Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Pensioni suuruse arvutamine

Pensioni suuruse arvutamiseks ja olemas olevate andmete vaatamiseks sisene eesti.ee portaali pensionikalkulaatorisse.

Kalkulaator on eeltäidetud andmetega, mis on meil olemas.

  • Kindlasti on olemas andmed alates 1. jaanuarist 1999 kogunenud staaži kohta. Sellest ajast arvestatakse n-ö pensionikindlustusstaaži töötasult laekunud sotsiaalmaksu alusel ja andmed jõuavad automaatselt meieni.
  • Kalkulaatoris ei pruugi olla andmeid kuni 1998. aasta lõpuni kogunenud staaži kohta. Seda arvestatakse tööraamatu kannete ja vajadusel muude dokumentide alusel. Kui see lahter on täitmata, kuigi oled sel ajal töötanud, too oma tööraamat sotsiaalkindlustusametisse. Loe täpsemalt tööraamatu esitamise kohta.

Alates 2021. aastast koosneb pension neljast osast:

  • Pensioni baasosa

on pensioni alustala, mis on kõigil pensionidel ühesugune. Selle suurus vaadatakse üle iga aasta 1. aprillil.

Alates 1. aprillist 2022 on pensioni baasosa 255,7562 eurot.

 

  • Pensioni staažiosa

sõltub töötatud, õpitud ja armees teenitud perioodidest kuni 31. detsembrini 1998. Neid aastaid arvestatakse tööraamatu ja teiste dokumentide alusel.

Staažiosa saamiseks korrutame kuni 31. detsembrini 1998 kogunenud pensioniõigusliku staaži ehk aastate arvu läbi aastahindega.

Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Selle suurus vaadatakse üle igal aastal 1. aprillil. Alates 1. aprillist 2022 on pensioni aastahinne 7,718 eurot. Loe täpsemalt, kuidas kujuneb pensioniõiguslik staaž

 

  • Pensioni kindlustusosa

sõltub kindlustusosakute summast, mida arvutatakse alates 1. jaanuarist 1999 ja mida arvestatakse sinu eest makstud sotsiaalmaksu alusel.

Kindlustusosa saamiseks korrutame kindlustusosakute summa läbi aastahindega.

Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Selle suurus vaadatakse üle iga aasta 1. aprillil. Alates 1. aprillist 2022 on pensioni aastahinne 7,718 eurot.

Loe täpsemalt, kuidas kujuneb kindlustusosakute summa

 

  • Pensioni ühendosa

2021. aasta algusest hakkab kogunema neljas osa - ühendosa.

Uus ühendosa koosneb:

  • 50% ulatuses kindlustusosakust

Kindlustusosaku suurust arvestatakse laekunud sotsiaalmaksu põhjal. Seda arvutatakse nagu  praegu kogutavat kindlustusosakut. Näiteks Eesti keskmist palka teeninud inimese kindlustusosaku suurus on 1,0.

  • 50% ulatuses solidaarosakust. Solidaarosak on 1,0, kui inimese eest on aasta jooksul makstud sotsiaalmaksu vähemalt 12-kordselt töötasu alammääralt. Kui tema eest on makstud aasta jooksul sotsiaalmaksu vähem kui aastaselt töötasu alammääralt, arvutatakse solidaarosak proportsionaalselt.

Ühendosa arvutuskäik: (solidaarosak + kindlustusosak) ÷ 2 = pensioni ühendosa.

Loe lähemalt pensionivalemi muudatusest

Pensioni summa leidmiseks liidame omavahel need neli osa:

BAASOSA SUURUS + STAAŽIOSA + KINDLUSTUSOSA + ÜHENDOSA = PENSION
255,7562 7,718 x sinu pensioniõiguslik staaž 7,718 x sinu kindlustusosakute summa 7,718 x sinu ühendosakute summa = pensioni summa

 

Näide 1: Paul on töötanud 1977. aastast ning soovib jääda pensionile 2021. aasta algusest. Pauli pensioni suuruse arvutamiseks liidetakse kokku baasosa, mis on kõigile ühesuurune, ning staažiosa, mille suurus sõltub Pauli töötamisest ja õpingutest 1977–1998. aastal. Baasosale ja staažiosale liidetakse juurde ka kindlustusosa, mille suurus sõltub sotsiaalmaksust, mida on Pauli töötasult makstud vahemikus 1999–2020. Kuna Paul 2021. aastal ei tööta, ei ole tema pensioni valemis ühendosa.

Näide 2: Tõnu on töötanud 1986. aastast ja soovib jääda pensionile 2026. aastal. Tõnu pensioni suuruse arvutamiseks liidetakse kokku baasosa, mis on kõigile ühesuurune, ja staažiosa, mille suurus sõltub Tõnu töötamisest 1986.–1998. aastal ja õpingutest 1983.–1986. aastal. Baasosale ja staažiosale liidetakse ka kindlustusosa, mille suurus sõltub sotsiaalmaksust, mida on Tõnu töötasult makstud vahemikus 1999–2020. Kõige lõpuks liidetakse ka ühendosa, mille suurus sõltub sotsiaalmaksust, mida on Tõnu töötasult makstud 2021. aasta algusest kuni pensionile jäämiseni aastal 2026