Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

 

Projekti tutvustus

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel ja testitakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Vaata teenusmudeli joonist siit (860.46 KB, PNG).

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • isik on 16- aastane kuni vanaduspensioni ealine;
  • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
  • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
    •   isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
    •   isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või 
    •   isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid

 

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine’’

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022

Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud 2022 aastaks koostöölepingud 28 kohalikku omavalitsusega, kes osalesid konkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022“.

Teenusmudeli katsetamisega jätkavad: Antsla vald, Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald, Jõelähtme vald, Jõhvi vald, Kohila vald, Kohtla-Järve linn ,Kose vald, Lüganuse vald, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu linn, Raasiku vald, Rapla vald, Tallinna linn, Tapa vald, Tartu linn, Tori vald, Türi vald ja Väike-Maarja vald.

Uute omavalitsustena alustavad:

Järva vald, Harku vald, Kehtna vald, Paide linn, Otepää vald, Põltsamaa vald, Rõuge vald, Valga vald ja Viljandi linn.

 

Dokumentatsioon aastaks 2022

 

Inimese teekond teenusmudelis

 

Töökorraldus projektis

skeem rollijaotuste kohta

 

Kontaktandmed

 

Sotsiaalkindlustusameti kontaktid pilootprojektis

 

Nimi

 

E-mail

Telefon

Üldine e-post   teenusmudel@sotsiaalkindlustusamet.ee  
Katrin Tsuiman projektijuht katrin.tsuiman@sotsiaalkindlustusamet.ee   5886 7716
Mairi Lilleleht koordinaator mairi.lilleleht@sotsiaalkindlustusamet.ee 5381 6831
Katrin Kalda koordinaator-nõustaja katrin.kalda@sotsiaalkindlustusamet.ee 5385 4488

 

 

 

Kohalikud omavalitsused

 

Kohalik omavalitsus

Kohtade arv

Kontaktisik

e-mail

SKA koordinaator

Kesk- ja Ida-Eesti        
Jõhvi vald 5 Pille Rüütel pille.ruutel@johvi.ee Mairi Lilleleht
Kohtla-Järve linn 40 Kaire Põlgaste kaire.polgaste@kjlv.ee Mairi Lilleleht
Lüganuse vald 8 Anne Rembel Anne.rembel@lyganuse.ee Mairi Lilleleht
Tapa vald 10 Sille Sõmermaa sille.somermaa@tapa.ee Mairi Lilleleht
Väike-Maarja vald 7 Kersti Sepp Kersti.Sepp@v-maarja.ee Mairi Lilleleht
Türi vald 30 Ingrid Hiis ingrid.hiis@tyri.ee Mairi Lilleleht
Viljandi linn 50 Kati Kotsar kati.kotsar@viljandi.ee Mairi Lilleleht
Paide linn 15 Laura Kind laura.kind@paide.ee Mairi Lilleleht
Põltsamaa vald 10 Britha Kondas britha.kondas@poltsamaa.ee Mairi Lilleleht
Järva vald 10 Andra Turro andra.turro@jarva.ee Mairi Lilleleht
Lääne- ja Lõuna-Eesti        
Antsla vald 15 Malle Kodu malle@antsla.ee Katrin Kalda
Valga linn 30 Evi Veerme evi.veerme@valga.ee Katrin Kalda
Tartu Linn 50 Eda Runthal Eda.Runthal@raad.tartu.ee Katrin Kalda
Haapsalu linn ja
Lääne-Nigula vald
32 Krista Levina
Maarika Maripuu
Krista.levina@haapsalulv.ee
Maarika.Maripuu@laanenigula.ee
Katrin Kalda
Põhja-Pärnumaa vald 13 Eda Mirk Eda.Mirk@torivald.ee Katrin Kalda
Pärnu linn 50 Liisa Saks   liisa.saks@parnu.ee Katrin Kalda
Tori vald 30 Eda Mirk Eda.Mirk@torivald.ee Katrin Kalda
Rõuge vald 8 Triinu Õispuu sotsiaaljuhataja@rauge.ee Katrin Kalda
Otepää vald 5 Pille Sikk pille.sikk@otepaa.ee Katrin Kalda
Põhja-Eesti        
Jõelähtme vald 25 Anne Jegorova anne.jegorova@joelahtme.ee Katrin Kalda
Kohila vald 25 Triin Voodla Triin.voodla@kohila.ee Katrin Kalda
Kose vald 15 Merike Pihla merike.pihla@kosevald.ee Katrin Kalda
Raasiku vald 15 Juta Asuja Juta.Asuja@raasiku.ee Katrin Kalda
Rapla vald 55 Katrin Nugis  katrin.nugis@rapla.ee Katrin Kalda
Tallinna linn 130 Cristin Kelder Cristin.Kelder@tallinnlv.ee Mairi Lilleleht
Harku vald 10 Kristi Suvi kristi.suvi@harkusotsiaalkeskus.ee Katrin Kalda
Kehtna vald 7 Ege Vonbret-Tosin ege.vonbret@kehtna.ee Katrin Kalda
 

