Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Tööpakkumised

Sotsiaalkindlustusameti personali värbamise eesmärgiks on kompetentsete, pühendunud ja organisatsiooni  väärtusi kandvate teenistujate leidmine.

Amet on avatud kõikidele kandideerijatele ja soodustab võrdseid võimalusi inimeste värbamisel. Värbamisprotsessi käigus lähtutakse võrdse kohtlemise põhimõtetest ega diskrimineerita inimesi ühelgi alusel.

Värbamisprotsessi käigus arvestame konfidentsiaalsuse nõuete ja andmete kaitstusega.

Äriteenuste nõunik (240.38 KB, PDF)

Finantsarvestuse talituse arvestusspetsialist (372.17 KB, PDF)

 

Ametnike palgaandmed on leitavad vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 veebilehelt:

https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-personalipoliitika/palgapoliitika.