Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Pensioniiga, liigid ja soodustused

Pension on hüvitis, mida maksame vanaduse, töövõimetuse ja toitja kaotuse korral.
Pensionisüsteemi eesmärk on tagada pensionile läinud inimesele igakuine sissetulek.

Pensioniiga tõuseb järk-järgult tõusmas ja jõuab 2026. aastaks 65 eluaastani. 
2021. aastal jõuavad vanaduspensioniikka 1957. aastal sündinud inimesed.

Pensionisüsteem toetub kolmele sambale.

 • I sammas ehk riiklik pension. Sellega tegeleb sotsiaalkindlustusamet.
 • II sammas ehk kohustuslik kogumispension. Sellega tegeleb pensionikeskus. (Loe lähemalt II samba reformist )
 • III sammas ehk täiendav kogumispension. Sellega tegelevad kindlustusseltsid ja pangad.

 
 

Pensioni liigid, soodustused ja kutsealade sooduspensionid

Riiklike pensionide liigid on:

Kutsealade sooduspensionid:

 

Kui oled elu jooksul teeninud vähemalt ühe aasta pensionistaaži teises riigis, võib sul olla õigus taotleda sealt pensioni. Loe pikemalt välismaalt pensioni taotlemise kohta.

 

Vanaduspension ja pensioniiga

Vanaduspensioni saamiseks pead olema jõudnud pensioniikka ja sul peab olema vähemalt 15 aastat pensionistaaži.

1. jaanuarist 2017 hakkas pensioniiga järk-järgult tõusma ja jõuab 2026. aastaks 65. eluaastani. Pensioniiga suureneb vastavalt sünniaastale:

Sünniaasta  Vanaduspensioni iga
1953 63 a
1954 63 a 3 kuud
1955 63 a 6 kuud
1956 63 a 9 kuud
1957 64 a
1958 64 a 3 kuud
1959 64 a 6 kuud
1960 64 a 9 kuud
1961 ja hiljem

65 a

2023. aastal hakkavad jõudma vanaduspensioniikka 1959. aastal sündinud inimesed.

Alates 2027. aastast hakkab vanaduspensioniiga sõltuma keskmisest eeldatavast elueast. Loe täpsemalt siit.

Vanaduspensioni saamiseks peab sul olema vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži.
Vanaduspensionit makstakse ka siis, kui sa töötad.

Loe täpsemalt pensioni taotlemise kohta siit.

 

Paindlik vanaduspension

Paindlik vanaduspension on alates 2021. aastast kehtima hakanud uus pensioniliik, mis vahetab järgnevatel aastatel välja senise ennetähtaegse ja edasilükatud vanaduspensioni.

Pensionile võid minna kuni viis aastat enne pensioniiga, kuid enne vanaduspensioniiga pensionile minekuks peab sul olema rohkem pensionistaaži. Kui lähed vanaduspensionieast varem pensionile, on sinu pension väiksem. Kui lähed vanaduspensionieast hiljem, on pension suurem.

Pensioni saad edaspidi välja võtta osaliselt ehk pooles mahus või selle väljamaksmise täielikult peatada. Erinevalt varasemast lubab uus paindlik pensionisüsteem saada ennetähtaegsetel vanaduspensionäridel pensioni ja töötasu samal ajal.

Selleks, et alates 2021 aastast enne vanaduspensioniiga pensionile minna, peab sul olema vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži ning kokku:

 • kuni 1 aasta varem pensionile jäämiseks vähemalt 20 aastat pensionistaaži
 • kuni 2 aastat varem pensionile jäämiseks vähemalt 25 aastat pensionistaaži
 • kuni 3 aastat varem pensionile jäämiseks vähemalt 30 aastat pensionistaaži
 • kuni 4 aastat varem pensionile jäämiseks vähemalt 35 aastat pensionistaaži
 • kuni 5 aastat varem pensionile jäämiseks vähemalt 40 aastat pensionistaaži.

Pensioni vähendused ja suurendused sõltuvad edaspidi lisaks vanaduspensionile minemise ajale statistikaameti elutabelist ja Euroopa Keskpanga võlakirjade intressimäärast. Neid arvestuste aluseks olevaid andmeid uuendatakse edaspidi kord aastas 1. jaanuaril. Pensioni määramisel rakendatud protsent edaspidi ei muutu. Varem või hiljem pensionile minnes kujuneb pensioni vähendus ja suurendus 2023. aastal keskmiselt järgmiseks:

5 aastat varem –30,06%

4 aastat varem –25,12%

3 aastat varem –19,7%

2 aastat varem –13,66%

1 aasta varem –7,13%

Sinu pensionieas 0,0%

1 aasta hiljem +7,85%

2 aastat hiljem +16,50%

3 aastat hiljem +26,08%

4 aastat hiljem +36,80%

5 aastat hiljem +48,76%

Tabelis toodud andmed on esitatud prognoositult. Sinu personaalne vähendus- või suurendusprotsent määratakse tulenevalt sinu sünniaastast ja -kuust ning pensioni määramise hetkest.

 

Vanaduspensioni saamise peatamine ja pensioni välja võtmine pooles mahus

Alates 2021. aastast saab soovi korral võtta pensioni igakuiselt välja ka pooles mahus või pensioni saamine üldse peatada. See võimalus on mõeldud neile, kes on juba pensioni saajad, aga tulevad teatud ajal toime ilma pensionita või poole pensioniga ja saavad seeläbi hiljem kasvatada oma pensioni suurust. Peatatud pensioniosa ei maksta pensioni peatamise järgselt korraga välja, vaid saad igakuiselt veidi suurema pensioni elu lõpuni. Edaspidisel pensioni indekseerimisel võetakse aluseks suurendatud pension. Pensioni peatamise suurenduskordajad on samad, mis paindliku pensioni suurenduskordajad.

