõime hindamise kohta leiab aadressilt www.tootukassa.ee.

Töövõime hindamiseks tuleb esitada töövõime hindamise taotlus korduvekspertiisi tähtajal Eesti Töötukassale:

 • Eesti Töötukassa maakondlikus esinduses kohapeal, kus taotluse täitmisel abistab juhtumikorraldaja. Kuna taotluse täitmine võtab aega (1–1,5 tundi), siis soovitame kohtumise aja eelnevalt telefoni teel kokku leppida;
 • Eesti Töötukassa iseteenindusportaalis www.tootukassa.ee; või
 • saates enda poolt täidetud taotluse Eesti Töötukassa maakondlikku osakonda posti või e-posti teel. Taotluse vorm on aadressil https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoime-hindamine.

Kuue kuu jooksul enne töövõimehindamise taotluse esitamist peab olema käidud oma pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Kindlasti teavitada vastuvõtul oma arsti, et pöördumise põhjus on töövõime hindamise taotlemine. Arst kirjeldab terviseseisundit ja sisestab andmed tervise infosüsteemi.
Töövõimet hindab taotluse ja terviseandmete põhjal eraldi ekspertarst, küsides vajadusel lisainfot teistelt arstidelt ja spetsialistidelt. Eesti Töötukassa teeb otsuse töövõime kohta ekspertarsti arvamuse põhjal.

Töövõime hindamise taotlusega koos saab esitada ka töövõimetoetuse taotluse. Osalise töövõime või puuduva töövõime puhul on inimesel õigus saada töövõimetoetust.

Töövõime hindamisest ja töövõimetoetusest saab lähemalt lugeda: https://www.tootukassa.ee/toovoimereform.

Vajadusel osutab Töötukassa tööle saamiseks või tööl püsimiseks tööturuteenuseid.

Puude raskusastet saab taotleda koos töövõime hindamisega Eesti Töötukassas. Puude raskusastet tuvastab ja sotsiaaltoetust määrab Sotsiaalkindlustusamet. Puude raskusastme tuvastamisest ja puuetega inimeste sotsiaaltoetusest saate lähemalt lugeda: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puuetega-inimestele/

 

Puude raskusastme korduv taotlemine alates 1. jaanuar 2017 

Puude raskusastme taotlus tuleb esitada korduvekspertiisi taotlemise kuu 5.-20. kuupäeval Sotsiaalkindlustusametisse. Taotluse esitamiseks on kaks võimalust:

1. saates täidetud taotluse Sotsiaalkindlustusametisse e-posti või posti teel. Taotluse vormi leiab aadressilt https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ekspertiisi-blanketid.

Digiallkirjastatud taotlus tuleb saata aadressile [email protected]; või

2. Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal.

Koos puude raskusastme tuvastamisega on soovi korral võimalik taotleda ka töövõime hindamist esitades taotluse kas Sotsiaalkindlustusametile või Eesti Töötukassale:

1. Eesti Töötukassa maakondlikus esinduses kohapeal, kus taotluse täitmisel abistab juhtumikorraldaja. Kuna taotluse täitmine võtab aega (1-1,5 tundi), siis soovitame kohtumise aja eelnevalt telefoni teel kokku leppida;
2. Eesti Töötukassa iseteenindusportaalis www.tootukassa.ee; või
3. enda poolt täidetuna Eesti Töötukassa maakondlikku osakonda posti või e-posti teel.

Taotluse vorm aadressil https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoime-hindamine
Kuue kuu jooksul enne töövõimehindamise taotluse esitamist peab olema käidud oma pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Kindlasti teavitage vastuvõtul oma arsti, et pöördumise põhjus on töövõime hindamise taotlemine. Arst kirjeldab terviseseisundit ja sisestab andmed tervise infosüsteemi.

Töövõimet hindab taotluse ja terviseandmete põhjal eraldi ekspertarst, küsides vajadusel lisainfot teistelt arstidelt ja spetsialistidelt. Eksperdi arvamuse põhjal teeb Töötukassa otsuse inimese töövõime kohta.

Töövõime hindamise taotlusega koos saab esitada ka töövõimetoetuse taotlus, mis on leitav https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoimetoetus. Osalise töövõime või töövõime puudumisel on inimesel õigus saada töövõimetoetust.

Töövõime hindamisest ja töövõimetoetusest saab lähemalt lugeda: https://www.tootukassa.ee/toovoimereform.
Vajadusel osutab Töötukassa tööle saamiseks või tööl püsimiseks tööturuteenuseid.

 

Püsiva töövõimetuse ja puude raskusastme korduv taotlemine alates 1. jaanuar 2017

Alates 1. jaanuarist 2017. a hinnatakse töövõimetuse asemel töövõimet ja seda teeb Eesti Töötukassa. Lisainfot töövõime hindamise kohta leiab aadressilt www.tootukassa.ee.

