Sa oled siin

Keskkonna kohandamine erivajadustega inimestele

 

Keskkonna kohandus

Alates 1. oktoobrist 2017 liikusid keskkonna kohanduse valdkonnaga seotud tegevused Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuselt üle Sotsiaalkindlustusametisse. Sotsiaalkindlustusamet tegeleb nüüdsest ka keskkonna kohanduse valdkonda puudutavate teemadega ehk kodu- ja töökeskkonna alase nõustamiseteenuse koordineerimise, arendamise, teavitamise ja koolitamisega. Muudatuse eesmärk on koondada abivahenditega ja keskkonnakohandusega seotud kompetents ning riigi poolt pakutavad teenused ühte asutusse.

Meie poole võivad pöörduda nii erivajadusega inimesed kui kohalikud omavalitsused. Kohandamise alane nõustamine, visiit ja vajadusel hinnangu koostamine üle Eesti on tasuta.

Kohanduste valdkonna kontakt Sotsiaalkindlustusametis on Mariliis Tilk, mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel: 56358029

Valminud on keskkonna kohandamise abimaterjali kohalike omavalitsuste spetsialistidele. Abimaterjal sisaldab ülevaadet ja soovitusi erivajadusega inimeste eluruumi kohandamiseks ning ideid avaliku ruumi parendamiseks. Abimaterjalis on välja toodud levinumad takistused, millega erivajadustega inimesed on kokku puutunud ja millele lahendust otsinud. Abimaterjal ei sisalda kõiki ettetulevaid probleeme ja lahendusi, kuid loodame, et see on toeks spetsialistidele nende töös!

Abimaterjal on kättesaadav lisatud failist (Keskkonna kohandamise abimaterjal kohaliku omavalitsuse spetsialistidele (3.14 MB, PDF)). Küsimuste ja tagasiside korral pöörduda mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise projekt

26.02 võeti vastu määrus, mille alusel saab kohalik omavalitsus (KOV) hakata taotlema puuetega inimeste eluruumide kohandamist. Elanike taotluste alusel koostab KOV taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle riigile otsuse tegemiseks. Esimene taotlusvoor on avatud KOV-dele kuni 15.06.2018.

Projekt viiakse läbi aastatel 2018-2023 ning on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti lõpuks on planeeritud kohandada kokku 1955 erivajadusega inimese eluruumid üle Eesti.

2017. aastaga lõppes Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eestvedamisel eluruumide kohandamise pilootprojekt, mille raames kohandati 45 inimese kodusid.

Rohkem infot:

https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002

https://www.sm.ee/et/uudised/ligi-2000-erivajadusega-inimest-saab-riigi-toel-kodu-kohandada