Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Erihoolekandeteenuste osutajad

 

Erihoolekande teenusekohtade tabel. (1.21 MB, PDF)

Sõlmitud halduslepingud ja halduslepingute lisad erihoolekandeteenuste osutamiseks on leitavad Sotsiaalkindlustusameti dokumendiregistrist.

 

 
 

Teade uutele erihoolekandeteenuste osutajatele

Sotsiaalkindlustusamet sõlmib uute erihoolekandeteenuste osutajatega, kellele on väljastatud tegevusluba vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 151 punktidele 5-9, halduslepingu erihoolekandeteenuste osutamiseks alates 01.01.2019. Haldusleping sõlmitakse viieks aastaks.

Halduslepingu sõlmimiseks esitada digitaalselt allkirjastatud vormikohane taotlus (36 KB, DOC) Sotsiaalkindlustusametile e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee hiljemalt 31. detsembriks 2018.

Täiendav informatsioon: e-post esta.kajaste@sotsiaalkindlustusamet.ee, telefon 620 8306.