Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Olümpiavõitja riiklik toetus

 

Kes saab toetust?

Kui oled tulnud olümpiamängudel või paraolümpiamängudel Eesti Vabariiki esindades olümpiavõitjaks, siis saad olümpiavõitja riiklikku toetust (edaspidi toetus).

Toetust saavad ka need, kes on Eesti kodanikud ja on saavutanud olümpiavõidu enne 1988. aastat, esindades NSV Liitu.

Toetuse täismäär on 2022. aastal 1553 eurot kuus. Toetust maksame iga kuu 5. kuupäeval.

 

Toetuse saamise alused ja suurus

Olümpiamängude võitja saab toetust taotleda:

 • vanuse alusel - kümme aastat enne vanaduspensioni ea saabumist;
 • osalise või puuduva töövõime alusel - alates töövõime tuvastamisest.

Osalist või puuduvat töövõimet tuvastab Töötukassa.

Paraolümpiamängude võitja saab toetust taotleda:

Toetuse suurused on:

 • vanuse alusel - 1553 eurot kuus
 • puuduva töövõime alusel - 1553 eurot kuus
 • osalise töövõime alusel - 776,50 eurot kuus
 

Toetuse taotlemine

Toetuse saamiseks esita palun meile taotlus.

Taotlusele märgi järgmised andmed:

 • täisnimi, kontaktandmed;
 • kas võit on saavutatud olümpiamängudel või paraolümpiamängudel;
 • kas taotled toetust vanuse alusel/osalise töövõime alusel/puuduva töövõime alusel;
 • arvelduskonto number.

Taotlusele lisa:

 • rahvusliku olümpiakomitee teatis või;
 • paraolümpiakomitee teatis.

Taotluse võib esitada posti teel (Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn), elektroonselt ([email protected]) või meie klienditeeninduses.

Vaatame toetuste taotlemiseks esitatud dokumendid läbi ja teeme toetuse määramise otsuse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast.

Taotlemise päevaks loeme päeva, mil taotlus koos kõigi vajalike dokumentidega on esitatud.

 

Toetuse määramine ja maksmine

Toetuse määrame toetusele õiguse tekkimise päevast, kui taotlus koos lisadokumentidega on esitatud 6 kuu jooksul alates õiguse tekkimise päevast. Taotluse hilisemal esitamisel määrame toetuse taotluse esitamise päevast.

Toetusele õiguse tekkimise päevaks on:

 • vanuse alusel - vanuse täitumine 10 aastat enne vanaduspensioniiga;
 • vähenenud töövõime alusel - osalise või puuduva töövõime tuvastamise päev.

NÄIDE 1: Olümpiavõitja Rein Ketas on sündinud 10.06.1961.a. Seega vanuse alusel toetusele õiguse tekkimise päevaks on 10.06.2016 (s.o 10.a enne vanaduspensioniiga). Rein Ketas esitab taotluse toetuse saamiseks 10.10.2016.a. Rein Ketasele määrame toetuse õiguse tekkimise päevast 10.06.2016, kuna taotlus toetuse saamiseks on esitatud 6 kuu jooksul alates õiguse tekkimisest.

NÄIDE 2: Olümpiavõitja Mati Odal tuvastati puuduv töövõime alates 01.03.2016. Mati Oda esitab taotluse toetuse saamiseks 10.10.2016. Mati Odale määrame toetuse taotluse esitamise päevast 10.10.2016, kuna taotlus toetuse saamiseks on esitatud rohkem kui 6 kuu jooksul alates õiguse tekkimisest.

Toetuse maksame vastavalt sinu soovile:

 • arvelduskontole Eestis;
 • meie juures vormistatud kirjaliku avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel teise isiku, sealhulgas kohaliku omavalitsuse arvelduskontole Eestis;
 • arvelduskontole välisriigis.