Sa oled siin

Keskkonna kohandamine erivajadustega inimestele

 

Keskkonna kohanduse nõustamine

Sotsiaalkindlustusamet tegeleb 1.oktoobrist 2017 ka kodu- ja töökeskkonna alase nõustamisteenusega.

Nõustamisteenus on mõeldud erivajadusega inimestele, kes soovivad muuta/parandada oma kodu- ja töökeskkonnas hakkama saamist ja suurendada iseseisvat toimetulekut. Samuti nõustame erivajadusega inimeste lähedasi, et vähendada nende hoolduskoormust kodukeskkonnas. Keskkonda saab kohandada nii ehituslikult kui ka abivahenditega. Kõige levinumad probleemid, mida soovitakse lahendada on seotud eluaseme sisse/väljapääsuga era- või elumajja ja raskendatud pesemistoimingutega.

Meie poole võivad pöörduda kõik erivajadusega inimesed, nende pereliikmed kui ka kohalikud omavalitsused. Kohandamise alane nõustamine, visiit ja vajadusel soovituste koostamine üle Eesti on tasuta.

Kohanduste valdkonna kontakt Sotsiaalkindlustusametis on Tiina Korjus, tiina.korjus@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel: 5173656

  • Valminud on keskkonna kohandamise abimaterjali kohalike omavalitsuste spetsialistidele. Abimaterjal sisaldab ülevaadet ja soovitusi erivajadusega inimeste eluruumi kohandamiseks ning ideid avaliku ruumi parendamiseks. Abimaterjalis on välja toodud levinumad takistused, millega erivajadustega inimesed on kokku puutunud ja millele lahendust otsinud

Abimaterjal on kättesaadav lisatud failist Keskkonna kohandamise abimaterjal kohaliku omavalitsuse spetsialistidele (3.14 MB, PDF).

 

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise projekt

 

Projekt viiakse läbi aastatel 2018-2023 ning on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. 
Meetme eesmärk on toetada vähe
malt 2000 puudega inimese kodu kohandust nende vajadustele vastavaks. 45 eluruumi kohandati katseprojekti raames 2017.aastal ja projekti lõpuks on planeeritud kohandada kokku 1955 puudega inimese eluruumid üle Eesti.

Toetuse taotlejaks on kohalikud omavalitsused, et nad saaksid toetada puudega inimesi nende kodude kohandamisel ja arendada välja puudega inimestele eluruumide kohandamise teenuse. Kohandamise all mõeldakse ehituslikku sekkumist, mille tulemusena paraneb inimese toimetulek või väheneb abistaja hoolduskoormus
Projektis osalemiseks peab puudega inimene pöörduma esmalt oma elukohajärgsesse omavalitsusse.

Esimene taotlusvoor KOVdele lõppes 15.06.2018. Teine taotlusvoor KOVdele oli avatud 21.02.2019- 26.08.2019.

Kolmas taotlusvoor KOVdele avaneb 20.01.2020 ja jääb avatuks 31.08.2020.

Küsimustele vastab

 

Tiina Korjus

Abivahendite talituse peaspetsialist

 Telefon: 517 3656
tiina.korjus@sotsiaalkindlustusamet.ee

platvormtõstuk ratastoolileTrepi kõrvale paigaldatud platvormtõstuk aitab majja pääseda ka ratastooliga liikujal