Pensioni saamist saab peatada ja peatamist lõpetada üks kord kuus esitades selleks sotsiaalkindlustusametile vanaduspensioni peatamise-jätkamise avalduse. Sinu soovitud muudatus hakkab kehtima järgmisest kalendrikuust. Peatamist ei saa lõpetada tagasiulatuvalt.

  Loe täpsemalt pensioni taotlemise kohta.

  • Näide pensioni peatamine 50% ulatuses: Oled vanaduspensionieas, saad pensioni ja otsustad peatada 50 protsenti enda pensionist. Sinu pension on 500 eurot. Oletame, et üks aasta pensioni peatamist annab sellele suurenduseks kuus protsenti. Pension peatatakse jaanuarist detsembrini. Sel perioodil on su pension 50 protsenti väiksem ehk 250 eurot kuus. Teine pool pensionist kasvab suurenduskordaja ehk kuue protsendi võrra, mis teeb peatatud summast 15 eurot. Pärast ühte aastat on peatatud summa suurus 250 eurot + 15 eurot = 265 eurot. Seejärel liidame peatatud ja peatamata pooled kokku. Selle tulemusel on järgmise aasta jaanuarist inimese pension 250 eurot + 265 eurot = 515 eurot. Seda makstakse igakuiselt kuni elu lõpuni.  
  • Näide pensioni peatamine 100% ulatuses: Oled vanaduspensionieas, saad pensioni ja otsustad peatada kogu pensioni maksmise üheks aastaks. Sinu pension on 580 eurot. Oletame, et üks aasta pensioni peatamist annab sellele suurenduseks kuus protsenti. Pension peatatakse üheks aastaks,  jaanuarist detsembrini. Sel perioodil sa pensioni üldse ei saa.  Pension kasvab suurenduskordaja ehk kuue protsendi  võrra. Pärast ühte aastat peatamist on pensioni uus suurus 580 eurot + 34,8 eurot = 614,8 eurot. Seda makstakse igakuiselt kuni elu lõpuni.   
   

  Edasilükatud vanaduspension

  Sa ei pea vanaduspensionile jääma kohe, kui jõuad vanaduspensioniikka. Kui jääd vanaduspensionile hiljem, on sinu igakuine vanaduspension suurem.

  Alates 2021. aastast vahetab uus paindlik vanaduspension välja senise edasilükatud vanaduspensioni. Loe täpsemalt paindliku vanaduspensioni kohta siit.

  Edasilükatud vanaduspensionile jäämise võimalus säilib ka edaspidi vaid neil, kes on jõudnud vanaduspensioniikka enne 2021. aastat. Nemad saavad valida, kas soovivad jääda tulevikus edasilükatud vanaduspensionile või kasutada uue paindliku vanaduspensioni võimalusi. Edasilükatud vanaduspensioni saamise tingimused ei muutu.

  Kui jääd edasilükatud vanaduspensionile, suureneb sinu vanaduspension 0,9% iga kuu eest, mis on möödunud sinu jõudmisest vanaduspensioni ikka.

  Näiteks, kui taotled edasilükatud vanaduspensionit kaks aastat pärast vanaduspensioni ikka jõudmist, suurendame sinu igakuist vanaduspensionit 24 kuud x 0,9% = 21,6%.

  • Näide. Paulil on 30 aastat pensioniõiguslikku staaži. Ta soovis lükata oma pensioni saamist edasi kolm aastat. Tema pension on seetõttu suurem 0,9% x 36 =32,4%
   Pensioni suurus on: 235,3079 (baasosa) + 30 (staaž) x 7,206= 428,6348 + 32,4%=597,7699 eurot

  Kui saad juba mõnda teist liiki pensionit, sealhulgas välisriigist, ei ole sul õigust saada edasilükatud vanaduspensionit.

  Loe täpsemalt pensioni taotlemise kohta siit.

   

  Ennetähtaegne vanaduspension

  Ennetähtaegne vanaduspension on alates 2021. aastast järk-järgult kaduv pensioniliik.

  Aastatel 2021–2025 hakkab ennetähtaegse vanaduspensioni saamiseks nõutav pensionistaaž suurenema ning aastast 2026 seda pensioniliiki enam ei määrata.

  Selle asemel on võimalus jääda kuni viis aastat enne vanaduspensioniea saabumist paindlikule vanaduspensionile (loe täpsemalt siit)

  Aastatel 2021–2025 saab varem pensionile jääda soovija ise valida, kas jääb ennetähtaegsele vanaduspensionile või paindlikule vanaduspensionile.

  Ennetähtaegse vanaduspensioni puhul hakkab muutuma vaid Eestis omandatud pensionistaaži nõue, mis hakkab suurenema ühe aasta võrra iga kalendriaasta kohta. Ülejäänud tingimused jäävad samaks

  Pensionile jäämise aasta

  Pensionistaaži nõue

  2021

  16 aastat

  2022

  17 aastat

  2023

  18 aastat

  2024

  19 aastat

  2025

  20 aastat

  Ennetähtaegset vanaduspensionit (kõnekeeles ka eelpension) saad,

  • kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:
   •    sa ei tööta (ega saa tulu ettevõtluskonto kaudu)
   •    sul on vanaduspensioni eani jäänud kolm või vähem aastat    

  Ennetähtaegsele vanaduspensionile jäämisel on su pension iga varem pensionile jäädud kuu eest 0,4% võrra väiksem. Arvestus toimub täiskuudega ning poolikud kuud loetakse täiskuudeks.

