Sa oled siin

Abivahendi vajajale

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik erivajadusega ja puudega inimeste 

 • tegevusvõimet säilitada

 • ennetada ning kompenseerida kahjustuste süvenemist.

Abivahendid on näiteks prillid, kuulmisaparaadid, proteesid, poti- ja dušitoolid, kargud, ratastoolid, lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid, mähkmed  jne.

 

 

Kellel on õigus saada abivahend riigipoolse soodustusega

Abivahendite ostmine ja üürimine riigipoolse soodustusega on reguleeritud Sotsiaalkaitseministri määrusega. Määruse lisas on leitav abivahendite loetelu (741.92 KB, PDF), kus on kirjas abivahendid koos hüvitamise tingimustega.
 
Abivahendi soodustuse arvutame abivahendite loetelus (741.92 KB, PDF) toodud piirhinnast.
 

Abivahendid hüvitame

 •  Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%. 
 •  Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.
 • 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (741.92 KB, PDF)
 •  Tööealistele, kellel on kas:
  •   osaline/puuduv töövõime;
  •   töövõimetus alates 40%;
  •   määratud puue.

Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule (741.92 KB, PDF)

 • Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
 • Vanaduspensioniealistele. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (741.92 KB, PDF)

Riigipoolse soodustuse saamiseks rinna-, silmaproteesi, kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 detsibellist) vajaduse puhul piisab ainult arstitõendist ja isikliku abivahendi kaardist.

 

Kuidas saada abivahend riigipoolse soodustusega?

Riigipoolse soodustusega saad abivahendi ettevõttest soetada siis, kui sulle on väljastatud abivahendi tõend ja isikliku abivahendi kaart. 

Abivahendi tõend

näitab, milliseid abivahendeid sa vajad. Tõendi saamiseks pöördu perearsti, eriarsti, õe, tegevusterapeudi või füsioterapeudi poole. Abivahendi tõendi võib välja kirjutada terapeut, kes töötab rehabilitatsioonimeeskonna juures või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses ning õde, kes on läbinud õdedele mõeldud täiendkoolituse. Koolituse läbinud õdede nimekiri on leitav lisainfo alt. Samuti võib abivahendi vajadus olla tuvastatud rehabilitatsiooniplaanis. See, kes konkreetsele abivahendile tõendi võib väljastada, sõltub abivahendist ja on leitav abivahendite loetelus. (741.92 KB, PDF) Abivahendi tõendina ei sobi digiretsept. 

Isikliku abivahendi kaart

Kaardi saamiseks on kõige kiirem viis täita taotlus kodulehel. Kodulehel olevasse vormi sisesta kaarti vajava inimese kontaktandmed ja kaardi kättesaamise postiaadress. Taotluse alusel väljastame sulle või su lähedasele 3-5 päevaga isikliku abivahendi kaardi ning saadame selle postiga koju.

Jätkuvalt on võimalus tulla ka klienditeenindusse ja taotleda isikliku abivahendi kaarti kohapeal. Taotluse saab klienditeeninduses esitada suuliselt ning õigustuse olemasolul väljastatakse see ka kohe.

NB! Kui sul on isikliku abivahendi kaart juba olemas, siis uut kaarti taotleda ei ole vaja. Samuti ei ole vaja iga abivahendi jaoks uut kaarti, vaid kõik tehingud kantakse ühele kaardile.

Abivahendi ettevõte

Riigipoolse osalusega saad abivahendit üürida või osta ettevõttest, kes on sotsiaalkindlustusametiga sõlminud lepingu. Abivahendeid müüvate ettevõtete loendi leiad siit (90.35 KB, XLSX)

Ettevõttesse minnes võta kaasa abivahendi tõend, isikliku abivahendi kaart ja isikut tõendav dokument. Abivahendi üürimise või soetamise kohta teeb ettevõte abivahendi kaardile sissekande. Kui abivahendi kaart on täis saanud, siis lisab ettevõte kaardile uue vahelehe. NB! Tõend ja isikliku abivahendi kaart jäta alati enda kätte.

 

 

 

Mida ma teen, kui minu isikliku abivahendi kaart on täis saanud või kadunud?

