Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Tööpakkumised

 

Sotsiaalkindlustusameti personali värbamise eesmärgiks on kompetentsete, pühendunud ja organisatsiooni  väärtusi kandvate teenistujate leidmine.

Amet on avatud kõikidele kandideerijatele ja soodustab võrdseid võimalusi inimeste värbamisel. Värbamisprotsessi käigus lähtutakse võrdse kohtlemise põhimõtetest ega diskrimineerita inimesi ühelgi alusel.

Värbamisprotsessi käigus arvestatakse konfidentsiaalsuse nõuete ja andmete kaitstusega.

Arvestusspetsialist (üle Eesti) (371.08 KB, PDF)

Haldusjuht (üle Eesti) (370.43 KB, PDF)

Puudetoetuse spetsialist (Türi) (366.59 KB, PDF)

Klienditeeninduse spetsialist (Türi) (367.16 KB, PDF)

Andmehaldur (üle Eesti) (366.47 KB, PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ametnike palgaandmed on leitavad vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 veebilehelt:

https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-personalipoliitika/palgapoliitika.