Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Asutusest

Ameti struktuur

ameti struktuur

Sotsiaalkindlustusametis on 9 osakonda, klienditeeninduse osakonda kuulub 18 klienditeenindust üle Eesti.

 

Oleme ühiskonnas inimeste jaoks turvavõrguks.

  • Meie kaudu saavad inimesed pensione, toetusi ja hüvitisi.

  • Määrame ja maksame elatisabi.

  • Tuvastame puude raskusastet ja puudest tulenevaid lisakulusid.

  • Tagame ning rahastame rehabilitatsiooniteenuseid ja erihoolekandeteenuseid.

  • Osutame ohvriabi- ja lepitusteenust.

  • Koordineerime üleriigilist lastekaitse-alast tööd.

Sotsiaalkindlustusameti tegevust reguleerib ameti põhimäärus.

 

 

Meie missioon:

Tagame inimesele sotsiaalse kaitstuse.

Iga inimene võib mistahes eluetapil vajada elukvaliteedi hoidmiseks, taastamiseks või suurendamiseks ühiskonna poolset abi ja toetust. Sotsiaalkindlustusamet suhtleb aktiivselt inimestega, hindab ja analüüsib nende toimetulekuvõimet ja pakub vajadustest lähtuvaid teenuseid. 

Meie visioon:

Tagame inimesele vajaduspõhised ja kasutajamugavad teenused.

Sotsiaalkindlustusamet hindab regulaarselt inimeste toimetulekut ja vajadusi ning prognoosib nende muutusi. 

Meie väärtused:

Hoolime inimesest
Oleme inimese jaoks ja tema lähedal. Hoolime inimesest, nii kliendist, partnerist, kolleegist kui iseendast.

Oleme asjatundlikud
Oleme oma töös analüütilised, tõhusad, tulemuslikud ja räägime selget keelt. 

Teeme koostööd
Kuulame, kaasame, usaldame inimest, olgu ta klient, kolleeg või partner. Töötame ühtse meeskonnana.

Oleme uuendusmeelsed
Vaatame tulevikku ja püüdleme loovate lahenduste poole.