Sa oled siin

Pensionide, toetuste ja hüvitiste pangaülekannete tähtajad

Väljamakse liik
Pangaülekande päev

Pensionid,
puuetega inimeste sotsiaaltoetused,
sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse elama asunule

Iga kuu 5. kuupäev

Peretoetused,
vanemahüvitis,
kohtumenetlusaegne elatisabi

Iga kuu 8.kuupäev

Täitemenetlusaegne elatisabi

Iga kuu 10.kuupäev

Tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised,
hüvitised kuriteoohvritele,
hüvitised represseeritutele ja olümpiavõitjatele

Iga kuu 12. kuupäev

Üksi elava pensionäri toetus 5. oktoober

Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Juhul, kui sa pead enamsaadud pensioni, toetuse või hüvitise sotsiaalkindlustusametile tagasi maksma (näiteks sul puudus õigus summat saada või toetuse saanud inimese surma korral), siis tuleb see maksta samale arvelduskontole, millelt on pension, toetus või hüvitis saadud.

Kindlasti informeerime me igast taolisest juhtumist inimest ka kirjalikult.