Sa oled siin

Represseeritu pension

Kui sind on tunnistatud õigusvastaselt represseeritud isikuks, siis on sul järgmised soodustused:

  • saad minna varem pensionile
  • saad represseeritu staaži kolmekordselt
  • sinu pensionile arvestatakse juurde pensionilisa

Saad minna pensionile nii mitu aastat varem, kui mitu täisaastat oled viibinud kinnipidamiskohas/asumisel, kuid mitte rohkem kui 5 aastat enne vanaduspensioni iga.

  • Näiteks. Toomase ema viibis asumisel 25.03.1949–11.12.1958. Toomas on sündinud 05.03.1956. Toomas saab minna pensionile 2 aastat varem, kuna Toomase sünni ja ema asumiselt vabastamise vahe on 2 aastat 9 kuud ja arvesse lähevad ainult täisaastad.

Saad rohkem pensioniõiguslikku staaži. Kolmekordselt arvestatakse pensioniõigusliku staaži hulka järgmised perioodid:

  • õigusvastaselt vahi all oleku aeg
  • asumisel oleku aeg
  • sinu vahi alt, kinnipidamiskohast või asumiselt vabanemisele järgnenud aeg kuni Eestisse elama asumise õiguse andmiseni
  • asumisel või kinnipidamiskohas sündinud lastele alates sünnist vanema asumisel või kinnipidamiskohas oleku aeg kuni lastele Eestisse naasmise loa saamiseni või reaalse võimaluse tekkimiseni.

Kui sa oled võtnud osa Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest, saad minna 5 aastat varem pensionile.

Sinu pensionile arvestatakse juurde pensionilisa. Sul on õigus pensionilisale, kui

  • oled töövõimetu ja oled viibinud kinnipidamiskohas või asumisel (ka seal sündinud lapsed), samuti sõjavangis või II maailmasõja ajal koonduslaagris või getos (saad pensionilisa 20% rahvapensioni määrast)
  • oled töövõimetu tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärjel (saad pensionilisa 10% rahvapensioni määrast).

Kui oled võtnud osa tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest, siis tuvastab põhjusliku seose avarii ja vähenenud töövõime tinginud haiguse vahel Sotsiaalkindlustusameti ekspertiis.