Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Pensioni suuruse arvutamine

Pension koosneb kolmest osast:

  1. Pensioni baasosa on pensioni alustala, mis on pensionitel ühesugune. Alates 1. aprillist 2018 on pensioni baasosa 175,439 eurot.
  2. Pensioni staažiosa sõltub töötatud, õpitud ja armees teenitud perioodidest kuni 31. detsembrini 1998. Neid aastaid arvestatakse tööraamatu ja teiste dokumentide alusel. Staažiosa saamiseks korrutame kuni 31. detsembrini 1998 kogunenud pensioniõigusliku staaži ehk aastate arvu läbi aastahindega. Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Alates 1. aprillist 2018 on pensioni aastahinne 6,161 eurot.
  3. Pensioni kindlustusosa sõltub kindlustusosakute summast, mida arvutatakse alates 1. jaanuarist 1999 ja mida arvestatakse sinu eest makstud sotsiaalmaksu alusel. Kindlustusosa saamiseks korrutame kindlustusosakute summa läbi aastahindega. Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Alates 1. aprillist 2018 on pensioni aastahinne 6,161 eurot.
 

B

BAAS

S

STAAŽ

K

KINDLUSTUSOSA

P

PENSION

175,439

aastahinne x pensioniõiguslik staaž

aastahinne x kindlustusosakute summa

=

 

Näide 1. Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 15 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosa puudub. Baasosa suurus on 175,439 eurot. Staažiosa on 15 aastat korrutatud aastahindega 6,161, mis teeb kokku 92,415 eurot. Kuna kindlustusosa puudub, siis pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 175,439 eurot ja staažiosa 92,415 eurot ning saame pensioni suuruseks 267,85 eurot.

BAAS

STAAŽ

KINDLUSTUSOSA

PENSION

175,439

6,161

15

92,415

6,161

0

0

267,85

 

Näide 2. Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 25 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosakuid on kogunenud 10. Baasosa suurus on 175,439 eurot. Staažiosa suurus on 25 aastat korrutatud aastahindega 6,161, mis teeb kokku 154,025 eurot. Kindlustusosa suurus on 10 aastat korrutatud aastahindega 6,161, mis teeb kokku 61,61 eurot. Pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 175,439 eurot, staažiosa 154,025 eurot ja kindlustusosa 61,61 eurot. Pensioni suurus on 391,07 eurot.

BAAS

STAAŽ

KINDLUSTUSOSA

PENSION

175,439

6,161

25

154,025

6,161

10

61,61

391,07

 

Näide 3. Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 30 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosakuid on kogunenud 30. Baasosa suurus on 175,439 eurot. Staažiosa suurus on 30 aastat korrutatud aastahindega 6,161, mis teeb kokku 184,83 eurot. Kindlustusosa suuruseks on 30 korrutatud aastahindega 6,161, mis teeb kokku 184,83 eurot. Pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 175,439 eurot, staažiosa 184,83 eurot ja kindlustusosa 184,83 eurot. Pensioni suurus on 545,1 eurot.

BAAS

STAAŽ

KINDLUSTUSOSA

PENSION

175,439

6,161

30

184,83

6,161

30

184,83

545,1

 

Vanaduspensioni ehk I samba kalkulaator Pensionikeskuse lehel http://www.pensionikeskus.ee/eesti-pensionisusteem/kalkulaatorid/1-samba-kalkulaator/