Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Pensionite ja toetuste määrad

Järgnevast tabelist leiad pensionite ja toetustega seotud määrad.

  • Pensionid, puuetega inimeste sotsiaaltoetused, sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse elama asunule maksame välja iga kuu 5. kuupäeval
  • Tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised, hüvitised kuriteoohvritele, hüvitised represseeritutele maksame välja iga kuu 12. kuupäeval
 

Toetuse liik

Summa €

Täpsustus

 

Pensionikindlustuse põhinäitajad

Pensioni aastahinne  7,718  Aastahinne muutub igal aastal aprillis
Pensioni baasosa  255,7562  
Rahvapensioni määr  275,34   
 

Toetused

Üksi elava pensionäri toetus 200 Üks kord aastas, oktoobris
Olümpiavõitja toetus 1553 Igakuine toetus
Represseeritu toetus 230 Üks kord aastas, jaanuaris
Sotsiaaltoetus Tšernobli aatomielektrijaama likvideerijatele 230 Üks kord aastas, jaanuaris
Välisriigist tagasipöörduja toetus 275,34 Igakuine toetus
 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetused (vanaduspensioniealistele inimestele)

Sügava puudega vanaduspensioniealise inimese toetus 40,91 Igakuine toetus
Raske puudega vanaduspensioniealise inimese toetus 26,85 Igakuine toetus
Keskmise puudega vanaduspensioniealise inimese toetus 12,79 Igakuine toetus
 

Hüvitised kuriteoohvritele

Hüvitised kuriteoohvritele kuni 9 590  
Ohvri matusekulu kuni 448 Ühekordne toetus
 

Tervisekahjustusest tingitud hüvitised (kahjuhüvitised)

Kahjuhüvitis kutsehaigele või tööõnnetuse tõttu tervisekahju saanule piirmäär puudub igakuine hüvitis sõltuvalt eelnevast sissetulekust
Lisakulutused kahjuhüvitise saajale piirmäär puudub hüvitatakse kuludokumendi alusel
 

Erinevate arvestuste aluseks olevad määrad

Kuupalga alammäär 654 kuus (2022)
Üldise maksuvaba tulu suurus kõigile 0-500 kuus
Täiendava maksuvaba tulu suurus pensionilt 0  
Täiendava maksuvaba tulu suurus kahjuhüvitiselt 0  
 

Kogumispensioni täiendavad sissemaksed kuni 3-aastase lapse vanemale

 

53,91 Igakuine sissemakse kohustusliku kogumispensioni kontole kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Igakuiselt 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kuu tulust.