Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Pensioni saajale

Pensioni tulumaksustamine

Maksuvaba tulu määr kõigile, ka pensionäridele, on 500 eurot kuus.

Tulumaksuvabastuse määra teada saamiseks on vaja arvesse võtta kogu ühe aasta tulud. Saadava maksuvabastuse suurus jaguneb kolme peamisesse gruppi:

 • Kui sinu aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on sul võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.
 • Kui sinu kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400–25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ning mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem maksuvaba tulu on.
 • Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) teenides on aga kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.

Süsteem puudutab vaid Eesti elanikke ja kui sinu elukoht ei ole Eestis, siis on sinu Eesti pensioni maksustamise reeglid samad, mis olid enne 2018. aastal toimunud tulumaksureformi.

NB! Tutvu muudatustega pensionide tulumaksustamises 2023. aastal.

Rohkem infot leiab leheküljel hüvitiste, toetuste ja pensionide tulumaksustamine.

 

Pension ja töötamine

Töötamiseks loeme lepingu alusel sotsiaalmaksuga maksustatud tulu teenimist, tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana või ettevõtluskonto vahendusel tulu saamist.

Üldjuhul on pensioni saamisega samal ajal töötasu saamine lubatud.

Erandid:

 • Senist ennetähtaegset vanaduspensioni ei maksta samaaegselt töötamisega.
  Enne vanaduspensioniea saabumist annab samaaegselt pensioni ja töötasu saamise võimaluse 2021. aastast kehtima hakkav uus paindlik pension. Loe paindliku pensioni kohta lähemalt siit. 
 • Toitjakaotuspensioni saavatest inimestest tohivad samaaegselt töötada ja pensioni saada ainult lapsed (kuni 18. eluaastani või õppimise korral 24. eluaastani). Kõik teised toitjakaotuspensioni saajad ei tohi samal ajal pensioni ja töötasu saada.
 • Soodustingimustel vanaduspensioni saajad ei tohi 1. ja 2. loetelu alusel töötada soodustust andval kutsealal. Vanaduspensioniea saabudes on soodustingimustel vanaduspensioni saajatel õigus jätkata töötamist soodustust andval kutsealal ja saada samal ajal pensioni.
 • Peatame väljateenitud aastate pensioni maksmise, kui pensionisaaja jätkab töötamist kutsealal, mille alusel on talle pension määratud. Jätkates töötamist kutsealal, mis ei anna õigust saada väljateenitud aastate pensioni, maksame pensioni täies ulatuses

NB! Politsei-, vangla- ja päästeametnikud tohivad jätkata töötamist erialasel tööl ja saada väljateenitud aastate pensioni.

Iga aasta 1. aprillil arvestame pensionid ümber ja võtame arvesse vanaduspensionäri eelneval aastal saadud töise tulu. Arvesse läheb ka ettevõtluskontole laekunud tulu. Selle arvelt pension suureneb.

 

Pensionist tasaarvestamine

Elus võib tulla ette olukordi, kus kohtutäitur soovib teha kinnipidamist sinu pensionist või sulle on mingil põhjusel makstud ettenähtust rohkem pensioni, mis tuleb riigile tagasi maksta. Sellistel juhtudel toimub pensionist kinnipidamine.

Pensionist saab kinnipidamisi teha:

 • täitemenetluse seadustiku alusel (näiteks kinnipidamised kohtutäituri ettekirjutusel)
 • Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel (kinnipidamised enammakstud pensionisummade sissenõudmiseks).

Täitemenetluse seadustiku alusel võib kinni pidada kuni 50% pensionist, kuid sulle peab kätte jääma vähemalt pool rahvapensioni määrast. Kui sa ei ole rahul kohtutäituri esitatud nõudega, siis soovitame sul pöörduda otse sinu asja menetleva kohtutäituri või Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite Koja poole.

Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel võib pensionist kinni pidada kuni 20%, kuid sulle säilitatakse seejuures vähemalt pool rahvapensioni määrast. Sotsiaalkindlustusameti ja sinu vahelisel kokkuleppel võib pidada kinni sinu pensionist ka väiksema või suurema summa.

 

Pensionitunnistus

Pensionitunnistus ei ole isikut tõendav dokument, vaid tõendab pensioni saamist.
Selle ettenäitamisel pakuvad soodustusi pangad, transpordifirmad, meelelahutusasutused, muuseumid, tervisekeskused, apteegid jms. Soodustused on seotud otseselt soodustuse pakkujaga, mitte Sotsiaalkindlustusametiga.

Alates 1. juulist 2019 väljastame pensionitunnistusi uuel vormil plastikkaardina. Paralleelselt jäävad kehtima nii uued kui vanad pensionäristaatust tõendavad tunnistused. Mõlemad tõendavad kehtivat pensionäristaatust ning on aluseks soodustuste saamisel.

Kui sul on pensionitunnistus juba olemas, siis uut tunnistust taotleda ei ole vaja.

Uuel pensionitunnistusel ei ole enam inimese pilti ja sellele kantakse inimese nimi, isikukood, pensioni kehtivuse aeg ja andmed pensioni saamise kohta. Kui pensioni saajal on tuvastatud puue, lisame kaardile ka puude andmed. Uuel tunnistusel on info nii eesti kui inglise keeles.

Uues vormis pensionitunnistusi hakkame välja andma uutele pensionäridele.
Pensionitunnistuse saadame Sulle posti teel koju 10 tööpäeva jooksul pärast pensioni määramise otsuse tegemist