Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Matusetoetus

Alates 01.01.2018 ei maksa Sotsiaalkindlustusamet riiklikku matusetoetust.

2018. aastast maksab matusetoetust kohalik omavalitsus (valla- või linnavalitsus) oma kehtestatud tingimustel ja korras.

Infot matusetoetuse saamise tingimuste kohta jagavad elanikele kohalikud omavalitsused.