Sa oled siin

Pensioni suuruse arvutamine

Pension koosneb kolmest osast:

  1. Pensioni baasosa on pensioni alustala, mis on pensionitel ühesugune. Alates 1. aprillist 2019 on pensioni baasosa 191,6496 eurot.
  2. Pensioni staažiosa sõltub töötatud, õpitud ja armees teenitud perioodidest kuni 31. detsembrini 1998. Neid aastaid arvestatakse tööraamatu ja teiste dokumentide alusel. Staažiosa saamiseks korrutame kuni 31. detsembrini 1998 kogunenud pensioniõigusliku staaži ehk aastate arvu läbi aastahindega. Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Alates 1. aprillist 2019 on pensioni aastahinne 6,627 eurot.
  3. Pensioni kindlustusosa sõltub kindlustusosakute summast, mida arvutatakse alates 1. jaanuarist 1999 ja mida arvestatakse sinu eest makstud sotsiaalmaksu alusel. Kindlustusosa saamiseks korrutame kindlustusosakute summa läbi aastahindega. Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Alates 1. aprillist 2019 on pensioni aastahinne 6,627 eurot.
 

B

BAAS

S

STAAŽ

K

KINDLUSTUSOSA

P

PENSION

191,6496

aastahinne x pensioniõiguslik staaž

aastahinne x kindlustusosakute summa

=

 

Näide 1. Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 15 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosa puudub. Baasosa suurus on 191,6496 eurot. Staažiosa on 15 aastat korrutatud aastahindega 6,627, mis teeb kokku 99,405 eurot. Kuna kindlustusosa puudub, siis pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 191,6496 eurot ja staažiosa 99,405 eurot ning saame pensioni suuruseks 291,0546 eurot.

BAAS

STAAŽ

KINDLUSTUSOSA

PENSION

191,6496

6,627

15

99,405

6,627

0

0

291,0546

 

Näide 2. Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 25 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosakuid on kogunenud 10. Baasosa suurus on 191,6496 eurot. Staažiosa suurus on 25 aastat korrutatud aastahindega 6,627, mis teeb kokku 165,675 eurot. Kindlustusosa suurus on 10 aastat korrutatud aastahindega 6,627, mis teeb kokku 66,27 eurot. Pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 191,6496 eurot, staažiosa 165,675 eurot ja kindlustusosa 66,27 eurot. Pensioni suurus on 423,5946 eurot.

BAAS

STAAŽ

KINDLUSTUSOSA

PENSION

191,6496

6,627

25

165,675

6,627

10

66,27

423,5946

 

Näide 3. Tegemist on juhtumiga, kus inimesel on 30 aastat pensioniõiguslikku staaži ja kindlustusosakuid on kogunenud 30. Baasosa suurus on 191,6496 eurot. Staažiosa suurus on 30 aastat korrutatud aastahindega 6,627, mis teeb kokku 198,81 eurot. Kindlustusosa suuruseks on 30 korrutatud aastahindega 6,627, mis teeb kokku 198,81 eurot. Pensioni kogusumma saamiseks liidame baasosa 191,6496 eurot, staažiosa 198,81 eurot ja kindlustusosa 198,81 eurot. Pensioni suurus on 589,2696 eurot.

BAAS

STAAŽ

KINDLUSTUSOSA

PENSION

191,6496

6,627

30

198,81

6,627

30

198,81

589,2696

 

 Vaata ka: Vanaduspensioni I samba kalkulaator portaalis eesti.ee

Aastal 2021 pensionivalem muutub

2020. aasta lõpuga lõpeb kindlustusosa kogumine. 2021. aasta algusest hakkab kogunema neljas, ühendosa.

Pensioni suuruse arvutamisel liidetakse alates 2021. aasta algusest kokku neli osa: baasosa, staažiosa, kindlustusosa ja ühendosa.

Loe lähemalt >>>