Sa oled siin

Pensioni indekseerimine

 

Aprillikuu toob igal aastal positiivse muutuse meie vanemaealiste inimeste toimetulekus – pensionid suurenevad. 

Tuleb silmas pidada, et nii nagu ei ole olemas keskmist inimest, ei ole ka kõigi jaoks kehtivat keskmist pensionit ega täpselt ühesugust pensionitõusu. Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension ning indekseerimise tulemusel suureneb see samuti erinevalt, kellel rohkem, kellel vähem. Pensioniindeksi suurus arvutatakse eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kasvu ja tarbijahinnaindeksi muutuse alusel.

Igal aastal 1. aprillil viiakse läbi kõikide pensionite indekseerimine, et hoida neid tasakaalus palkade ja hindade muutustega.

Pensioniindeksi arvestamise aluseks on 80 protsendi ulatuses eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutus ja 20 protsendi ulatuses eelmise aasta tarbijahinnaindeksi muutus. Nende muudatuste alusel tekib indeks, mille kinnitab vabariigi valitsus. Indeksiga korrutatakse riiklike pensionite arvutamise aluseks olevaid näitajaid – pensioni baasosa ja aastahinnet, samuti rahvapensioni määra.

Pensioni baasosa suurendatakse rohkem kui aastahinnet. Selle eesmärk on kiiremini kasvatada just seda osa pensionist, mida makstakse olenemata tööpanusest kõigile pensionäridele võrdses suuruses ja mis aitab ka väikese pensioni saajatel paremini toime tulla. Kui tarbijahind ei tõuse ning sotsiaalmaksu osa langeb, siis indekseerimist ei toimu, sest pensione ei tohi vähendada.

PENSIONI BAASOSA.

Pensioni baasosa on pensioni alustala, mis on pensionitel ühesugune. Alates 1. aprillist 2019 on pensioni baasosa 191,6496 eurot.

AASTAHINNE.

Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Alates 1. aprillist 2019 on pensioni aastahinne 6,627 eurot.

2018. aasta 1. aprillist kehtisid järgmised määrad: Pensioni baasosa 175.439, pensioni aastahinne 6,161 

2017. aasta 1. aprillist kehtisid järgmised määrad: Pensioni baasosa 161,9038 pensioni aastahinne 5,767 rahvapensioni määr 175,94

2016. aasta 1. aprillist kehtisid järgmised määrad: Pensioni baasosa 153,3035 pensioni aastahinne 5,514 rahvapensioni määr 167,40

2015. aasta 1. aprillist kehtisid järgmised määrad: Pensioni baasosa 144,2585 pensioni aastahinne 5,245 rahvapensioni määr 158,37

 

Pensioni ümberarvutamine

Lisaks indekseerimisele vaadatakse iga aasta 1. aprillil üle pensioni kindlustusosad. Pensionäridele, kes möödunud aastal töötasid ja said sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, arvutatakse sotsiaalkaitse infosüsteemi andmete alusel eelmise aasta eest lisanduv kindlustusosak. Selle võrra suureneb lisaks indekseerimisele nende pensioni kindlustusosa ning seega kogu pension. Seejuures on tähtsusetu, kas inimene töötas terve aasta või üksnes paar kuud. Pension suureneb sõltuvalt isiku palgalt või ettevõtlustulult arvestatud sotsiaalmaksust.

 

Pensioni ümberarvutamine 2019. aastal

2019 aasta 1. aprillil indekseeritakse pensione keskmiselt 8,4%. Sinu pension koosneb just sinu personaalsetest staažist ja sotsiaalmaksust ning seetõttu võib sinu vanaduspension suureneda natukene rohkem või vähem, kui 8,4%. Selleks, et arvutada, kui palju võib suureneda sinu vanaduspension, oleme loonud vanaduspensioni indekseerimise kalkulaatori.

Palun kasuta kalkulaatorit, kui sul on täidetud kõik järgnevad tingimused: 

  • sinu pension on tulumaksuvaba (sa ei tööta ja kasutad tulumaksuvaba osa oma pensionile)
  • sa ei ole töötanud 2018. aastal
  • sinu pensionile ei ole lisatud suurendusi (avalikus teenistuses töötamine, päästeteenistuse suurendus vms)
  • sinu pensioni suuruse aluseks on pensionistaaž (siia hulka ei kuulu palgalt arvestatavad eripensionid

Kui oled töötanud 2018 aastal, siis lisaks indekseerimisele vaadatakse iga aasta 1. aprillil üle ka pensioni kindlustusosad. Pensionäridele, kes möödunud aastal töötasid ja said sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, arvutatakse sotsiaalkaitse infosüsteemi andmete alusel eelmise aasta eest lisanduv kindlustusosak. Selle võrra suureneb lisaks indekseerimisele nende pensioni kindlustusosa ning seega kogu pension. 

  • Töötamise osas pensioni suurenemist kalkulaator ei näita. 
  • Kalkulaator ei indekseeri töövõimetuspensione ega toitjakaotuspensione.

 

Pensioni kalkulaator

 

Täpse pensioni suuruse vaatamine alates 02.04.2019

 

Oma uut pensioni suurust saad vaadata järgnevalt:
avaleht → teemad→ toetused ja pensionid→ pension→ teenused→pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine
Otseviide: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/teie_pension_toetused_ja_huvitised

 

 

Indekseerimine ja tulumaks

Alates 1. aprillist 2019 suurenevad kõik pensionid keskmiselt 8,4 protsenti. Kui sinu sissetulek suureneb, siis tuleks üle vaadata, kuidas kasutada oma tulumaksuvabastust. Alljärgnevalt mõned soovitused.

Mittetöötavad pensionärid

Kui sa ei tööta ja pension on kogu sinu tulu, siis täiendava tulumaksu avaldusega meie poole ei ole vaja pöörduda. Sulle arvestatakse maksimaalne tulumaksuvabastus, arvestades sinu pensioni suurust.

Töötavad pensionärid

Kui alates 1. aprillist 2019 jääb sinu kogutulu (pension ja palgatulu kokku) alla 1200 euro, siis täiendava tulumaksu avaldust meile pole vaja esitada. Sotsiaalkindlustusamet peab kinni pensionist tulumaksu vastavalt sinu varem esitatud avaldusele.

Kui alates 1. aprillist 2019 on sinu kogutulu (pension ja palgatulu kokku) üle 1200 euro, tuleb sul arvutada ise oma tulumaksu vabastuse suurus. Seda saab arvutada koduleheküljel www.tulumaks.ee olevas kalkulaatoris. Saadud tulemusele, esita uus tulumaksu vabastuse summa. Pane tähele, kui sa ei esita uut avaldust, võib aasta jooksul arvestatud maksuvabastus olla liiga suur ja tekitada sellega tulumaksu juurde maksmise kohustuse 2019. aasta alguses.

Avalduse saab sotsiaalkindlustusametile esitada riigiportaalis www.eesti.ee või posti (Endla 8, Tallinn, 15092) ja e-posti (info@sotsiaalkindlustusamet.ee) teel. Avalduse võib tuua ka meie klienditeenindustesse üle Eesti (kontaktid leiate SIIT). Avalduse võib saata vabas vormis või kasutada selleks blanketti, mille leiate SIIT

Kui alates 1. aprillist 2019 on sinu kogutulu (pension ja palgatulu kokku)  üle 2100 euro, siis on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvabastust kasutada ei saa.