  • Näide. Kui  lähed ennetähtaegsele vanaduspensionile 11 kuud ja 4 päeva varem, siis oled läinud 12 kuud varem pensionile.

  Kõige varem saad pensionile minna kolm aastat enne vanaduspensioni iga. See vähendab sinu pensioni suurust 36 kuud x 0,4% = 14,4% võrra kuus. Sama protsendi võrra vähendatud pensionit saad pärast vanaduspensioni ikka jõudmist.

  Kui saad juba ennetähtaegset vanaduspensioni, kuid lähed enne pensioni ikka jõudmist uuesti tööle (või saad tulu ettevõtluskonto vahendusel), ei saa sa enam tööle asumisele järgneva kuu esimesest kuupäevast pensionit.

  Pensioni hakkad saama jälle pärast töötamise lõpetamist või vanaduspensioni ikka jõudmist.

  Kui oled juba vanaduspensionieas, on sul õigus saada nii töist tulu kui ka pensioni. Töötamise korral suureneb sinu pension isikustatud sotsiaalmaksu alusel. Seda võetakse arvesse ja pension suureneb selle arvelt igal aastal 1. aprilli seisuga.

  Ennetähtaegset pensioni ei maksta, kui sa töötad ehk saad sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu või tegutsed füüsilisest isikust ettevõtjana.

  Kui oled füüsilisest isikust ettevõtja tekib sul õigus ennetähtaegsele vanaduspensionile siis kui oled lõpetanud Äriregistris enda tegevuse füüsilisest isikust ettevõtjana.

  Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

   

  Toitjakaotuspension

  Kui keegi perekonnas sureb, saad taotleda toitjakaotuspensionit, kui oled surnud pereliikme

  • alla 18-aastane laps
  • 18–23-aastane laps ning õpid gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis täiskoormusel
  • lesk ja su töövõime on vähenenud
  • vanaduspensioniealine lesk
  • vanem ja su töövõime on vähenenud
  • vanaduspensioniealine vanem
  • mittetöötav lesk ja ootad last
  • kuni kolmeaastase lapse vanem või eestkostja ja sa ei tööta.


  Toitjakaotuspensionit saab taotleda igal ajal pärast pereliikme surma. Pensioni maksame tagasiulatuvalt alates pereliikme surmapäevast, kuid mitte rohkem, kui 12 kuu eest enne avalduse esitamist.

  Näiteks: Kui pereliige suri 13. märtsil 2018 ja avaldus toitjakaotuspensioni saamiseks on esitatud 10. augustil 2019 (st. rohkem, kui 12 kuud surmapäevast), siis pensioni maksame 12 kuu eest avalduse esitamisest tagasiulatuvalt ehk alates 10.augustis 2018, mitte surmapäevast.

  Toitjakaotuspensionit saad juhul, kui surnud pereliikmel oli omandatud pensionistaaž, mille suurus sõltub vanusest surma hetkel.

  Vanus  Vajalik pensionistaaž
  16–24 0 aastat
  25–26 1 aasta
  27–28 2 aastat
  29–30 3 aastat
  31–32 4 aastat
  33–35 5 aastat
  36–38 6 aastat
  39–41 7 aastat
  42–44 8 aastat
  45–47 9 aastat
  48–50 10 aastat
  51–53 11 aastat
  54–56 12 aastat
  57–59 13 aastat
  60–62 14 aastat

  Kui pereliige suri töövigastuse või kutsehaiguse tõttu, saab toitjakaotuspensionit ka juhul, kui nõutav pensionistaaž puudub. Toitjakaotuspension on sel juhul rahvapensioni suurune.

  Toitjakaotuspensioni saamiseks on sul vaja esitada dokumendid surnud pereliikme tööstaaži tõendamiseks. Vaata täpsemalt nimekirja pensioni määramiseks vajalike dokumentide kohta.

  Toitjakaotuspensioni suurus sõltub surnud pereliikme pensionistaažist. Loe täpsemalt pensioni suuruse arvestamise kohta.

  NB! Toitjakaotuspensioni saajatest tohivad samaaegselt töötada (või ettevõtluskonto vahendusel tulu saada) ja pensionit saada ainult lapsed (kuni 18. eluaastani või õppimise korral 24. eluaastani). Teistele toitjakaotuspensioni saajatele töötasu saamisega samaaegselt pensionit ei maksta.
  Tööle asumisest ei ole vaja meid teavitada, sest saame selle kohta automaatselt info töötamise registrist (TÖR). Peatame tööle asumisele järgnevast kuust toitjakaotuspensioni maksmise. Jätkame selle maksmist samuti automaatselt, kui TÖR-is töötamise infot enam ei ole.

  Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

   

  Töövõimetuspension

  Töövõimetuspensionit saavad inimesed, kes ei ole võimelised tööga elatist teenima või see on raskendatud.

  Töövõime kaotus võib olla täielik (100%) või osaline (10–90%). Töövõimetuspensionit saad, kui töövõime kaotus on 40–100% ja kui sulle on enne 1. juulit 2016 väljastatud selle kohta ekspertiisiotsus.

