Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Dokumendiregister


Dokumendiregistri kasutusjuhend

Sotsiaalkindlustusameti uue dokumendiregistri kaudu saab vaadata alates 2011. a registreeritud dokumentide andmeid.

Dokumendiregister alates 2011

Dokumendiregistri avalehel on dokumendiliikide loetelu: kirjad, käskkirjad ja lepingud. Vajutades dokumendiliigi juures olevale aastale avaneb valitud aasta dokumentide register

Dokumentide registriandmetega saab tutvuda kahel viisil:

  1. avalehel loetletud dokumendiliikide kaudu või

  2. dokumendiotsingu järgmiste väljade järgi: pealkiri, registreerimise number, dokumendi kuupäev, saatja indeks, kellelt (saatja), kellele (saaja), dokumendi liik, dokumendi alamliik, otsi sõna.

Soovitud otsingutulemusel vajutades avanevad dokumendi registriandmed.

Dokumendi registreerimiskanne koosneb:

Pealkiri – dokumendi pealkiri;
Kuupäev – dokumendi kuupäev;
Viit – registreerimisnumber dokumendiregistris;
O
sapool – dokumendi autor või osapool kirjade ning partner lepingute korral;
Seosviit – teise poole registreerimisnumber;
Liik – dokumendi liik;
Edastamise viis – mil viisil dokument Sotsiaalministeeriumisse saabus või välja saadeti;
Sari – dokumentide loetelus nimetatud sari, milles dokument asub;
Vastamise tähtaeg – asja lahendamise tähtaeg;
Osakond – osakond, kuhu dokument on täitmiseks suunatud või kus dokument on koostatud;
Vastutav täitja – ametniku nimi, kellele asi on lahendamiseks suunatud;
Juurdepääsupiirang – A tähistab avalikku või AK (asutusesiseseks kasutamiseks) juurdepääsupiiranguga dokumenti (Juurdepääsupiiranguga dokumentide puhul kuvatakse ka piirangu algus, lõpp ning seadusest tulenev alus);
Edastatud – asutuse nimi, kellele dokument vastamiseks edastati;
Edastamise kuupäev – mis kuupäeval dokument edastati vastamiseks teisele asutusele;
Kehtivuse liik – lepingu kehtivuse liik;
Kehtivuse lõpp – lepingu kehtivuse lõpukuupäev.Sotsiaalkindlustusametis asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabele kehtivad juurdepääsupiirangud (10.88 KB, PDF).

Otsitud dokumendi registriandmete mitteleidmisel palume esitada teabenõue!

 

Puhkuste korraldustega ja lähetuste käskkirjadega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikust registrist.