Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Abivahendi vajajale

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet.

Abivahendid on näiteks lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid, mähkmed, ala- ja ülajäseme proteesid, küünarkargud, käsiratastoolid, elektrilised ratastoolid, poti- ja dušitoolid, kuulmisabivahendid jne

 

Kellel on õigus saada abivahend riigipoolse soodustusega

Abivahendid hüvitame
 •  Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%. 
 •  Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.
 • 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (307.46 KB, PDF)
 •  Tööealistele, kellel on kas:
  •   osaline/puuduv töövõime;
  •   töövõimetus alates 40%;
  •   määratud puue.

Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule (307.46 KB, PDF)

 • Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
 • Vanaduspensioniealistele. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (307.46 KB, PDF)
 • Riigipoolse soodustuse saamiseks rinna-, silmaproteesi, kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 detsibellist) vajaduse puhul piisab ainult arstitõendist.

Abivahendi soodustuse arvutame abivahendite loetelus (307.46 KB, PDF) toodud piirhinnast.

Abivahendite ostmine ja üürimine riigipoolse soodustusega on reguleeritud Sotsiaalkaitseministri määrusega. Määruse lisas on leitav abivahendite loetelu (307.46 KB, PDF), kus on kirjas abivahendid koos hüvitamise tingimustega.

 

 • Kutsume tööealisi inimesi osalema abivahendite pilootprojektis!

  Sotsiaalkindlustusamet koostöös Sotsiaalministeeriumiga viivad 2021. aasta 1. jaanuarist kuni 30. juunini läbi pilootprojekti „Abivahendite võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta“. See annab ka ilma puude ja töövõime languseta tööealistele inimestele (vanuses 16-63) võimaluse soetada riigipoolse soodustusega abivahendeid.

  Piloodis saavad osaleda tööealised inimesed: 

  •   kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust

  •   kellel on alles pooleli puude ja/või töövõime hindamise protsess

  •   kellel spetsialist või arst on tuvastanud abivahendi vajaduse (abivahendi tõend)

  Pilootprojektis osalevate ettevõtete nimekiri. (27.69 KB, XLSX)

  Loe lähemalt pilootprojektist.

  Abivahendi tõendi vorm (62.71 KB, PDF)

 

Kuidas saada abivahend riigipoolse soodustusega?

Abivahendi ettevõttest riigipoolse soodustusega abivahendi ostmiseks või üürimiseks läheb sul vaja paberkandjal abivahendi tõendit:

Abivahendi tõend

näitab, milliseid abivahendeid sa vajad. Tõendi saamiseks pöördu perearsti, eriarsti, õe, tegevusterapeudi, füsioterapeudi või ämmaemanda poole. Abivahendi vajadus võib olla välja toodud ka rehabilitatsiooniplaanis. See, kes konkreetsele abivahendile tõendi võib väljastada, sõltub abivahendist ja on leitav  abivahendite loetelus. (307.46 KB, PDF) 

Isikliku abivahendi kaart

Alates 1. detsembrist ei pea kliendid enam abivahendi kaarti taotlema ega kaasas kandma, sest kogu info inimese abivahenditehingute kohta liigub teenuseosutajate ja ameti vahel elektrooniliselt. Oma abivahendite ostu- ja üüritehingute kohta saab inimene infot vaadata ameti iseteenindusest.

Abivahendi ettevõte

Kui sul on abivahendi tõend olemas, pöördu abivahendi ettevõttesse. Ära unusta kaasa võtta isikut tõendavat dokumenti! Riigipoolset soodustust on võimalik saada ettevõtetes, kes on sotsiaalkindlustusametiga sõlminud lepingu. Loetelu abivahendi ettevõtetest leiad siit (80.98 KB, XLSX)

Leia endale lähim abivahendi pakkuja

 

Kuidas kujuneb minu omaosaluse suurus?

Abivahendi soetamisel tasub riik omapoolse osa ning sina omaosaluse. Kui abivahendi omaosaluse maksumus on sinu jaoks liiga suur, on sul võimalus taotleda selle vähendamist (vt erimenetluse taotlemine). Taotlus omaosaluse vähendamiseks tuleb sul esitada sotsiaalkindlustusametile enne abivahendi soetamist. Abivahendi soetamisel on sinu omaosaluse suurus alati minimaalselt 7 eurot (välja arvatud inkontinentsitoodete ostul ning abivahendi üürimisel).

Näiteks:

Arst on sulle välja kirjutanud ratastooli. Ettevõttes selgub, et sulle sobib ratastool, millele on kehtestatud üüri piirhinnaks kuus 34,50 eurot ning riigipoolne soodustus sellest on 90%. Ettevõtte spetsialist leiab sulle sobiva ratastooli piirhinna siseselt, maksumusega 27,80 eurot kuus.  Riik tasub sinu eest 90% abivahendi maksumusest ehk 25,02 eurot ning sinu omaosaluse suuruseks jääb 2,78 eurot. Arvutuskäik: 27,8-(27,8*0,9)=2,78 eurot. 

