Sa oled siin

Pensioni saamine välisriigist ja maksmine välisriiki

 

Pensioni saamine välisriigist

Saad taotleda pensionit järgnevatest riikidest, kui oled töötanud mõnes neist vähemalt ühe aasta:

Austria

Liechtenstein

Sloveenia

Belgia

Luksemburg

Soome

Bulgaaria

Läti

Suurbritannia

Hispaania

Malta

Šveits

Holland

Norra

Taani

Horvaatia

Poola

Tšehhi

Iirimaa

Portugal

Ungari

Itaalia

Prantsusmaa

Kanada

Island

Rootsi

Moldova

Kreeka

Rumeenia

Ukraina

Küpros

Saksamaa

Vene Föderatsioon

Leedu

Slovakkia

 

Pensioniavalduse edastamiseks palume pöörduda meie klienditeenindusse.

 

Pensioni maksmine välisriiki

Kui elad välisriigis ja soovid taotleda Eesti pensionit,

  • pöördu oma elukoha riigi sotsiaalkindlustusega tegeleva asutuse poole.
  • esita Eesti pensioni määramiseks vajalikud dokumendid.

Teavita meid kirja: Endla 8, 15092 Tallinn; faksi: 640 8155 või e-kirja teel: info@sotsiaalkindlustusamet.ee, ka oma elukoha muutusest välisriigis (kui sinu aadress muutub). 

Lisainfo

 

Pensioni maksmine

Kui oled Eesti pensioni saaja ja asud elama välisriiki, teavita meid sellest kirjaga, faksiga või e-kirjaga.

Sul on õigus Eestist pensionit saada, kui asud elama mõnda järgmistest riikidest:

Austriasse

Leetu

Saksamaale

Belgiasse

Liechtensteini

Slovakkiasse

Bulgaariasse

Luksemburgi

Sloveeniasse

Hispaaniasse

Lätti

Soome

Hollandisse

Maltale

Suurbritanniasse

Horvaatiasse

Norrasse

Šveitsi

Iirimaale

Poola

Taani

Itaaliasse

Portugali

Tšehhi

Islandile

Prantsusmaale

Ungarisse

Kreekasse

Rootsi

Kanadasse

Küprosele

Rumeeniasse

Moldova

Ukraina

Vene Föderatsioon

 

Eestist pensioni maksete jätkamiseks esita meile avaldus.

Pension makstakse välja kord kuus jooksva kuu alguses. Soovi korral võib pensioni sinu avalduse alusel välja maksta ka üks kord kvartalis või poolaastas.

Eesti pensionit maksame samuti elama asumisel Ukrainasse, Moldovasse ja Vene Föderatsiooni.

Nende riikide puhul on erinevuseks, et pensioni jätkamiseks pöördu elukoha riigi sotsiaalkindlustusega tegeleva asutuse poole.

Eesti pension makstakse välja kord kvartalis elukohariigi vastava asutuse kaudu.

Lisainfo

 

Pensionite maksustamine välisriigis elamise korral

Tulumaksuga maksustatakse kõik pensionid. Ühed reeglid kehtivad Eestis elamise korral ja teised reeglid kehtivad pensionitele, mida makstakse väljaspool Eestit elavatele inimestele. Eesti elanikele laienevad tulumaksuvabastused. Väljaspool Eestit elavatele inimestele tulumaksuvabastused ei laiene.

Erandina sinu pensionit ei maksustata Eestis, kui elad

Lätis

Prantsusmaal

Austrias

Leedus

Slovakkias

Šveitsis

Saksamaal

Horvaatias

Portugalis

Norras

Itaalias

Moldovas

Tšehhis

Hispaanias

Sloveenias

Poolas

Kreekas

Rumeenias

Suurbritannias

Iirimaal

Ukrainas

Sa pead esitama üks kord aastas elukohariigi maksudega tegeleva asutuse tõendi maksuresidentsuse k​ohta. Kehtiva tõendi olemasolul makstakse sinu Eesti pension välja täismahus ning see kuulub maksustamisele elukohariigis. Residentsustõendi puudumisel/kehtivuse lõppemisel maksustatakse sinu pension 20% tulumaksuga.

 

Sinu pension maksustatakse 20% tulumaksuga Eestis, kui elad

Soomes

Maltal

Luksemburgis

Rootsis

Belgias

Kanadas

Taanis

Islandil

Vene Föderatsioonis

Hollandis

Bulgaarias

Ungaris

Küprosel

 

 

Eripensionid maksustame alati Eestis.

Lisainfo

 

Elusoleku tõendamine

Kui sa elad väljaspool Eestit, siis pead iga aasta 1. märtsiks esitama tõendi elusoleku kohta.

Tõendi palume saata aadressil:

Sotsiaalkindlustusamet
Endla 8
15092 Tallinn
ESTONIA

 

Tõend elamise kohta kehtib ühe aasta ja see tuleb esitada järgneval aastal uuesti. Tõendi tähtajaks esitamata jätmise korral peatame sulle pensioni maksmise alates 1. aprillist.

Pensioni maksmist jätkame pärast seda, kui oleme saanud sinu elusoleku tõendi. Maksmist jätkame pensioni peatamisest alates.

Erandina ei pea elusolekutõendit esitama Eesti pensioni saajad, kes elavad Venemaal, Lätis, Leedus, Moldovas ja Ukrainas.

 
Kas elusoleku tõendi saatmise asemel tõendab pensionisaaja elus olemist see, kui ta isiklikult koos isikut tõendava dokumendiga tuleb sotsiaalkindlustusameti mistahes kontorisse?
 
VASTUS: Jah, sellisel juhul ei ole tõendit vaja saata.
Kas inimene ise võib kinnitada oma elusolekut ja saata selle kohta kirja e-posti kaudu digitaalselt allkirjastatuna?
 
VASTUS: Inimene ise oma elusolekut kinnitada ei saa (välja arvatud punktis 1 nimetatud juhul). Kui inimene ei saa meie klienditeenindusse tulla, siis tuleb saata meile elusolekutõend, mis on kinnitatud teise riigi asutuse poolt.
Kas Sotsiaalkindlustusamet hakkab igal aastal inimestele enne 1. märtsi saatma elusoleku tõendi blanketti koos kaaskirjaga?
 
VASTUS: Igal aastal me blanketti uuesti ei saada. Teavituse koos blanketiga saadame neile, kellele pensionit esmakordselt maksma hakkame.

 

Lisainfo

 

 

Kati Kümnik

hüvitiste osakonna juht

Kati Kümnik korraldab ja juhib hüvitiste osakonna tööd: püstitab eesmärke, annab ametnikele juhiseid ning täidab ja vahendab pensionite korraldusega seotud ülesandeid. Samuti nõustab ta sotsiaalkindlustusametit pensionidega seotud küsimustes ja korraldab pensionide süsteemi arendamist.

 
info@sotsiaalkindlustusamet.ee