Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Dokumendiregister

Sotsiaalkindlustusameti dokumendiregistrite avalikes vaadetes on võimalik tutvuda asutuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega – saabunud ja väljastatud kirjad, käskkirjad ja lepingud. 

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2011 registreeritud avalikele elektroonilistele dokumentidele. Paberdokumentidele ja asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud (ehk juurdepääsupiiranguga (10.88 KB, PDF)) dokumentidele juurdepääs puudub. Nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Kui soovite nimetatud dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendis sisalduva avaliku teabega.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda riigitöötaja iseteenindusportaali kinnitusdokumentide avalikust registrist.

Dokumendiregistri avalik vaade alates 01.01.2019

 

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumendiregistri avalehel on dokumendiliikide loetelu: kirjad, käskkirjad ja lepingud. Vajutades dokumendiliigi juures olevale aastale avaneb valitud aasta dokumentide register

Dokumentide registriandmetega saab tutvuda kahel viisil:

  • avalehel loetletud dokumendiliikide kaudu või
  • dokumendiotsingu järgmiste väljade järgi: pealkiri, registreerimise number, dokumendi kuupäev, saatja indeks, kellelt (saatja), kellele (saaja), dokumendi liik, dokumendi alamliik, otsi sõna.

Soovitud otsingutulemusel vajutades avanevad dokumendi registriandmed.

Dokumendi registreerimiskanne koosneb:

Pealkiri – dokumendi pealkiri;
Kuupäev – dokumendi kuupäev;
Viit – registreerimisnumber dokumendiregistris;
Osapool – dokumendi autor või osapool kirjade ning partner lepingute korral;
Seosviit – teise poole registreerimisnumber;
Liik – dokumendi liik;
Edastamise viis – mil viisil dokument Sotsiaalministeeriumisse saabus või välja saadeti;
Sari – dokumentide loetelus nimetatud sari, milles dokument asub;
Vastamise tähtaeg – asja lahendamise tähtaeg;
Osakond – osakond, kuhu dokument on täitmiseks suunatud või kus dokument on koostatud;
Vastutav täitja – ametniku nimi, kellele asi on lahendamiseks suunatud;
Juurdepääsupiirang – A tähistab avalikku või AK (asutusesiseseks kasutamiseks) juurdepääsupiiranguga dokumenti (Juurdepääsupiiranguga dokumentide puhul kuvatakse ka piirangu algus, lõpp ning seadusest tulenev alus);
Edastatud – asutuse nimi, kellele dokument vastamiseks edastati;
Edastamise kuupäev – mis kuupäeval dokument edastati vastamiseks teisele asutusele;
Kehtivuse liik – lepingu kehtivuse liik;
Kehtivuse lõpp – lepingu kehtivuse lõpukuupäev.

Otsingu tulemus kuvatakse tabelina. Dokumendi metaandmete ning avalike failide nägemiseks tuleb klõpsata Pealkiri veerus olevale tekstile.