Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses

ISTE projekti tutvustus

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel ja testitakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Vaata teenusmudeli joonist siit (860.46 KB, PNG).

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • isik on 16- aastane kuni vanaduspensioni ealine;
  • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
  • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
    •   isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
    •   isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või 
    •   isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid

 

 

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine’’

 

 

Inimese teekond teenusmudelis

Töökorraldus projektis

 

 

skeem rollijaotuste kohta

 

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022

Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud 2022 aastaks koostöölepingud 28 kohalikku omavalitsusega, kes osalesid konkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022“.

Teenusmudeli katsetamisega jätkavad: Antsla vald, Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald, Jõelähtme vald, Jõhvi vald, Kohila vald, Kohtla-Järve linn ,Kose vald, Lüganuse vald, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu linn, Raasiku vald, Rapla vald, Tallinna linn, Tapa vald, Tartu linn, Tori vald, Türi vald ja Väike-Maarja vald.

Uute omavalitsustena alustavad:

Järva vald, Harku vald, Kehtna vald, Paide linn, Otepää vald, Põltsamaa vald, Rõuge vald, Valga vald ja Viljandi linn.

 

Kontaktandmed

Sotsiaalkindlustusameti kontaktid pilootprojektis

Nimi

 

E-mail

Telefon

Katrin Tsuiman projektijuht katrin.tsuiman@sotsiaalkindlustusamet.ee   5886 7716
Mairi Lilleleht koordinaator mairi.lilleleht@sotsiaalkindlustusamet.ee 5381 6831
Katrin Kalda koordinaator-nõustaja katrin.kalda@sotsiaalkindlustusamet.ee 5385 4488

 

Kohalikud omavalitsused

Kohalik omavalitsus

Teenuskohtade arv

Kontaktisik KOV-is

e-mail

SKA koordinaator

Kesk- ja Ida-Eesti        
Jõhvi vald 5 Pille Rüütel pille.ruutel@johvi.ee Mairi Lilleleht
Kohtla-Järve linn 40 Kaire Põlgaste
Ekaterina Vertyagina
kaire.polgaste@kjlv.ee
ekaterina.vertyagina@kjlv.ee
Mairi Lilleleht
Lüganuse vald 8 Anne Rembel Anne.rembel@lyganuse.ee Mairi Lilleleht
Tapa vald 10 Riina Haljasoks Riina.Haljasoks@tapa.ee Mairi Lilleleht
Väike-Maarja vald 7 Kersti Sepp Kersti.Sepp@v-maarja.ee Mairi Lilleleht
Türi vald 30 Kairi Savenkov kairi.savenkov@tyri.ee Mairi Lilleleht
Viljandi linn 50 Kati Kotsar kati.kotsar@viljandi.ee Mairi Lilleleht
Paide linn 15 Laura Kind laura.kind@paide.ee Mairi Lilleleht
Põltsamaa vald 10 Helina Kalev helina.kalev@poltsamaa.ee Mairi Lilleleht
Järva vald 10 Andra Turro andra.turro@jarva.ee Mairi Lilleleht
Lääne- ja Lõuna-Eesti        
Antsla vald 15 Malle Kodu malle@antsla.ee Katrin Kalda
Valga vald 30 Ingrid Püvi ingrid.pyvi@valga.ee Katrin Kalda
Tartu Linn 50 Eda Runthal Eda.Runthal@raad.tartu.ee Katrin Kalda
Haapsalu linn ja
Lääne-Nigula vald
32 Krista Levina
Maarika Maripuu
Krista.levina@haapsalulv.ee
Maarika.Maripuu@laanenigula.ee
Katrin Kalda
Põhja-Pärnumaa vald 13 Maris Heldja-Pärn maris.heldjaparn@pparnumaa.ee Katrin Kalda
Pärnu linn 50 Liisa Saks   liisa.saks@parnu.ee Katrin Kalda
Tori vald 30 Eda Mirk Eda.Mirk@torivald.ee Katrin Kalda
Rõuge vald 8 Maire Grosmann raugesotsiaal@rauge.ee Katrin Kalda
Otepää vald 5 Pille Sikk pille.sikk@otepaa.ee Katrin Kalda
Põhja-Eesti        
Jõelähtme vald 25 Anne Jegorova anne.jegorova@joelahtme.ee Katrin Kalda
Kohila vald 25 Triin Voodla Triin.voodla@kohila.ee Katrin Kalda
Kose vald 15 Merike Pihla merike.pihla@kosevald.ee Katrin Kalda
Raasiku vald 15 Juta Asuja Juta.Asuja@raasiku.ee Katrin Kalda
Rapla vald 55 Katrin Nugis  katrin.nugis@rapla.ee Katrin Kalda
Tallinna linn 130 Cristin Kelder
Pille Soonmann
Cristin.Kelder@tallinnlv.ee
pille.soonmann@tallinnlv.ee
Mairi Lilleleht
Harku vald 10 Kristi Suvi kristi.suvi@harkusotsiaalkeskus.ee Katrin Kalda
Kehtna vald 7 Ege Vonbret-Tosin ege.vonbret@kehtna.ee Katrin Kalda
 