  2016. aastal toimus töövõimereform ja sellega seoses alates 1. juulist 2016 uusi töövõimetuspensionäre enam lisanduda ei saa. 1. juulist 2016 hindab töövõimet ja maksab töövõimetoetust töötukassa.
  Töövõimereformist lähemalt.

  Üleminek töövõimetuspensionilt vanaduspensionile
   

  Üldjuhul maksame töövõimetuspensione kuni ekspertiisiotsuse kehtivuse lõpuni.

  Kui sulle määratud töövõimetuspension lõpeb kuni 6 kuud enne vanaduspensioni iga, jätkame pensioni maksmist kuni vanaduspensioni eani. Sa ei pea vanaduspensioni saamiseks uut taotlust esitama.
  Töövõimetuspensioni maksmist pikendame ka kõigile neile, kellele on ekspertiisiotsusega määratud töövõimetus kuni varem kehtinud vanaduspensionieani, kuid kelle vanaduspensioniiga seoses 1. jaanuari 2017 muudatusega tõusis.

  Näide 1. Linda on sündinud 01.02.1957. Tal on tuvastatud püsiv töövõimetus 40% kuni vanaduspensioni eani. Linda vanaduspensioni iga on 64 aastat, mis saabub 01.02.2021. Maksame Lindale töövõimetuspensionit kuni 31.01.2021. Alates 01.02.2021 hakkab Linda saama vanaduspensionit.

  Näide 2. Raivo on sündinud 13.05.1958. Tal on tuvastatud püsiv töövõimetus 60% kuni 13.05.2022. Raivo vanaduspensioni iga on 64 aastat ja 3  kuud, mis saabub 13.08.2022. Seega tema püsiv töövõimetus lõppes 3 kuud enne tema vanaduspensioniiga. Raivo midagi tegema ei pea - pikendame Raivole töövõimetuspensioni maksmist kuni 12.08.2022. Alates 13.08.2022 hakkab ta saama vanaduspensionit.

   

  Rahvapension

  Sul on õigus saada rahvapensionit vanaduse korral, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • sa oled jõudnud vanaduspensioni ikka
  • sul ei ole vanaduspensioni taotlemiseks vajalikku pensionistaaži
  • sa oled elanud vahetult enne pensioni taotlemist vähemalt viis aastat Eestis
  • sa ei saa teisest riigist pensioni.

   

  Sul on õigus rahvapensionile ka toitjakaotuse korral, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • surnud perekonnaliikmel puudus pensioni taotlemiseks vajalik pensionistaaž
  • surnud perekonnaliige elas vahetult enne pensioni taotlemist vähemalt ühe aasta Eestis.

  Alates 1. jaanuarist 2023 on rahvapensioni suurus 295,34 eurot.

  Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

   

  Represseeritu pension

  Kui sind on tunnistatud õigusvastaselt represseeritud isikuks, siis on sul järgmised soodustused:

  • saad minna varem pensionile
  • saad represseeritu staaži kolmekordselt
  • sinu pensionile arvestatakse juurde pensionilisa

  Saad minna pensionile nii mitu aastat varem, kui mitu täisaastat oled viibinud kinnipidamiskohas/asumisel, kuid mitte rohkem kui 5 aastat enne vanaduspensioni iga.

  • Näiteks. Toomase ema viibis asumisel 25.03.1949–11.12.1958. Toomas on sündinud 05.03.1956. Toomas saab minna pensionile 2 aastat varem, kuna Toomase sünni ja ema asumiselt vabastamise vahe on 2 aastat 9 kuud ja arvesse lähevad ainult täisaastad.

  Saad rohkem pensioniõiguslikku staaži. Kolmekordselt arvestatakse pensioniõigusliku staaži hulka järgmised perioodid:

  • õigusvastaselt vahi all oleku aeg
  • asumisel oleku aeg
  • sinu vahi alt, kinnipidamiskohast või asumiselt vabanemisele järgnenud aeg kuni Eestisse elama asumise õiguse andmiseni
  • asumisel või kinnipidamiskohas sündinud lastele alates sünnist vanema asumisel või kinnipidamiskohas oleku aeg kuni lastele Eestisse naasmise loa saamiseni või reaalse võimaluse tekkimiseni.

  Kui sa oled võtnud osa Tšornobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest, saad minna 5 aastat varem pensionile.

  Sinu pensionile arvestatakse juurde pensionilisa. Sul on õigus pensionilisale, kui

  • oled töövõimetu ja oled viibinud kinnipidamiskohas või asumisel (ka seal sündinud lapsed), samuti sõjavangis või II maailmasõja ajal koonduslaagris või getos (saad pensionilisa 20% rahvapensioni määrast)
  • oled töövõimetu tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärjel (saad pensionilisa 10% rahvapensioni määrast).

  Kui oled võtnud osa tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest, siis tuvastab põhjusliku seose avarii ja vähenenud töövõime tinginud haiguse vahel Sotsiaalkindlustusameti ekspertiis.

   

   

  Kutsealade sooduspensionid

  Kutsealade sooduspensionid on:

  Väljateenitud aastate pension (loe väljateenitud aastate pensionist lähemalt) 

   

  Politseiametniku pension

  Sul on õigus politseiametniku pensionile, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused: 

  • oled politseiametnik
  • oled vähemalt 55-aastane
  • sul on vähemalt 20-aastane politseiteenistuse staaž
  • oled viis viimast aastat olnud politseiametnik

  Politseiametniku pensioni suurus on 50% sinu valitud politseiametniku ametipalgast. Saad valida pensioni suuruse arvutamise aluseks:

  • viimase ametikoha palgaastmele vastava palgamäära või
  • teenistuse viie viimase aasta soodsaima palgamäära, mida teenisid vähemalt 12 kuud järjest.