Töövõime hindamiseks tuleb esitada töövõime hindamise taotlus korduvekspertiisi tähtajal Eesti Töötukassale:
1. Eesti Töötukassa maakondlikus esinduses kohapeal, kus taotluse täitmisel abistab juhtumikorraldaja. Kuna taotluse täitmine võtab aega (1–1,5 tundi), siis soovitame kohtumise aja eelnevalt telefoni teel kokku leppida;
2. Eesti Töötukassa iseteenindusportaalis www.tootukassa.ee; või
3. saates enda poolt täidetud taotluse Eesti Töötukassa maakondlikku osakonda posti või e-posti teel. Taotluse vorm on aadressil https://www.tootukassa.ee/content/ toovoimereform/toovoime-hindamine.

Kuue kuu jooksul enne töövõimehindamise taotluse esitamist peab olema käidud oma pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Kindlasti teavitada vastuvõtul oma arsti, et pöördumise põhjus on töövõime hindamise taotlemine. Arst kirjeldab terviseseisundit ja sisestab andmed tervise infosüsteemi.

Töövõimet hindab taotluse ja terviseandmete põhjal eraldi ekspertarst, küsides vajadusel lisainfot teistelt arstidelt ja spetsialistidelt. Eesti Töötukassa teeb otsuse töövõime kohta ekspertarsti arvamuse põhjal.

Töövõime hindamise taotlusega koos saab esitada ka töövõimetoetuse taotluse. Osalise töövõime või puuduva töövõime puhul on inimesel õigus saada töövõimetoetust.
Töövõime hindamisest ja töövõimetoetusest saab lähemalt lugeda: https://www.tootukassa.ee/toovoimereform.
Vajadusel osutab Töötukassa tööle saamiseks või tööl püsimiseks tööturuteenuseid.

Puude raskusastet saab taotleda koos töövõime hindamisega Eesti Töötukassas. Puude raskusastet tuvastab ja sotsiaaltoetust määrab Sotsiaalkindlustusamet. Puude raskusastme tuvastamisest ja puuetega inimeste sotsiaaltoetusest saate lähemalt lugeda: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puuetega-inimestele/

 

Taotlused ja infomaterjal

Töövõime hindamise/puude raskusastme tuvastamise taotluse (ühistaotluse) saavad esitada nö esmased taotlejad, kellele SKA ei ole pärast 01.07.2010 püsivat töövõimetust tuvastanud.

 

 

Töövõimereform muudab töövõime ja tööealiste puude raskusastme tuvastamise metoodikat ja rahalisi toetusi

Alates 1.jaanuar 2017

 • Tööealised inimesed, kelle püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi tähtaeg on alates 01.01. 2017, saavad töövõimetuspensioni kuni neile määratud tähtaja lõpuni ja uut taotlust enne määratud korduvekspertiisi tähtaega esitama ei pea. Korduvekspertiisi tähtaja saabudes tuleb neil esitada töövõime hindamise taotlus töötukassasse. Taotluse vorm on kättesaadav töötukassa kodulehel https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoime-hindamine ja iseteenindusportaalis www.tootukassa.ee/ 
  Ennetähtaegselt korduvekspertiisi taotlust on õigustatud SKA-le või töötukassale esitama vaid need inimesed, kellel on terviseseisundis toimunud olulised muutused.
 • Kui tööealine inimene soovib alates 01.01.2017 taotleda ainult puude raskusastme tuvastamist, mitte aga töövõime hindamist, tuleb tal pöörduda SKA-sse ja esitada tööealise inimese ekspertiisitaotlus puude raskusastme tuvastamiseks (so uus ühistaotluse vorm). Puude raskusastet tuvastab endiselt SKA. Taotluste vormid on kättesaadavad meie blankettide lehel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/blanketid
 • Kui tööealine inimene soovib alates 01.01.2017 taotleda ainult töövõime hindamist (nii esmane kui korduv taotleja), esitab ta taotluse töötukassasse. Taotluse vorm on kättesaadav töötukassa kodulehel https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoime-hindamine ja iseteenindusportaalis https://www.tootukassa.ee/tkauth/login
 

Kuidas esitada töövõime hindamise taotlust töötukassale

PS! Töövõime hindamise taotluse esitamiseks peab taotleja 6 kuu jooksul enne taotluse esitamist olema käinud oma pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Arsti tuleb informeerida töövõime hindamis taotlemise kavatsusest. Arst kirjeldab inimese terviseseisundit, mis mõjutab töövõimet ja sisestab terviseandmed e-tervise portaali.

