Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kaugtõlke teenus

Tasuta kaugtõlketeenus on mõeldud kuulmislangusega (peamiselt kurtidele) inimestele. Täpsemalt saavad teenust kasutada:

  • 7–15-aastased kuulmislangusega lapsed
  • kuulmislangusega tööealistele inimesed, kellele on määratud vähenenud töövõime (vana süsteemi järgi töövõimetus)
  • vanaduspensioniealised kuulmislangusega inimesed. 2021. aastal jõuavad vanaduspensioniikka 1957. aastal sündinud inimesed

Kaugtõlge on mõeldud eelkõige kurtidele, kes vajavad viipekeeletõlgi abi. Kaugtõlketeenust osutatakse Skype’i kaudu.

Kaugtõlke teenuse kasutamiseks saab ühendust võtta kaugtõlke teenuse pakkujaga, helistades Skype kontaktil „kaugtõlge“ (Skype kasutaja: [email protected]).

Teenus on sissehelistamiseks avatud esmaspäevast reedeni kell 9–18 ja laupäeviti kell 10–16.

Esmaspäeviti, kolmapäeviti ja  reedeti kell 11–15 töötavad kaks tõlki samal ajal ehk on avatud paralleelliin.

Kaugtõlketeenust osutab esmaspäeviti, kolmapäeviti, reedeti ja laupäeviti Viipekeeletõlkide OÜ ning teisipäeviti ja neljapäeviti MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid.

Teenust kasutada sooviva inimese isikuandmeid töötleme vastavalt järgnevale tabelile.

Isikuandmete liigid

Töötlemise eesmärk

Töötleja

Ees- ja perekonnanimi, isikukood

Isiku tuvastamine

Teenuseosutaja ja sotsiaalkindlustusamet

Elukoht

Sihtrühma paiknemise kaardistamine kohalike omavalitsuste täpsusega TK, SKA ja RR andmebaasi põhjal

sotsiaalkindlustusamet

Skype nimi

Teenusega seotud olulise info edastamine, tagasiside küsimine (va reklaam)

Teenuseosutaja ja sotsiaalkindlustusamet

Puuduva või vähenenud töövõime olemasolu

Sihtrühma kuulumise tuvastamine, sh vähenenud töövõime tõendamine TK ja SKA andmebaasi põhjal

sotsiaalkindlustusamet

Lisainfo:

Karmen Orlovski, sotsiaalkindlustusameti tõlketeenuste projektijuht,
e-post [email protected], telefon 5853 9254.

Kaugtõlketeenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, mis on eraldatud järgnevatest ESF meetme alampunktidest: „Kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine“; „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“  ning „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames

Rohkem infot: https://www.sm.ee/et/euroopa-sotsiaalfond-0