Sa oled siin

Pensioni suuruse arvutamine

 

Pensioni suuruse arvutamiseks ja olemas olevate andmete vaatamiseks sisene eesti.ee portaali pensionikalkulaatorisse.

Kalkulaator on eeltäidetud andmetega, mis meil olemas on.

  • Kindlasti on olemas andmed alates 1. jaanuarist 1999 kogunenud staaži kohta. Sellest ajast arvestatakse nn pensionikindlustusstaaži töötasult laekunud sotsiaalmaksu alusel ja andmed jõuavad automaatselt meieni.
  • Kalkulaatoris ei pruugi olla andmeid kuni 1998. aasta lõpuni kogunenud staaži kohta. Seda arvestatakse tööraamatu kannete ja vajadusel muude dokumentide alusel. Kui see lahter on täitmata, aga oled sellel ajal töötanud, too oma tööraamat sotsiaalkindlustusametisse. Loe täpsemalt tööraamatu esitamise kohta.

 

Pension koosneb kolmest osast:

Pensioni baasosa

on pensioni alustala, mis on kõigil pensionitel ühesugune.

Selle suurus vaadatakse üle iga aasta 1. aprillil.

Alates 1. aprillist 2019 on pensioni baasosa 191,6496 eurot.

Pensioni staažiosa

sõltub töötatud, õpitud ja armees teenitud perioodidest kuni 31. detsembrini 1998. Neid aastaid arvestatakse tööraamatu ja teiste dokumentide alusel.

Staažiosa saamiseks korrutame kuni 31. detsembrini 1998 kogunenud pensioniõigusliku staaži ehk aastate arvu läbi aastahindega.

Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Selle suurus vaadatakse üle igal aastal 1. aprillil. Alates 1. aprillist 2019 on pensioni aastahinne 6,627 eurot.

Loe täpsemalt, kuidas pensioniõiguslik staaž kujuneb

Pensioni kindlustusosa

sõltub kindlustusosakute summast, mida arvutatakse alates 1. jaanuarist 1999 ja mida arvestatakse sinu eest makstud sotsiaalmaksu alusel.

Kindlustusosa saamiseks korrutame kindlustusosakute summa läbi aastahindega.

Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Selle suurus vaadatakse üle iga aasta 1. aprillil. Alates 1. aprillist 2019 on pensioni aastahinne 6,627 eurot.

Loe täpsemalt, kuidas kindlustusosakute summa kujuneb

Pensioni summa leidmiseks liidame need kolm osa omavahel:

BAASOSA

+ STAAŽIOSA

+ KINDLUSTUSOSA

= PENSION

191,6496

6,627 x sinu pensioniõiguslik staaž

6,627 x sinu kindlustusosakute summa

= pensioni summa

 
  • Näide 1. Inimesel on 15 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosa puudub.
    Baasosa suurus on 191,6496 eurot. Staažiosa on 15 aastat korrutatud aastahindega 6,627, mis teeb kokku 99,405 eurot. Kuna kindlustusosa puudub, siis pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 191,6496 eurot ja staažiosa 99,405 eurot ning saame pensioni suuruseks 291,0546 eurot.

BAASOSA

STAAŽIOSA

KINDLUSTUSOSA

PENSION

191,6496

6,627

15

99,405

6,627

0

0

291,0546

 

  • Näide 2. Inimesel on 25 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosakuid on kogunenud 10. Baasosa suurus on 191,6496 eurot. Staažiosa suurus on 25 aastat korrutatud aastahindega 6,627, mis teeb kokku 165,675 eurot. Kindlustusosa suurus on 10 aastat korrutatud aastahindega 6,627, mis teeb kokku 66,27 eurot. Pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 191,6496 eurot, staažiosa 165,675 eurot ja kindlustusosa 66,27 eurot. Pensioni suurus on 423,5946 eurot.

BAASOSA

STAAŽIOSA

KINDLUSTUSOSA

PENSION

191,6496

6,627

25

165,675

6,627

10

66,27

423,5946

 

  • Näide 3. Inimesel on 30 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosakuid on kogunenud 30. Baasosa suurus on 191,6496 eurot. Staažiosa suurus on 30 aastat korrutatud aastahindega 6,627, mis teeb kokku 198,81 eurot. Kindlustusosa suuruseks on 30 korrutatud aastahindega 6,627, mis teeb kokku 198,81 eurot. Pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 191,6496 eurot, staažiosa 198,81 eurot ja kindlustusosa 198,81 eurot. Pensioni suurus on 589,2696 eurot.

BAAS

STAAŽ

KINDLUSTUSOSA

PENSION

191,6496

6,627

30

198,81

6,627

30

198,81

589,2696

 

NB! Aastal 2021 pensionivalem muutub

2020. aasta lõpuga lõpeb kindlustusosa kogumine. 2021. aasta algusest hakkab kogunema neljas, ühendosa.

Pensioni suuruse arvutamisel liidetakse alates 2021. aasta algusest kokku neli osa: baasosa, staažiosa, kindlustusosa ja ühendosa.

Loe lähemalt pensionivalemi muudatusest