Kui sinule sobiva ratastooli üürihind kuus on 45 eurot (ehk üürihind kuus on suurem, kui kehtestatud piirhind 34,5 eurot), siis riik tasub sinu eest 90% piirhinnast ehk kokku 31,05 eurot. Summa mis jääb piirhinna ja abivahendi maksumuse vahele tuleb sinul endal tasuda.  Seega jääb sinu omaosaluse suuruseks  13,95 eurot. Sellisel juhul on sul õigus esitada piirhinna suurendamiseks erimenetluse taotlus. Arvutuskäik: 45-(34,5*0,9)=13,95 eurot.

Kuhu ma pean pöörduma, kui ma ei ole abivahendi ettevõtte teenindusega rahul?

Esialgu pöördu ettevõtte poole ja kui sul tekib vaidlus abivahendit müüva või üüriva ettevõttega, siis on sul võimalus meie poole pöörduda.

 
 

Erimenetluse taotlemine

Põhjendatud juhtudel on võimalik sul taotleda erisust. Taotlus esitatakse sotsiaalkindlustusametile enne abivahendi soetamist (st, kui tehing on juba tehtud, siis erimenetlust taotleda ei saa).

Erisust saad taotleda järgnevatel juhtudel:

 • Omaosaluse vähendamiseks. Omaosalust võib vähendada juhul, kui sinu majanduslik olukord ei võimalda omaosalust tasuda. Selleks tuleb esitada taotlus põhjendusega. Sotsiaalkindlustusamet saab sinu omaosaluse vähendada maksimaalselt viie protsendini.
 • Uue abivahendi soetamiseks, kuna kasutuses olev abivahend ei vasta enam sinu vajadustele (näiteks on sinu kuulmine või nägemine halvenenud; abivahend on väikseks jäänud, kuna laps on kasvanud; abivahend hävines õnnetusjuhtumi tagajärjel jne).
 • Sa vajad abivahendit, mis ei ole kantud abivahendite loetellu (307.46 KB, PDF)kuid ilma selle abivahendita sa igapäevaselt toime ei tule.
 • Sa vajad suuremat kogust abivahendit, kui riigi soodustusega on võimalik saada. Koguse suurendamist saad taotleda, kui sul on diagnoosist või funktsioonihäirest tulenev põhjendatud vajadus suurema koguse kasutamiseks. Näiteks on lapsele vaja üürida ühte seisulauda koju ja teist lasteaeda või kooli.
 • Sinu abivahendi maksumus on kõrgem kui piirhind, millest arvutatakse riigi soodustus. Näiteks: Käru üüri piirhind kuus on 145 eurot ning riigipoolne soodustus sellest on 90%. Ettevõttes selgub, et sobiva käru üüri hind kuus on 160 eurot (ehk maksumus ületab piirhinda). Sel juhul tasub riik sinu eest 90% 145 eurost ehk kokku 130,50 eurot. Sinu omaosaluseks jääb antud juhul 29,50 eurot kuus. Sul on õigus esitada taotlus piirhinna suurendamiseks. Kui sinule sobiva abivahendi piirhinda suurendatakse, siis hakkab riik sinu eest tasuma 90% 160 eurost ehk 144 eurot.

NB! Piirhinda suurendame juhul, kui piirhinna siseselt sinu jaoks sobivaid abivahendeid ei leidu.

 • Sa soovid üürida abivahendit, mida on võimalik ainult osta / sa soovid osta abivahendit, mida on võimalik ainult üürida. Seda on võimalik taotleda, kui on põhjendatud vajadus. Mõtle kindlasti üürimise ja väljaostu erisustele. Abivahendi üüri hinna sees on ka vajadusel abivahendi hooldus ja remont, mille ajal võimaldatakse sulle ka asendustoode. Ettevõttel on kohustus teatud aja möödudes teostada üüris olevale abivahendile korraline hooldus. Kui üürid abivahendit, siis on võimalik see tervisliku seisundi muutumisel välja vahetada toote vastu, mis vastaks paremini sinu vajadustele.

 

Erimenetluse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Erimenetluse taotlus
 • Koopia abivahendi tõendist, kus on kirjas vajaminev abivahend. Samuti võib vajaminev abivahend olla välja toodud rehabilitatsiooniplaanis. Kui abivahendi vajadus on välja toodud rehabilitatsiooniplaanis, siis seda meile esitada ei ole vaja. Tõendile võid lisada terapeudi põhjalikuma hinnangu (või video) abivahendi sobivuse ja vajalikkuse kohta. 
 • Teatud juhtudel on vaja lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist erinevate ettevõtete poolt. Hinnapakkumised pead lisama, kui soovid abivahendi piirhinna suurendamist; abivahendit, mida ei ole kantud abivahendite loetellu; üüritava abivahendi ostmist või ostetava abivahendi üürimist; abivahendit, millele ei ole abivahendite loetelus kehtestatud piirhinda.

Pane tähele! Kui sulle sobivat abivahendit pakub ainult üks ettevõte, siis saadki taotlusele lisada ainult ühe hinnapakkumise. Taotlusel too see selgituse osas ka välja.