   Politsei- ja piirivalveamet väljastab sulle teatise, mis tõendab sinu politseiteenistuse staaži, valitud ametipalka ja teenistusastmetasu suurust.

  Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

   

  Prokuröri ​pension

  Saad prokuröri vanaduspensioni, kui:

  • oled prokurörina töötanud vähemalt 25 aastat või
  • oled prokurörina töötanud vähemalt 15 aastat ja sellele eelnevalt politseiametnikuna vähemalt 10 aastat
  • oled jõudnud vanaduspensioni ikka

  Sinu prokuröri vanaduspensioni suurus on 65 % sinu viimasele ametikohale vastavast minimaalsest palgamäärast. Kui muutub minimaalne palgamäär arvutatakse pension ümber.

  Prokuröri vanaduspensioni ei maksta prokurörina töötamise ajal.

  Saad prokuröri töövõimehüvitist, kui:

  • sul on vähenenud töövõime
  • oled jõudnud vanaduspensioni ikka
  • olid prokurör seisuga 01.07.2016
  • oled töötanud 15 aastat prokurörina

  Prokurörina töötamist saad tõendada ametniku teenistuslehega. Sinu töövõimehüvitise suurus on:

  • osalise töövõime korral 50% viimase ametikoha minimaalsest palgamäärast
  • puuduva töövõime korral 65% viimase ametikoha minimaalsest palgamäärast

  Prokurörina on sul võimalus vähenenud töövõime korral taotleda töötukassast ka töövõimetoetust. Sellisel juhul tuleb sul valida töövõimetoetuse ja prokuröri töövõimehüvitise vahel. Töövõimetoetust ja töövõimehüvitist samaaegselt ei maksta.

  Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

   

  Kaitseväelase pension

  Saad tegevteenistuspensionit, kui

  • oled vähemalt 50-aastane
  • sul on vähemalt 20-aastane tegevteenistusstaaž.

  Tegevteenistuspensionit hakkad saama pärast teenistusest vabastamist. Sinu tegevteenistuspensioni suurus on 50% kaitseväelase ametikoha palgaastmestiku keskmisest palgast. Kaitseväe teatisega saad tõendada tegevteenistuse staaži ja valitud ametipalka. Kaitseväe teatise väljastab Kaitseväe Peastaabi personaliosakond.

  Saad kaitseväelase töövõimetuspensionit, kui:

  • kaitseväe arstlik komisjon on tuvastanud, et sul on teenistusülesannete täitmise tõttu püsiv töövõimetus.

  Sinu töövõimetuspensioni suuruse arvutamise aluseks võetakse viimane statistikaameti avaldatud pooleteistkordne Eesti keskmine brutokuupalk.

  Kaitseväelase toitjakaotuspensionit saab teenistusülesannete täitmisel hukkunud kaitseväelase perekonnaliige. Selleks võib ollalaps, õde/vend, vanem või lesk.

  Kaitseväelase toitjakaotuspensioni suuruse arvutamise aluseks võetakse viimane statistikaameti avaldatud pooleteistkordne Eesti keskmine brutokuupalk

  Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

   

  Kohtuniku pension

  Kohtuniku vanaduspensioni saamiseks peab sul olema täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

  • oled kohtunikuna töötanud pärast 1991. aasta lõppu ja sa olid 2013. aasta 1. juuliks töötanud kohtunikuna vähemalt 15 aastat
  • olid 2013. aasta 1. juulil ametis kohtunikuna ja sa oled pensionile jäämise ajaks töötanud kohtunikuna vähemalt 15 aastat
  • oled olnud kohtunikuametis pärast 1991. aasta lõppu ja olid 2013. aasta 1. juuliks töötanud kohtunikuna vähemalt 10 aastat ning sul on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud puuduv töövõime
  • olid 2013. aasta 1. juulil ametis kohtunikuna ja oled pensionile jäämise ajaks töötanud kohtunikuna vähemalt 10 aastat ning sul on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud puuduv töövõime
  • kui sul on tuvastatud 80%-100% püsiv töövõime kaotus, on sul õigus taotleda kohtuniku vanaduspensionit kuni 2016. aasta 1. juulini kehtinud korra alusel.

  Kohtuniku väljateenitud aastate pension

  Kohtuniku väljateenitud aastate pensioni saamiseks peab sul olema täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

  • oled olnud kohtunikuametis pärast 1991. aasta 31. detsembrit ning oled 2013. aasta 1. juuliks töötanud kohtunikuna vähemalt 30 aastat
  • olid 2013. aasta 1. juulil ametis kohtunikuna ning  oled pensionile jäämise ajaks töötanud kohtunikuna vähemalt 30 aastat

  Kohtuniku väljateenitud aastate pensioni saamine ei sõltu kohtuniku vanusest.

  Kohtuniku väljateenitud aastate pensioni suurus on 75% tema viimasele ametikohale vastavast ametipalgast.

  Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

   

  Riigikontrolli pension
   

  Riigikontrolli ametipensionit saavad riigikontrolör ja Riigikontrolli peakontrolör. Riigikontrolöri ametipensioni saamise eeldused vanaduspensioni ikka jõudmisel on

  • oled 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud riigikontrolörina vähemalt viis aastat
  • oled 2013. aasta 1. jaanuaril ametis riigikontrolörina ja oled töötanud sellel ametikohal vähemalt viis aastat

  Riigikontrolöri ametipensioni suurus on

  • 50 % riigikontrolöri ametipalgast, kui oled töötanud riigikontrolöri ametikohal vähemalt viis aastat
  • 70 % riigikontrolöri ametipalgast, kui oled töötanud riigikontrolöri ametikohal vähemalt kümme aastat

  Riigikontrolli peakontrolöri ametipensioni saamise eeldused vanaduspensioni ikka jõudmisel on

  • oled 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud vähemalt 15 aastat Riigikontrolli peakontrolörina
  • oled 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud vähemalt 15 aastat riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse ametnikuna, sealhulgas vähemalt viis aastat Riigikontrolli peakontrolörina
  • oled 2013. aasta 1. jaanuaril ametis Riigikontrolli peakontrolörina ja sul on selleks ajaks täitunud vähemalt 50 protsenti ametipensioni saamiseks vajalikust staažist ning kogu staaž saab täis pensionile jäämise ajaks
  • oled 2013. aasta 1. jaanuaril ametis Riigikontrolli peakontrolörina ja sul on selleks ajaks täitunud vähemalt 50 protsenti ametipensioni saamiseks vajalikust staažist ning nimetatud staažid saavad täis pensionile jäämise ajaks
  • oled 2013. aasta 1. jaanuaril riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse ametnik ja oled selleks ajaks töötanud vähemalt viis aastat

  Riigikontrolli peakontrolörina ja sul on vähemalt 50 protsenti 15-aastasest riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse ametniku staažist, mis saab täis pensionile jäämise ajaks.

  Riigikontrolli peakontrolöri ametipensioni suurus on 60% ametipalgast.

  Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

   

  Õiguskantsleri​ pension
   

  Kui sa jõuad vanaduspensioni ikka, on sul õigus saada õiguskantsleri ametipensionit, kui sa olid

  • 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud õiguskantslerina vähemalt viis aastat
  • 2013. aasta 1. jaanuaril ametis õiguskantslerina ja olid töötanud sellel ametikohal vähemalt viis aastat

  Õiguskantsleri ametipensioni suurus on 70% ametipalgast.

  Õiguskantsleri ülalpeetava toitjakaotuspensionit saab õiguskantsleri ülalpidamisel olnud töövõimetu pereliige 2013. aasta 1. jaanuaril ametis olnud õiguskantsleri surma korral ametis oleku ajal.

  Toitjakaotuspensioni suurus on 17,5% ametipalgast.

  Toitjakaotuspensionid kokku ei tohi ületada 52,5% ametipalgast.

  Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensionile saamise eeldused vanaduspensioni ikka jõudmisel on järgmised:

  • olid 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud vähemalt 20 aastat õiguskantsleri asetäitjana-nõunikuna, kohtunikuna, notarina, vandeadvokaadina, kõrgkooli õppejõuna või avalikus teenistuses, sealhulgas vähemalt viis aastat õiguskantsleri asetäitjana-nõunikuna
  • olid 2013. aasta 1. jaanuaril ametis õiguskantsleri asetäitjana-nõunikuna ja sul oli selleks ajaks täitunud vähemalt 50 protsenti ametipensioni saamiseks vajalikust staažist ning kogustaaž täitub pensionile mineku ajaks
  • 2013. aasta 1. jaanuaril kohtunik, notar, vandeadvokaat, kõrgkooli õppejõud või avalikus teenistuses ja kellel on selleks ajaks täitunud vähemalt viieaastane õiguskantsleri asetäitja-nõuniku staaž ja vähemalt 50 protsenti 20-aastasest staažist õiguskantsleri asetäitjana-nõunikuna, kohtunikuna, notarina, vandeadvokaadina, kõrgkooli õppejõuna või avalikus teenistuses ning kellel pensionile jäämise ajaks täitub nimetatud staaž.

  Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametipensioni suurus on 65% ametipalgast.

  Ametipensionit ei maksta õiguskantslerina ja õiguskantsleri asetäitja-nõunikuna töötamisel samuti töötamisel Riigikogu liikmena, Vabariigi Presidendina, Vabariigi Valitsuse liikmena, Riigikohtu esimehe või liikmena, kaitseväe juhatajana, riigikontrolörina või Eesti Panga presidendina.

  Loe täpsemalt pensioni taotlemisest.

   

  Tervistkahjustavatel töötingimustel töötamine


  Saad minna 10 aastat varem pensionile, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • Oled töötanud tervist eriti kahjustavatel ja eriti raskete töötingimustega töödel loetelu nr 1 alusel.
  • Sul on vähemalt 20-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat oled töötanud neil kutsealadel või töödel.
  • Oled töötanud neil kutsealadel või töödel täistööajaga.
  • Oled lõpetanud töötamise tervist kahjustavatel kutsealadel või töödel.

   

  Saad minna 5 aastat varem pensionile, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • Oled teinud tervist kahjustavaid töid või oled töötanud rasketes töötingimustes loetelu nr 2 alusel.
  • Sul on vähemalt 25-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 12 aastat ja 6 kuud oled töötanud neil kutsealadel või töödel.
  • Oled töötanud neil kutsealadel või töödel täistööajaga.
  • Oled lõpetanud töötamise tervist kahjustavatel kutsealadel või töödel.

