Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Psühhosotsiaalne kriisiabi

Psühhosotsiaalne kriisiabi on inimlik, toetav ja praktiline abi kaasinimestele kriisiolukorras või selle järel, mis sisaldab erinevaid inimese heaolu- ja turvatunnet ning ratsionaalset otsustamist ja käitumist toetavaid tegevusi.

Psühhosotsiaalne kriisiabi võimaldab ennetada kahjulikke tagajärgi sotsiaalsetele suhetele, tervisele ning igapäevasele toimetulekule.

Õigeaegsel ja kättesaadaval psühhosotsiaalsel toetusel on oluline roll posttraumaatilise stressihäire ja sellega seotud vaevuste ennetamisel ja leevendamisel.

Psühhosotsiaalne kriisiabi kriisiolukorra ajal

Kriisiolukorra vältel aitavad psühhosotsiaalse kriisiabi tegevused kaasa elanikkonna psühhosotsiaalsele hakkamasaamisele ja kohanemisele ning esmareageerijate töövõime säilimisele ja läbipõlemise vältimisele.

Kriisiolukorra kestel seisneb elanikkonnale suunatud kriisiabi muuhulgas järgnevas:

 • Adekvaatse ja ajakohase info ning selgete käitumisjuhiste andmine
 • Baasvajaduste rahuldamise tagamine ja toetamine
 • Inimeste igapäevase toimetuleku toetamine
 • Turvaliste valikute toetamine, lootuse andmine
 • Psühholoogilise esmaabi laia kättesaadavuse tagamine
 

Psühhosotsiaalne kriisiabi kriisiolukorra järel

Kriisiolukorra järel on psühhosotsiaalse kriisiabi roll toetada elanike ja spetsialistide taastumist ning normaalsesse elurütmi naasmist.

Psühhosotsiaalse kriisi järel vajavad kriisist enam traumeeritud inimesed sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi tuge nende vaimse tervise ja sotsiaalse toimetuleku toetamiseks, see tähendab vajadusel ka professionaalset psühholoogilist ja psühhiaatrilist abi.

Psühhosotsiaalset kriisiabi korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA), oma tegevusega toetab SKA kriisi juhtivat asutust. Praktiliste tegevuste näol viivad psühhosotsiaalset kriisiabi ellu paljud asutused, kogukonnad, vabatahtlikud ja lähedased, oluline roll on ka eneseabil.

Sotsiaalkindlustusamet viib psühhosotsiaalse kriisiabi tegevusi ellu läbi järgnevate töösuundade:

 • Informeerimine

 • Otsene abi pakkumine

 • Asutuste ja spetsialistide toetamine
 • Elanikkonna ja asutuste informeerimine
 • Uute vajaduste skriining, tegevuste koordineerimine 
 

Psühhosotsiaalse abi kanalid

 • Veebivestluse võimalus www.palunabi.ee kaudu ohvriabi kriisitelefoni spetsialistidega (vestlusakent lehe all paremas nurgas)

 • Vaimse tervise tugiliin + 372 660 4500 (avatud ööpäevaringselt)

 • Vaimse tervise nõustamistelefon  (E-R 9.00 - 10.00 telefon 6787422)

 • Hingehoiutelefoni telefoninõustamine tel 116 123 (avatud ööpäevaringselt) https://hingehoid.ee/

 • Peaasi Facebooki lehel vebinarid, podcastid

 

Psühholoogiline esmaabi

 

Kriisidel võib olla pikaajaline füüsiline ja emotsionaalne mõju. Millestki olulisest ilma jäämisel võivad inimesed kogeda kaotustunnet. Kriis võib kaasa tuua mitmeid kaotuseid, näiteks vara, kodu või töökoha kaotuse, eraldamise lähedastest ja naabritest, sõpradest, aga ka selliseid kaotuseid, mida tunnetavad inimesed eelkõige ise, näiteks kontrolli ja väärikustunde kaotus, heaolu ja lootuse kaotus, unistuste, turvatunde ja usalduse kaotus. Psühholoogiline esmaabi on esimene samm, et vähendada selliste kaotuste mõju ja anda inimestele tugevust ja vastupidavust, mida nad vajavad toimetulemiseks ja jätkamiseks.

Psühholoogilise esmaabiga toetatakse inimese toimetulekut.

 

 

Perioodil september-detsember 2020 toimusid üle Eesti 44 psühholoogilise esmaabi koolitust. Koolitustel osales 883 inimest. 

Psühholoogilise koolituse tellimiseks palume pöörduda otse koolitaja poole.

Koolitajad:

Sirli Peterson
Sirli Peterson
sirli.peterson@gmail.com
Viktoria ŠumarovaViktoria Šumarova
kviktoria@mail.ru
Edvard LjulkoEdvard Ljulko
Edvard.Ljulko@gmail.com
Regina Paabo
Regina Paabo
regina.paabo@ut.ee
Sigre SuurvarikSigre Suurvarik
sigre.suurvarik@gmail.com
Anu AunapuuAnu Aunapuu
Anu.Aunapuu@ut.ee
Urmas Lehtsalu Urmas Lehtsalu
urmas.lehtsalu@gmail.com
Astrid Org Astrid Org
astridorg@gmail.com
Elliko Konno
Elliko Konno
elliko.konno@gmail.com
Hannela Teaste Hannela Teaste
hannela.teaste@gmail.com
 

Kontaktid psühhosotsiaalse kriisiabi teemadel