Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Abivahendi tõendi väljastajale

Abivahendeid on õigus määrata perearstil, eriarstil, tegevusterapeudil, füsioterapeudil või rehabilitatsioonimeeskonnal. Abivahendi loetelus (PDF) on välja toodud, kellel on õigus konkreetse abivahendi vajadus tuvastada. Abivahendi tõendi võib välja kirjutada terapeut, kes töötab rehabilitatsioonimeeskonna juures või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses.

Samuti leiad abivahendi vajaduse tuvastaja kohta infot abivahendi teatmikust (9.07 MB, PDF), kus on abivahendite loetelu esitatud illustratiivselt.

Pane tähele! Abivahendi teatmik on välja antud 2016. aastal, mistõttu puuduvad seal tuvastajatena tegevus- ja füsioterapeudid ning võib esineda ka muid väiksemaid erinevusi võrreldes kehtiva abivahendi loeteluga.

Tõendile märgi abivahendi nimetus, kirjeldus või abivahendi ISO-kood (näiteks ISO-kood 12.06.06 rulaator). Abivahendi tõendi vormina võid kasutada enda vormi või kasutada sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavat tõendivormi (1 MB, PDF). Abivahendi tõendiks ei sobi digiretsept. Soovitav on märkida ka abivahendi vajaduse põhjendus, mis aitab ennetada sotsiaalkindlustusameti spetsialistide poolt esitatavaid küsimusi ja kiirendab otsuse tegemise protsessi.