Sa oled siin

Pensioni taotlemine

 

Avaldus pensioni taotlemiseks

Pensioni saamiseks tuleb esitada avaldus.

Kui soovid hakata vanaduspensioni saama pensioniõiguse tekkimise päevast alates, tuleb avaldus esitada üheksa kuu pikkuse perioodi jooksul alates kuuest kuust enne õiguse tekkimist kuni kolme kuu jooksul pärast õiguse tekkimist.

Teiste pensioniliikide puhul määratakse pension igal juhul avalduse esitamise päevast.

Kõik pensioniga seotud blanketid leiad siit

Pensioniavalduse saad esitada:

 • elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

 • posti teel aadressile Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
 • sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses
  Klienditeenindusse tulles võta palun kaasa isikut tõendav dokument. Selleks võib olla ID-kaart, juhiluba, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, välismaalase pass, ajutine reisidokument, pagulase reisidokument, meresõidutunnistus, tagasipöördumistunnistus, tagasipöördumise luba.
  Välisriigi kodaniku puhul kontrollime rahvastikuregistrist elamisloa või elamisõiguse olemasolu ja selle kehtivust.

Koos taotlusega esita kõik vajalikud dokumendid oma pensioni suuruse arvutamiseks.

Otsuse oma pensioni kohta saad pärast pensioniõiguse tekkimist või 15 tööpäeva jooksul alates viimase vajaliku dokumendi esitamisest.

   

  Pensioni määramiseks vajalikud dokumendid

  Koos pensioniavaldusega esita järgmised dokumendid:

  • isikut tõendav dokument (klienditeeninduses isiku tuvastamiseks);
  • tööraamat või muud pensioniõiguslikku staaži ja/või töötamist tõendavad dokumendid (arhiiviteatis, tööleping, käskkiri, korraldus jne);
  • kutsekooli, kesk-eriõppeasutuse või kõrgkooli diplom;
  • sõjaväepilet;
  • lapse sündi tõendav dokument, kui laps on sündinud väljaspool Eestit;
  • abiellumisel nime muutnud isikul abielu tõendav dokument, kui abielu on sõlmitud väljaspool Eestit;
  • arvelduskonto number, kuhu soovid pensionit saada.
  • Kui sinu peres on kasvanud lapsi, siis ka
   •   avaldus lapse kasvatamise eest pensionilisa taotlemiseks
   •   nõusolek pensioniõiguslikust staažist, soodustingimustel vanaduspensionist või pensionilisast loobumise kohta

  Esitada saad vaid need dokumendid, mis sul olemas on. Näiteks kui sa ei ole sõjaväes käinud, siis sõjaväepiletit esitama ei pea.

  • Kui esitad dokumendid paberkandjal, esita palun originaaldokumendid või nende notariaalselt kinnitatud koopiad. Kui tood dokumendid ise meie klienditeenindusse, saad need sealt kohe pärast nende  digitaliseerimist tagasi. 

   Kui esitad dokumendid elektrooniliselt (oled need pildistanud või skaneerinud), pane tähele, et dokument peab olema värviline (kui originaal on värviline) ja selgelt loetav (Näidis (PDF)) ning sisaldama kogu originaaldokumendi lehel olevat infot. Oluline on, et saadad kõik dokumentide sissekannetega leheküljed! Ole palun valmis, et võime sinuga andmete täpsustamiseks ühendust võtta ja vajadusel pead esitama originaaldokumendi.
  • Kui mõni dokument puudub ja seda on keeruline leida, anna meile teada. Saame teha päringu arhiivi või asutusse, kust võib leida sinu pensionistaaži kohta andmeid. Päringud arhiividesse on tasulised. Tasu suurus sõltub konkreetse arhiivi hinnakirjast ja selle maksab pensioni taotleja.
   Loe täpsemalt

   

   

  Mis juhtub pärast pensioniavalduse esitamist?

  Pensioniavalduse läbivaatamise aeg sõltub sellest, kas pensioni saamise õigus on juba tekkinud ja kas meil on olemas kõik pensioni arvestamiseks vajalikud andmed

  • Kui kõik vajalikud dokumendid on olemas ja korrektsed, teeme otsuse 15 tööpäeva jooksul pensioni õiguse tekkimisest arvates.
  • Kui dokumentide läbivaatamise käigus selgub, et asutustesse või arhiivi tuleb teha lisapäringuid, võib otsuse tegemine edasi lükkuda. Sel juhul teeme otsuse 15 tööpäeva jooksul alates viimase pensioni määramiseks vajaliku dokumendi saamisest.

  Vajadusel võtame sinuga avaldusel märgitud kontaktandmetel ühendust. Lisapäringud asutustesse, kus oled töötanud või arhiivi teeme sinuga kokkuleppel. Pane ka tähele, et arhiivipäringud on tasulised. Loe pikemalt siit

  Pane tähele, et kui esitad pensionitaotluse enne pensioniõiguse tekkimist (näiteks enne pensioniikka jõudmist), saame otsuse teha siiski alles pensioniõiguse tekkimise järgselt.

  Ka sinu tulevase pensioni suuruse saame välja arvestada alles siis. Seda põhjusel, et kui töötad kuni pensionile jäämiseni edasi, suurendab ka sellelt töötasult arvestatud sotsiaalmaks sinu pensioni.

   Kui otsus on tehtud, saadame selle kohe sinu antud e-posti aadressil. Otsuse võid kätte saada ka meie klienditeenindustest.

   Pensionitunnistuse saadame sulle posti teel koju 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

   Esimese pensioni maksame sulle välja esimesel võimalusel pärast otsuse tegemist. Edaspidi saad pensioni iga kuu 5. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, on maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

   Kui sul tekkis pensioni taotlemise ja selle menetlemise kohta küsimusi, pöördu sotsiaalkindlustusameti poole