 • Kui sinu abivahendi kaart on täis saanud, siis lisab ettevõte kaardile uue vahelehe.
 • Kui sinu abivahendi kaart on kadunud, siis väljastame sulle uue kaardi (duplikaadi). Kaardile lisame sinu varasemate abivahendite tehingute väljatrüki. Duplikaati võid samuti taotleda kodulehel oleva taotluse või posti teel. 

Kuidas kujuneb minu omaosaluse suurus?

Abivahendi soetamisel tasub riik omapoolse osa ning sina omaosaluse. Kui abivahendi omaosaluse maksumus on sinu jaoks liiga suur, on sul võimalus taotleda selle vähendamist (vt erisuse taotlemine). Abivahendi soetamisel on sinu omaosaluse suurus alati minimaalselt 7 eurot (välja arvatud inkontinentsitoodete ostul ning abivahendi üürimisel).

Näiteks:

Arst on sulle välja kirjutanud ratastooli. Ettevõttes selgub, et sulle sobib ratastool, millele on kehtestatud üüri piirhinnaks kuus 34,50 eurot ning riigipoolne soodustus sellest on 90%. Ettevõtte spetsialist leiab sulle sobiva ratastooli piirhinna siseselt, maksumusega 27,80 eurot kuus.  Riik tasub sinu eest 90% abivahendi maksumusest ehk 25,02 eurot ning sinu omaosaluse suuruseks jääb 2,78 eurot. Arvutuskäik: 27,8-(27,8*0,9)=2,78 eurot. 

Kui sinule sobiva ratastooli üürihind kuus on 45 eurot (ehk üürihind kuus on suurem, kui kehtestatud piirhind 34,5 eurot), siis riik tasub sinu eest 90% piirhinnast ehk kokku 31,05 eurot. Summa mis jääb piirhinna ja abivahendi maksumuse vahele tuleb sinul endal tasuda.  Seega jääb sinu omaosaluse suuruseks  13,95 eurot. Sellisel juhul on sul õigus esitada piirhinna suurendamiseks erisuse taotlus. Arvutuskäik: 45-(34,5*0,9)=13,95 eurot.

 
 

Erisuse taotlemine

Abivahendi soetamisel on sul võimalik põhjendatud juhtudel taotleda erisust, täites selleks erisuse taotlus. Taotlus erisuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile enne abivahendi soetamist.

Erisust saad taotleda järgnevatel juhtudel:

 • Omaosaluse vähendamine. Sotsiaalkindlustusamet vähendab omaosalust maksimaalselt viie protsendini, kui sinule või sinu perekonnale on makstud taotlemise kuul või sellele eelneval aastal  toimetulekutoetust. Samuti võib omaosalust vähendada, kui sinu majanduslik olukord ei võimalda omaosalust tasuda. Selleks tuleb esitada põhjendus.
 • Uue abivahendi soetamine enne seda, kui lõpeb sama ISO-koodiga juba riigipoolse soodustusega hüvitatud abivahendi kasutusaeg. Uut abivahendit saad taotleda, kui abivahend ei vasta enam sinu vajadustele (näiteks kuulmise või nägemise halvenemine, kasvamine lapseeas, hävimine õnnetusjuhtumi tagajärjel jne).
 • Abivahendi soetamine, mis ei ole kantud ISO-koodi täpsusega abivahendite loetellu. Abivahendite loetelu välist abivahendit saad taotleda, kui ilma selle abivahendita sa igapäevaselt toime ei tule.
 • Piirlimiidi suurendamine juhul, kui on diagnoosist või funktsioonihäirest tulenev põhjendatud vajadus piirlimiidist suurema koguse kasutamiseks. Piirlimiit on abivahendi maksimaalne kogus, mille riik osaliselt hüvitab. Näiteks saad piirlimiidi suurendamist taotleda, kui sul on ühe asemel vaja korraga kahte ratastooli üürida.
 • Abivahendile kehtestatud piirhinna ühekordne muutmine. Piirhind on abivahendi maksimaalne maksumus, millest riik oma osa hüvitab. Kui sinu abivahendi maksumus ületab piirhinna, siis on sul võimalus taotleda piirhinna suurendamist. Piirhinda suurendame juhul, kui piirhinna siseselt sinu jaoks sobivaid abivahendeid ei leidu. Näiteks saad piirhinna suurendamist taotleda kui kärule kehtestatud üüri piirhinnaks on 86 eurot kuus, kuid sinule sobiva käru üürihind kuus on aga 106 eurot. 
 • Teenuse muutus ehk üüritava abivahendi väljaostmine või müügis oleva abivahendi üürimise võimaldamine, kui selleks on põhjendatud vajadus. Mõtle kindlasti üürimise ja väljaostu erisustele. Abivahendi üüri hinna sees on ka vajadusel abivahendi hooldus ja remont, mille ajal võimaldatakse sulle ka asendustoode. Ettevõttel on kohustus teatud aja möödudes teostada üüris olevale abivahendile korraline hooldus. Samuti annab abivahendi üüriteenuse kasutamine võimaluse see välja vahetada tervisliku seisundi muutumisel toote vastu, mis vastaks paremini sinu vajadustele.