  Kui andmed töötingimuste kohta ei kajastu sinu tööraamatus, on soodustingimustel vanaduspensioni saamiseks vaja esitada lisadokumente. Töötingimusi tervist kahjustavatel töödel saab tõendada tööandja tõendi, ametijuhendi, arhiiviteatisega jne.

   

  Väljateenitud aastate pension

  Sul on õigus väljateenitud aastate pensionile, kui oled töötanud kutsealal, millega kaasneb enne pensioniikka jõudmist kutsealase töövõime kaotus või vähenemine, mistõttu ei saa sa enam sellel kutsealal või ametikohal töötada.

  Õigus saada väljateenitud aastate pensionit on:

  Politseiametnikel, päästeteenistujatel ning vanglaametnikel 

  Kui oled töötanud politseis, päästeteenistuses või vanglas vähemalt 25 aastat, saad väljateenitud aastate pensionit.

  Kui sind on teenistusest vabastatud vanuse, pikaajalise töövõimetuse või koondamise tõttu, saad väljateenitud aastate pensionit, kui

  •   sul on teenistusest vabastamise päeval jäänud vanaduspensioni eani 5 või vähem aastat
  •   sul on üldine pensionistaaž vähemalt 25 aastat
  •   sa oled töötanud politseis, päästeteenistuses või vanglas vähemalt 12 aastat ja 6 kuud

  Tsiviillennundustöötajatel ja katselenduritel

  • Saad väljateenitud aastate pensionit, kui oled töötanud
   •   lennukoosseisu töötajana või katselendurina vähemalt 25 aastat.
  • Saad väljateenitud aastate pensionile 10 aastat enne vanaduspensioni iga, kui oled töötanud lennuliikluse lennujuhina või lennuinformaatorina (dispetšerina) ja
   •   sul on vähemalt 20-aastane pensionistaaž
   •   sa oled töötanud lennuliikluse vahetul juhtimisel vähemalt 10 aastat.
  • Saad väljateenitud aastate pensionile 5 aastat enne vanaduspensioni iga, kui oled töötanud insener-tehnilise teenistuse töötajana ja
   •   sul on vähemalt 25-aastane pensionistaaž
   •   sa oled töötanud insener-tehnilises teenistuses 20 aastat.
  • Saad väljateenitud aastate pensionile 10 aastat enne vanaduspensioni iga, kui oled töötanud stjuuardina, instruktor-stjuuardina, stjuardessina või instruktor-stjuardessina ja
   •   sul on vähemalt 20-aastane pensionistaaž
   •   sa oled töötanud nimetatud kutsealadel 10 aastat.

  Allmaa‑ ja pealmaamäetöölistel

  Saad väljateenitud aastate pensionit olenemata vanusest, kui oled töötanud kogu tööpäeva allmaa- või pealmaamäetöödel põlevkivi ja muude maavarade kaevandamisel või kaevanduste ehitamisel vähemalt 25 aastat.

  Saad väljateenitud aastate pensionit olenemata vanusest, kui oled töötanud kogu tööpäeva allmaa- ja pealmaamäetöödel koristustöölisena, läbindajana või väljamismasina juhina vähemalt 20 aastat.

  Allmaa- ja pealmaamäetööde kutsealad:

  • lõhkeaukude puurija, lõhkaja, lõhkemeister
  • (allmaa) mäemontaažitööline
  • (allmaa) pinnase uhtija
  • toestaja (koristusel, toestamisel, maavarade kaevandamisel)
  • puurseadme juht ja tema abi
  • vibrolaaduri juht, laadurveoki juht, läbindijuht
  • hüdrotäidiseseguri juht
  • laadurijuht
  • skreepervintsi juht
  • allmaaseadmete masinist
  • elektriveduri juht (allmaatööl)
  • allmaatõstekorraldaja (allmaatööl)
  • tõstukijuht (allmaatööl)
  • allmaatööline (sealhulgas materjalitooja koristus- ja ettevalmistustöödel)
  • elektrilukksepp (allmaatööl)
  • mäetööline kaeveõõnte remontimisel
  • lõhkematerjali väljastaja
  • allmaajaoskonna ülem, tema asetäitja ja abi
  • allmaajaoskonna mehaanik, tema asetäitja ja abi
  • allmaajaoskonna mäemeister 
  • gaasidünaamiliste nähete, mäelöökide, eri- ja kolmanda kategooria gaasiohtlikke kaevandusi teenindavad mäepäästeüksused
  • respiraatoritööline
  • jao- ja rühmakomandör, tema asetäitja (abi)

  Lahtised mäetööd põlevkivi ja teiste maavarade kaevandamisel vähemalt 150 meetri sügavusel karjäärides, välja arvatud pealmaatööd (sh. puistangutel)

  • veoautojuht mäemassi väljaveol
  • laadurijuht
  • buldooserijuht
  • puurseadme juht ja tema abi
  • ekskavaatorijuht ja tema abi.

  Mere- ja jõelaevastiku ning kalalaevastiku laevade ujuvkoosseisude töötajatel

  Saad väljateenitud aastate pensionit olenemata vanusest, kui oled töötanud kogu tööpäeva mere- ja jõelaevastiku või kalalaevastiku laevade ujuvkoosseisus vähemalt 25 aastat.

