Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Parlamendilikme pension

Parlamendiliikme pensioni liigid

Parlamendiliikme pensioni liigid on:

  1. parlamendiliikme vanaduspension ja
  2. toitjakaotuspension parlamendiliikme perekonnaliikmele

Parlamendiliikme pensioni saavad Riigikogu liikmed, kes on olnud:

  • Ülemnõukogu XII koosseisu liikmed
  • Riigikogu VII koosseisu (30.09.1992–10.03.1995) liikmed
  • Riigikogu VIII koosseisu (11.03.1995–13.03.1999) liikmed
  • Riigikogu IX koosseisu (14.03.1999–21.03.2003) liikmed

 

Vanaduspensioni saamise tingimused

Vanaduspensioni saamiseks peab olema:

  • vähemalt 25-aastane pensionistaaž
  • Riigikogu liige ühes või enamas Riigikogu koosseisus kokku vähemalt kolm aastat.

 

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu, VII ja VIII Riigikogu koosseisu liikmed saavad vanaduspensionile:

  • mehed 60-aastaselt  
  • naised 55-aastaselt.

 

IX Riigikogu koosseisu liikmed saavad vanaduspensionile üldises vanaduspensioni eas (/et/pension/pension-liigid-ja-soodustused).

Vanaduspensioni suurus

Kes on olnud Riigikogu liige:
1) vähemalt 3 aastat – 40% Riigikogu liikme ametipalgast
2) vähemalt 6 aastat – 60% Riigikogu liikme ametipalgast
3) vähemalt 9 aastat – 75% Riigikogu liikme ametipalgast

 

Toitjakaotuspensioni saamise tingimused

Toitjakaotuspensioni saavad Riigikogu liikme surma korral tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmed (https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension/pension-liigid-ja-soodustused).

Toitjakaotuspensioni suuruseks on 30% Riigikogu liikme ametipalgast iga perekonnaliikme kohta.