Infomaterjalid

 
 

 

Projekti tegevused 2022

Avaseminar

06.01.2022  - ISTE 2022 avaseminar uutele omavalitsustele (7.16 MB, PDF)

 

Infopäev

08.02.2022 - ISTE rakendamise infotund veebis (884.44 KB, PDF)

 

Koolitus

Abivajaduse hindamise metoodiline koolitus (1.36 MB, PDF) 13.01.2022 Tallinn, 19.01.2022 Valga, 28.01.2022 Paide

Kogemusseminar

09.03.2022 Teenuse tulemused ja mõjud (8.33 MB, PDF)

09.–10.06.2022 „Teenuse kvaliteet – mida räägivad meie kogemused?“

 

Projekt 2019-2021

Infomaterjalid 2019-2021

Üritused 2019-2021

01.12.2021 - IX kogemusseminar

Võtame möödunu kokku ja vaatame tulevikku (4.09 MB, PPTX)

Kuidas kujuneb KOVides isikukeskse teenuse hind? (626.86 KB, PDF)

Millist abi on ISTEst saadud? (935.4 KB, PDF)

Millest lähtuda ISTE hindade kujundamisel? (304.43 KB, PDF)

IX kogemusseminari video

14.09.2021 – VIII kogemusseminar

Kogemus arendab (5.39 MB, PDF)

ISTE teenusmudeli edulood-kokkuvõtted (905.06 KB, PDF)

08.06.2021 -  VII kogemusseminar

KOVi sõnum teenusmudeli tulevikuks (1.31 MB, PDF)

Ülevaade piloteerimisest (2.24 MB, PDF)

Teenuskvaliteedi arendamine (1.02 MB, PDF)

Kogukond taastumise toetajana (8.45 MB, PDF)

09.03.2021 - VI kogemusseminar (2.18 MB, PDF)

10.12.2020 – V kogemusseminar (3.23 MB, PDF)

11.11.2020 - projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar, III voor

10.09.2020 - IV kogemusseminar (671.47 KB, PDF)

10.06.2020 – III kogemusseminar  (234.09 KB, PDF)

10.03.2020 – II kogemusseminar (996.34 KB, PDF)

19.02.2020 – projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar, II voor

07.01.2020 – Infopäev Viljandis konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks, II voor

05.12.19 – I kogemusseminar (1.07 MB, PDF)

13.11.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus III

04.11.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus II

31.10.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus I

09.10.19 – projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar

04.09.19 – Infopäev Tallinnas konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks (389.61 KB, PDF) 

27.08.19 – Infopäev Tartus konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks (416.81 KB, PDF) 

Teenusmudeli katsetamise ajalugu

Eestis on 2016. aastast alates tegeldud uudse erihoolekande teenusmudeli väljaarendamisega, et kujundada erihoolekandeteenused ümber psüühilise erivajadusega inimese ja tema lähedaste vajadustest lähtuvalt ning muuta teenuste korraldus senisest paindlikumaks.

2016-2017 viis Sotsiaalministeerium koostöös disainibürooga Trinidad Wiseman OÜ läbi teenusedisaini protsessi, mille tulemusel töötati välja uus abi osutamise mudel psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele. Väljatöötatud mudelis on praegused Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele.

Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud ning Trinidad Wiseman OÜ poolt teostatud esialgne erihoolekandeteenuste ja teenussüsteemi disainitöö lõpparuanne on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

2017 – 2018 aastal katsetati uut väljatöötatud abi osutamise süsteemi kaheksa omavalitsuse poolt 43 abi vajava inimese toetamisel (vt 2017-2018 projekti lõpparuannet paremas veerus). Projekti tulemuste hindamiseks viisid teenusedisainerid sügisel 2018 läbi teenusmudeli kasutajakogemuse mõjuanalüüsi (vt teenusmudeli kasutajakogemuse mõjuanalüüsi lõpparuannet paremas veerus).  Sellele tuginedes on isikukeskset erihoolekande teenusmudelit edasi arendatud ja 2019. aastal käivitatud uus pilootprojekt, et analüüsida põhjalikumalt uudse mudeli sobivust omavalitsustes.