Erisuse taotlemiseks on vaja:

 • Abivahendi tõendit või rehabilitatsiooniplaani, kus on kirjas vajaminev abivahend. Tõendile võid lisada terapeudi põhjalikuma hinnangu (või video) abivahendi sobivuse ja vajalikkuse kohta. 
 • Isikliku abivahendi kaarti (saad taotleda elektrooniliselt siin).
 • Lisada dokumentidele kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist abivahendile erinevate ettevõtete poolt. Hinnapakkumised pead lisama, kui soovid abivahendi piirhinna suurendamist, määrusevälist abivahendit, abivahendit, millele ei ole kehtestatud piirhinda, teenuse muutmist.

Pane tähele! Kui sulle sobivat abivahendit pakub ainult üks ettevõte, siis saadki taotlusele lisada ainult ühe hinnapakkumise. Taotlusel too see selgituse osas ka välja.

Lisadokumendid

 • kui oled 18-26-aastane ja õpid välismaal, lisa koolitõendi koopia.
 • kui oled määratud eeskostjaks, lisa kohtumääruse koopia.
 • kuioled kellegi teise esindaja, lisa volitus.

 

Taotluse esitamine

Abivahendi tõendi, taotlusvormi ja hinnapakkumused saad edastada nii e-postiga aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee kui posti teel aadressil Paldiski mnt 80, Tallinn, 15092 Tallinn. 

 

Kui kaua läheb aega otsuse tegemisele?

Spetsialistid vaatavad sinu esitatud dokumendid üle ning vajadusel võtavad üksikasjade täpsustamiseks ka sinuga ühendust. Harvem esinevate probleemide korral kaasame hinnangute tegemiseks ka erinevaid eksperte. Lisaks käib taotluste arutamiseks kord nädalas koos komisjon, kuhu kuuluvad sotsiaalkindlustusameti erinevate erialade spetsialistid, et arutada keerukamaid juhtumeid ja leida sinu või sinu pereliikme jaoks parim võimalik lahendus. Vastuse oma taotlusele saad 30 päeva jooksul.

 

Kuidas ma saan abivahendi kätte?

Positiivse otsuse korral võta abivahendi ettevõttesse kaasa lisaks otsusele isikliku abivahendi kaart ja isikut tõendav dokument. Abivahendi üürimise või soetamise kohta teeb ettevõte isikliku abivahendi kaardile sissekande. Tõend ja isikliku abivahendi kaart jäta alati enda kätte.

 

Kuhu ma pean pöörduma, kui ma ei ole abivahendi ettevõtte teenindusega rahul?

Esialgu pöördu ettevõtte poole ja kui sul tekib vaidlus abivahendit müüva või üüriva ettevõttega, siis on sul võimalus meie poole pöörduda.

 

Küsimuste korral aitavad:

Maige Printsmann, spetsialist tel:  5380 9630, maige.printsmann@sotsiaalkindlustusamet.ee – üldised küsimused erimenetluste kohta
Merlin Veinberg, nõunik tel: 5305 9218, merlin.veinberg@sotsiaalkindlustusamet.ee – üldised küsimused erimenetluste kohta
Annika Kiik, peaspetsialist tel: 5694 6586, annika.kiik@sotsiaalkindlustusamet.ee - abivahendite alane nõustamine
Sigrid Laan, peaspetsialist tel 5306 8287, sigrid.laan@sotsiaalkindlustusamet.ee - abivahendite alane nõustamine