  • pootsman
  • hüdroakustik
  • peafüüsik, kõikide erialade insenerid ja tehnikud, meistrid, desaktiveerijad aatomilaevades ja aatomilaevu tehnoloogiliselt teenindavates laevades, allveeaparaatides (laborites).
  • kapten-direktor, kapten (paadivanem) ja nende abi, tüürimees
  • kütja
  • kõigi nimetustega meistrid kalapüügil ja kala töötlemisel
  • kõik mehaanikud ja nende abid
  • kõik motoristid, masinistid ja nende abid
  • raadiojaama ülem
  • aatomilaevade radiatsiooniohutuse, kontrollmõõteriistade ja automaatika teenistuste ülemad
  • ujuvate puhastusjaamade ülemad ja nende abid
  • pumbamasinist (donkerman)
  • kõik raadiooperaatorid, raadiotehnikud, raadiotelegrafistid
  • kõik madrused ja roolimehed
  • kiprid ja nende abid, abikiprid
  • kõik laevaelektrikud
  • kõik elektrimehaanikud
  • raadionavigatsiooni elektrimehaanikud

  Tekstiilitööstuse töötajatel 

  Saad väljateenitud aastate pensionile 5 aastat enne vanaduspensioni iga, kui oled töötanud telgedel ja masinatel vähemalt 20 aastat. Kutsealade loetelu on: 

  Puuvilla-, vati-, lina-, villa-, siidi-, kanepi- ja džuudi-, trikotaaži-, tekstiili-, galanterii ja vildivanutustööstus; kunst- ja sünteetilise kiu tootmise tekstiilitsehhid (jaoskonnad, osakonnad).

  • kammkraasimisseadmete operaator
  • köiemasina tööline
  • köie- ja nöörimasina tööline
  • korrutaja
  • linditaja
  • poolimisseadmete operaator, välja arvatud täisautomaatseadmetel
  • sugemismasina operaator
  • punumismasina operaator
  • huntimismasina tööline
  • kiulaotamismasina tööline (linatööstuses)
  • heidetööline (eelketraja)
  • lõngadubleerija
  • villakpoomija
  • kraasmasina tööline, sealhulgas mittekootud materjalide tootmiseks
  • naissoost meistriabi, kes teenindab ketrusettevalmistustsehhi masinaid, korrutamis-, ketramis-, poolimis-, lõngadubleerimis-, ümberpoolimismasinaid ja kudumistelgi
  • ketraja
  • kangur
  • korrutus- ja ketrusmasinate rakendaja

  Asenduskodude, erivajadusega inimeste õppeasutuste ja haigete laste asutuste pedagoogide väljateenitud aastate pension

  Saad väljateenitud aastate pensionit olenemata vanusest, kui oled töötanud õpetajana (pedagoogina) ja sul on täidetud mõlemad tingimused:

  • sul on vähemalt 25-aastane pedagoogilise tööstaaž
  • oled töötanud vähemalt 15 aastat asenduskodus või erivajadustega inimeste õppeasutuses või haigete laste asutuses või kinnipidamiskohtade koolis.

  Pedagoogide ametikohad:

  • kasvataja
  • õpetaja erivajadustega laste koolis
  • õpetaja-logopeed, logopeed (ka kõneraviõpetaja)
  • logopeediapunkti juhataja
  • õpetaja-defektoloog (ka surdo- ja tüflopedagoog)
  • kuuldekabineti juhataja
  • kuuldekabineti instruktor
  • metoodik kaugõppe-erikeskkoolis
  • kehakultuuriinstruktor
  • psühholoog lastekodus
  • tööinstruktor lastekodus, erikoolis
  • õppemeister ja vanemmeister kinnipidamiskoha koolis ja erikutsekoolis
  • vanemkasvataja internaatkoolis
  • direktor erivajadustega laste koolis, lastekodus
  • direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö, kasvatustöö ja režiimi alal erivajadustega laste ja sanatoorses koolis, lastekodus

  Riigi-, munitsipaal- ja eraetendusasutuse, sihtasutusena tegutseva etendusasutuse ja rahvusooperi artistide pension

  Kui oled töötanud riigi-, munitsipaal- või eraetendusasutuses, sihtasutusena tegutsevas etendusasutuses või rahvusooperis, on sul õigus väljateenitud aastate pensionile olenemata vanusest, kui sa oled töötanud vähemalt 20 aastat

  • balletitantsijana
  • tantsijana
  • tsirkuseartistina

  Kui oled töötanud riigi-, munitsipaal- või eraetendusasutuses, sihtasutusena tegutsevas etendusasutuses või rahvusooperis, on sul õigus väljateenitud aastate pensionile olenemata vanusest, kui sa oled töötanud vähemalt 25 aastat

  • vokaalsolistina
  • puhkpillimängijana
  • nukujuhina
  • koorilauljana

  AIDSi nakatunud meditsiinitöötajatel

  Olenemata vanusest ja pensionistaažist saab väljateenitud aastate pensionile meditsiinitöötaja, kes on saanud inimese immuunpuudulikkuse (AIDS-i) viiruse nakkuse oma töökohustuste täitmisel.

  Linnasiseste regulaarliinide ühissõidukijuhtide väljateenitud aastate pension

  Kui sa oled töötanud linnasisestel regulaarliinidel autobussi- (v.a mikrobuss), trammi- või trollijuhina, on sul õigus väljateenitud aastate pensionile 5 aastat enne vanaduspensioni iga, kui sul on täidetud mõlemad tingimused:

  • oled töötanud rohkem kui 40 000 elanikuga linnas
  • oled töötanud autobussi- (v.a mikrobuss), trammi- või trollijuhina vähemalt 25 aastat.