Infomaterjalid

 

Üritused

06.01.2022  - ISTE 2022 avaseminar uutele omavalitsustele (7.16 MB, PDF)

01.12.2021 - IX kogemusseminar

Võtame möödunu kokku ja vaatame tulevikku (4.09 MB, PPTX)

Kuidas kujuneb KOVides isikukeskse teenuse hind? (626.86 KB, PDF)

Millist abi on ISTEst saadud? (935.4 KB, PDF)

Millest lähtuda ISTE hindade kujundamisel? (304.43 KB, PDF)

IX kogemusseminari video

 

14.09.2021 – VIII kogemusseminar

Kogemus arendab (5.39 MB, PDF)

ISTE teenusmudeli edulood-kokkuvõtted (905.06 KB, PDF)

08.06.2021 -  VII kogemusseminar

KOVi sõnum teenusmudeli tulevikuks (1.31 MB, PDF)

Ülevaade piloteerimisest (2.24 MB, PDF)

Teenuskvaliteedi arendamine (1.02 MB, PDF)

Kogukond taastumise toetajana (8.45 MB, PDF)

09.03.2021 - VI kogemusseminar (2.18 MB, PDF)

10.12.2020 – V kogemusseminar (3.23 MB, PDF)

11.11.2020 - projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar, III voor

10.09.2020 - IV kogemusseminar (671.47 KB, PDF)

10.06.2020 – III kogemusseminar  (234.09 KB, PDF)

10.03.2020 – II kogemusseminar (996.34 KB, PDF)

19.02.2020 – projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar, II voor

07.01.2020 – Infopäev Viljandis konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks, II voor

05.12.19 – I kogemusseminar (1.07 MB, PDF)

13.11.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus III

04.11.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus II

31.10.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus I

09.10.19 – projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar

04.09.19 – Infopäev Tallinnas konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks (389.61 KB, PDF) 

27.08.19 – Infopäev Tartus konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks (416.81 KB, PDF) 

 

 

Teenusmudeli katsetamise ajalugu

 

Eestis on 2016. aastast alates tegeldud uudse erihoolekande teenusmudeli väljaarendamisega, et kujundada erihoolekandeteenused ümber psüühilise erivajadusega inimese ja tema lähedaste vajadustest lähtuvalt ning muuta teenuste korraldus senisest paindlikumaks.

2016-2017 viis Sotsiaalministeerium koostöös disainibürooga Trinidad Wiseman OÜ läbi teenusedisaini protsessi, mille tulemusel töötati välja uus abi osutamise mudel psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele. Väljatöötatud mudelis on praegused Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele.

Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud ning Trinidad Wiseman OÜ poolt teostatud esialgne erihoolekandeteenuste ja teenussüsteemi disainitöö lõpparuanne on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

2017 – 2018 aastal katsetati uut väljatöötatud abi osutamise süsteemi kaheksa omavalitsuse poolt 43 abi vajava inimese toetamisel (vt 2017-2018 projekti lõpparuannet paremas veerus). Projekti tulemuste hindamiseks viisid teenusedisainerid sügisel 2018 läbi teenusmudeli kasutajakogemuse mõjuanalüüsi (vt teenusmudeli kasutajakogemuse mõjuanalüüsi lõpparuannet paremas veerus).  Sellele tuginedes on isikukeskset erihoolekande teenusmudelit edasi arendatud ja 2019. aastal käivitatud uus pilootprojekt, et analüüsida põhjalikumalt uudse mudeli sobivust omavalitsustes.