Lisadokumendid

 • kui oled 18-26-aastane ja õpid välismaal, lisa koolitõendi koopia.
 • kui oled määratud eeskostjaks, lisa kohtumääruse koopia.
 • kui oled kellegi teise esindaja, lisa volitus.

 

Kuhu taotlus saata?

Saada dokumendid e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee või posti teel aadressile Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn. Samuti on taotlus võimalik täita ja dokumendid esitada sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Kui kaua läheb aega otsuse tegemisele?

Terapeudid vaatavad sinu esitatud dokumendid üle ning vajadusel võtavad sinuga ühendust üksikasjade täpsustamiseks. Kui taotluse läbivaatamiseks vajalikud dokumendid on olemas, siis saadetakse otsus sulle hiljemalt 30 päeva jooksul.

Kuidas ma saan abivahendi kätte?

Positiivse otsuse korral võta abivahendi ettevõttesse kaasa lisaks otsusele isikut tõendav dokument. Tõend jäta alati enda kätte.

 

 

Küsimuste korral aitavad:

Üldised küsimused erimenetluse taotlemise kohta

Agne Kranach, spetsialist tel: 5866 8462, agne.kranach@sotsiaalkindlustusamet.ee
Merlin Veinberg, nõunik tel: 5305 9218, merlin.veinberg@sotsiaalkindlustusamet.ee

Abivahendite alane nõustamine

Annika Kiik, peaspetsialist tel: 5694 6586, annika.kiik@sotsiaalkindlustusamet.ee
Sigrid Laan, peaspetsialist tel 5306 8287, sigrid.laan@sotsiaalkindlustusamet.ee 
Kairit Pärna, arendusspetsialist tel: 5835 8409, kairit.parna@sotsiaalkindlustusamet.ee

Bret Schär, peaspetsialist tel 5302 6672, bret.schar@sotsiaalkindlustusamet.ee 

Keskkonna kohandamise nõustmine

Tiina Korjus, peaspetsialist tel: 517 3656, tiina.korjus@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Kutsume tööealisi inimesi osalema abivahendite pilootprojektis!

Sotsiaalkindlustusamet koostöös Sotsiaalministeeriumiga viivad 2021. aasta 1. jaanuarist kuni 30. juunini läbi pilootprojekti „Abivahendite võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta“. See annab ka ilma puude ja töövõime languseta tööealistele inimestele (vanuses 16-63) võimaluse soetada riigipoolse soodustusega abivahendeid.

Kes saavad piloodis osaleda?

Tööealised inimesed:

 • kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust

 • kellel on alles pooleli puude ja/või töövõime hindamise protsess

 • kellel spetsialist või arst on tuvastanud abivahendi vajaduse (abivahendi tõend)

Milliseid abivahendeid soetada saab?

Abivahendite võimaldamise aluseks pilootprojektis on kehtiv abivahendite loetelu (307.46 KB, PDF). Soetada saab kõiki loetelus olevaid abivahendeid, loetelus sätestatud tingimustel ja abivahendi tõendi olemasolul. Näiteks on loetelus 04.33.03.01 ISO koodiga istmepadjad lamatiste vältimiseks tõendi väljastajaks kas perearst, eriarst, rehabilitatsiooni meeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, õde või ämmaemand ning antud toote piirhinnaks 400 eurot, millest riik hüvitab 90%. 

Samuti on pilootprojektis osaleda soovivatel inimesel võimalik taotleda abivahendit erimenetluse kaudu.

Juhul kui Sinu abivahendi vajadus on pikaajaline ja kasutad abivahendi üüriteenust pilootprojektis olles, on mõistlik siiski taotleda ka puudet ja/või töövõime langust, et saaksid pilootprojekti lõppedes abivahendit riigi osalusega edasi kasutada. 

Kuidas projektis osaleda?

Osalemiseks on vajalik abivahendi tõendi (62.71 KB, PDF) olemasolu ja vanuse sihtgruppi kuulumine. Projektis osalemise soovist anna teada tõendi väljastajale ja ettevõttele kuhu abivahendit soetama lähed. Tõendi (62.71 KB, PDF)saab vastavalt abivahendite loetelule (307.46 KB, PDF) väljastada kas perearst, eriarst, õde, füsioterapeut, tegevusterapeut, ämmaemand või optometrist. Infot abivahendite kohta saab abivahendeid müüvast ettevõtetest, sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või abivahendi tõendi väljastanud arstilt ja/või spetsialistilt.

Abivahendeid müüvasse ettevõttesse minnes võta kaasa oma isikut tõendav dokument ja arsti või spetsialisti väljastatud abivahendi tõend. Piloodis osalevate ettevõtete kontaktid on failis Pilootprojektis osalevate ettevõtete nimekiri. (27.69 KB, XLSX)

Pilootprojekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine" raames.

Küsimuste korral pöördu:

Annika Kiik, peaspetsialist tel 5694 6586, annika.kiik@sotsiaalkindlustusamet.ee

Sigrid Laan, peaspetsialist tel 5306 8287, sigrid.laan@sotsiaalkindlustusamet.ee  

Abivahendi ettevõtted