Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tööraamatud ja nende hoiustamine

Enne 1999. aastat kogunenud pensionistaaži tõendamiseks tuleb Sotsiaalkindlustusametile edastada oma tööraamat ja/või muud täiendavad dokumendid töötamise, õppimise, armees teenimise või laste kasvatamise kohta.

Esitatud dokumendid võtame aluseks vanaduspensioni määramisel, need saad meile edastada varakult enne pensioniiga.

1999. aastal muutus pensionistaaži arvestamine sotsiaalmaksu põhiseks, sotsiaalmaksu andmed on registrites olemas ja nende tõendamiseks lisadokumente esitada ei ole vaja.

 

Mis dokumente on vaja pensioni määramiseks?

Pensioniõigusliku staaži (kuni 31.12.1998) hulka kuuluvad ja tööraamatu või muude dokumentide abil tõestamist vajavad järgmised tegevused:

 • töötamine
 • töötamine füüsilisest isikust ettevõtjana, kui maksid sotsiaalmaksu;
 • teenistus Eesti kaitseväes
 • töötamine ja õppimine Nõukogude Liidu territooriumil kuni 31.12.1990, kui sul on vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži.
 • kohustusliku sõjaväeteenistuse ja asendusteenistuse aeg endise Nõukogude Liidu territooriumil

(kui sul on täidetud järgmised nõudmised: sind suunati teenistusse Eestist, sul on vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži, mõni muu riik ei maksa nimetatud staaži eest pensionit või sa elasid enne ja pärast väljastpoolt Eestit teenistusse suunamist Eestis)

 • õppimine kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis statsionaarses õppes;
 • lapse kasvatamine vähemalt kaheksa aastat ja väikelapse eest hoolitsemine kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. (Lapse kasvatamise eest saab pensionistaaži kasutada ainult üks lapse kasvataja. Lapse kasvatajad peavad leppima omavahel kokku, kes saab pensionistaaži kasutada. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek).
 • tööhõivetalituse vahendusel tööturukoolitusel osalemine ja aeg, mil said töötu abiraha;
 • I grupi invaliidi või alla 18-aastase puudega lapse eest hoolitsemine;
 • loomeliitude ja kutseühingute liikmena tegutsemine;
 • töötamine talus, kui talu oli maksude maksmisest vabastatud;
 • tingimisi vabadusekaotusega karistatud isikuna kohustuslikus korras töötamine, vabadusekaotuseta paranduslikel töödel töötamine või ravi- ja tööprofülaktooriumis töötamine.

Pensioniõiguslikku staaži tõendavad dokumendid on: tööraamat, kaitseväeteenistuse tunnistus, sõjaväepilet, tööleping, kutseõppeasutuse või ülikooli diplom, Eesti Töötukassa teatis töötu abiraha saamise ja tööturukoolitusel osalemise kohta jm.
Täiendavat infot dokumentide kohta leiad www.riigiteataja.ee/akt/131012018006.

Saadame esitatud dokumentide alusel arvestatud pensioniõigusliku staaži andmed sulle iseteeninduse kaudu või saad need andmed meie klienditeenindusest sulle sobival ajal hiljemalt poole aasta jooksul pärast staaži tõendavate dokumentide laekumist sotsiaalkindlustusametisse. 

 

 

Kuidas dokumendid Sotsiaalkindlustusametile edastada?

Tööraamatu ja muud pensioni määramiseks vajalikud dokumendid saad endale sobival viisil meile saata või isiklikult üle anda.

 • Elektrooniliselt saad edastada dokumentide andmed meie iseteeninduses oleva suhtluse kaudu
  •   Skaneeri arvutisse või pildista tööraamatu esimene leht (kust näeme, kelle tööraamatuga on tegemist) ja kõik teised leheküljed, millel on sissekandeid. Samuti toimi muude dokumentidega.
  •   Elektroonselt saadetud dokument peab olema värviline ja selgelt loetav

 • Posti teel saada oma dokumendid aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn.
 • Isiklikult saad dokumendid edastada Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes. Klienditeeninduste asukohad ja lahtiolekuajad leiad www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/klienditeenindused


Kui saadad dokumendid elektrooniliselt või posti teel, lisa kirjale tööraamatu üleandmise vorm (31.25 KB, DOCX) või kirjuta kirjale juurde enda andmed:

 • nimi
 • isikukood
 • aadress
 • e-posti aadress
 • telefon

Kui saadad tööraamatu posti teel, lisa juurde, kas soovid selle Sotsiaalkindlustusametisse hoiule jätta või millisest klienditeenindusest soovid seda tagasi saada.

Kui sul on lisaküsimusi, helista meie infotelefonile 612 1360.

Lisainfo

 

Oma tööraamatu saad meile hoiule jätta

Tööraamatu võid meile hoiule jätta.
Kui soovid hiljem tööraamatut tagasi saada, täida palun vastav blankett (22.26 KB, DOCX) ja saada see aadressil [email protected]

Lisainfo

 

Kui sul on tööraamat või muud pensioniõiguslikku staaži tõendavad dokumendid kadunud

Kui sul tööraamatut või muud pensioniõiguslikku staaži tõendavat dokumenti ei ole (või on töötamise andmed osaliselt puudu), aitame sind vajalike dokumentide leidmisel ning teeme vajadusel päringud arhiividesse.

Tuleta meelde millal, kus ja kellena sa töötasid ja täida arhiivipäringu blankett (21.66 KB, DOCX) ning saada see meile e-posti aadressil [email protected]. Palun kirjuta võimalikult täpselt oma töökoha aadress ja amet, sest sellest sõltub pensioniõigusliku staažiga seotud päringute tegemise kiirus!

Pane tähele, et iga arhiiviteatise väljastamise eest küsivad arhiivid riigilõivu. Riigilõivu suuruse Riigiarhiividele määrab "Riigilõivuseadus". Eraarhiividel on õigus küsida teatise väljastamise eest tasu oma hinnakirja alusel.

 

Tööandjale

Oma töötajate tööraamatuid saavad sotsiaalkindlustusametile esitada ka tööandjad. Me võtame vastu neid tööraamatuid, kus töösuhe ei ole lõpetatud töötaja surmaga.

Tööandjatel palume tööraamatutele lisada kindlasti nimekirja nende inimeste nimede ja isikukoodidega (isikukoodi puudumisel sünniaeg), kelle tööraamatud üle antakse. Võimalusel palume lisada töötaja kontaktandmed (e-post, postiaadress ja telefoninumber). Kindlasti palume nimekirjas täpsustada, kas tööraamatud soovitakse jätta Sotsiaalkindlustusametisse hoiule või soovitakse neid saada tagasi klienditeenindusest.

 

 

 

Kui sul tekib küsimusi, helista meie infotelefonile 612 1360 või saada e-posti aadressil [email protected]. Kindlasti lisa oma telefon ja/või e-posti aadress, et saaksime sinuga ühendust võtta.