Üldised põhimõtted taotluse täitmisel
Küsimustele vastates tuleb arvestada, et tegevus peab olema sooritatav:

 • tavapärases mõistes ohutult - tegevus ei tohi olla teostatud ülisuure pingutusega;
 • piisavalt hästi ja nii tihti kui vajalik - tegevust peab olema võimalik korrata kohe pärast selle lõpetamist või väikese ajavahemiku möödumisel, see ei tohi kaasa tuua nii suurt kurnatust, et peale üht korda rohkemaks jõudu ei jätku;
 • mõõduka aja vältel - tegevus peab olema sooritatav mõistliku aja jooksul. Üldjuhul võib arvestada mõistlikuks enam-vähem kaks korda niipalju aega, kui see võtaks tervisekahjustuseta inimesel;
 • iga küsimuse juures olevat vastusevarianti ”seisund on muutlik” tuleks kasutada siis, kui vastava tegevuse tegemine mõnikord on võimalik ja mõnikord mitte. Kui seisund on muutlik, tuleb täpsustuste lahtris võimalikult selgelt kirjeldada, milline on taotleja tegevuste suutlikkus nö heal päeval ja milline nö halval päeval (heal perioodil/halval perioodil), kui sageli esineb enesetunde halvenemist.
 

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on sotsiaalteenus ja selle eesmärk on inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine 4 eluvaldkonnas, milleks on elamine, õppimine, töötamine, sotsiaalne funktsioneerimine ning lisaks inimese tegevusvõimet piiravate keskkonnategurite kohandamine. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on teenuse vajaduse määratlemisel koostatud tegevuskava, rehabilitatsiooniplaani või rehabilitatsiooniprogrammi alusel osutatav eesmärgipärane rehabiliteeritavate tegevuste kogum ehk kompleksne teenus. 

Kellele on suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus?

Õigustatus saada sotsiaalset rehabilitatsiooni teenust on:

1) lastel (kuni 16-a), kellel on tuvastatud puude raskusaste ning lapsed (kuni 16-a), kellele koostatakse rehabilitatsiooniplaani puude raskusastme esmakordseks tuvastamiseks;

2) alaealistel (kuni 18-a), kes on teenusele suunatud alaealiste komisjoni otsusel;

3) puuduva töövõimega tööealisel inimesel, kellel SKA on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse;

4) vanaduspensioniealisel puudega inimesel, kellel SKA on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse;

5) ennetähtaegsele vanaduspensionile jäänud puudega inimesel, kellel SKA on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse;

6) vanaduspensioni ootel olev päästeteenistuse toetust saaval puudega inimesel, kellel SKA on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse;
tööealisel isikul, kellel on puue või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks või kellele on RERS (riikliku elatusrahade seaduse) alusel määratud invaliidsusgrupp tähtajatult või kellel on tuvastatud osaline töövõime ning lisaks nende kriteeriumide täitmisele tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus. Neil isikutel on õigus sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele juhul, kui nad ei ole töötuna arvele võetud, ei tööta ega õpi.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamine

16-a ja vanemad isikud, kes soovivad saada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, peavad alates 01.01.2016 läbima rehabilitatsioonivajaduse hindamise, mille viib läbi Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja.  

Teenusele suunamine

SRT saamiseks esitatakse SKA-le (iseteeninduses, klienditeeninduses, posti teel) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus või alaealiste komisjoni otsus. SKA otsustab tasu maksmise kohustuse ülevõtmise teenusele õigustatuse kontrollimisel ja rehabilitatsioonivajaduse hindamisel kogutud andmete alusel. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsus tehakse 10 tööpäeva jooksul (kuni 16-a puudega või puuet taotlev laps ja AK otsusel suunatud isik) või 40 tööpäeva jooksul (16-a ja vanem isik, kes vajab hindamist).
Juhul, kui eelarves ei ole raha SRT eest tasu maksmiseks, võtab SKA isiku enda juurde järjekorda ja teavitab sellest isikut koos otsuse teatavaks tegemisega. Eelarvesse raha lisandumisel teavitab SKA järjekorras olevat isikut järjekorra saabumisest.  

Peale otsuse saamist peab isik pöörduma teenuseosutaja poole teenuse saamise lepingu sõlmimiseks 60 kalendripäeva jooksul arvates otsuse või järjekorra saabumise teate saamisest. Infot teenuseosutajate ja järjekordade kohta leiad meie sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osutajate lehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/rehabilitatsiooniteenuse-osutajad

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames osutatavad teenused:

• rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;

• rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;

• rehabilitatsioonitulemuste hindamine;

• füsioterapeudi, tegevusterapeudi, loovterapeudi, sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, psühholoogi, logopeedi, arsti, õe ja kogemusnõustaja teenused

Kõikide spetsialistide (v. a arst) teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui pere- ja grupiteenusena. Arsti teenust osutatakse ainult individuaalselt.