Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Asutusest

Ameti struktuur

Oleme ühiskonnas inimeste jaoks turvavõrguks.

Sotsiaalkindlustusameti tegevust reguleerib ameti põhimäärus.

 • Meie kaudu saavad inimesed pensione, toetusi ja hüvitisi.

 • Määrame ja maksame elatisabi.

 • Tuvastame puude raskusastet ja puudest tulenevaid lisakulusid.

 • Tagame ning rahastame rehabilitatsiooniteenuseid ja erihoolekandeteenuseid.

 • Osutame ohvriabi- ja lepitusteenust.

 • Koordineerime üleriigilist lastekaitse-alast tööd.

 

 

Visioon

Lihtsad lahendused ja positiivsed muutused inimese elus. 

 

 

Missioon

Kindlustame Eesti inimese iseseisvat toimetulekut ja heaolu.

 

Väärtused

Hoolivus

Märkame ja prognoosime vajadusi inimese elukaarel, et pakkuda sellest lähtuvalt abi ja toetust. Meil on võimalus ja vastutus parandada oma tööga Eesti inimese elu. Seda tehes oleme nii kliendi, kolleegi kui ka koostööpartneri suhtes hoolivad ja lugupidavad.

Asjatundlikkus

Abistades inimest teadus- ja tõenduspõhiselt, oleme tulemuslikumad ning säästame inimese ja riigi ressursse. Et säilitada ja arendada enda kompetentsi, täiendame pidevalt oma oskusi ja teadmisi, otsime abi teistelt ekspertidelt  ning töötame analüütiliselt.

Koostöö

Keerukad olukorrad ja sündmused on meie töös sagedased. Jõuame kaasates, kuulates ja aktiivset koostööd tehes iga inimese individuaalsetest vajadustest lähtuvate lahendusteni.

Uuendusmeelsus

Maailm meie ümber muutub ning inimeste vajadused ja ootused muutuvad koos sellega. Oleme paindlikud, julgeme katsetada ja õpime vigadest, et luua ja ellu viia tulevikku suunatud loovaid lahendusi.

 

Strateegilised eesmärgid

 

 

Tunneme inimese vajadusi

Oleme sotsiaalvaldkonna kompetentsikeskus.

Mõistame inimese vajadusi tema elu pöördepunktides ning näeme ette muutuvaid vajadusi tulevikus. Hooliv ja analüütiline tervikvaade inimese elule teeb meist paljude valdkondade kompetentsikeskuse ning kohalike omavalitsuste, teenuseosutajate ja poliitikakujundajate tugeva partneri. Et inimese toimetulek ja heaolu paraneksid, vaatame probleeme ja lahendusi läbi kliendi silmade. Keerukates olukordades teeme inimese abistamise nimel avatud ja aktiivset koostööd ning kaasame parima lahenduse nimel inimest ennast.

Meie põhimõtted:

 • Kasutame inimese abivajaduste kirjeldamiseks standardiseeritud vahendeid ning toetame nende teenuste- ja valdkondadeülest kasutamist.
 • Teenuste arendamisel lähtume sihtgrupi vajadustest ja kaasame teenusekasutajaid.
 • Kasutame riigi käes olevaid andmeid oskuslikult ning leiame abivajavad inimesed üles enne, kui abivajadus on muutunud vältimatuks.
 

Meilt on lihtne abi saada

Oleme sündmuspõhiste ja kasutajasõbralike teenuste arenguvedur riigis.

Disainime oma protsessid ja teenused lihtsalt ja loogiliselt inimese vajaduste järgi. Inimene ei pea sündmuspõhiste teenuste korral sageli ise midagi tegema, sest kasutame andmeid targalt ning korraldame abi, säästes inimest taotlustest ja vormidest. Oleme mõnikord kohal, et pakkuda toetust juba siis, kui inimene ei oska veel enda abivajadust nähagi. Väärtustame oma tegevuses ligipääsetavust ja läbipaistvust, et suurendada inimese otsustamisvabadust ja vähendada tõkkeid abi saamisel. Panustame ennetusse, et olla kriisideks ja muudeks raskusteks paremini valmis, ning aitame kasvatada üksteise toetamise oskust kogukondades.

Meie põhimõtted:

 • Loome sotsiaalteenused ümber abivajava inimese nii, et ta saab lahenduse oma probleemile esimese kontaktpunkti kaudu.
 • Teeme vajalikud hüvitised ja teenused inimestele kergesti kättesaadavaks läbi iseteeninduse ja abi proaktiivse pakkumise.
 • Tagame, et meie tugi on igale inimesele ligipääsetav.

   

  Ennetavad ja mõjusad teenused

  Oleme tõhusad, parandame inimese toimetulekut ning hoiame ära suurema kahju.

  Peame inimeste abistamist meeldivaks ja tähtsaks tegevuseks. Meie kliendid on meie tööga rahul. Peame olulisimaks töötada viisil, et meie inimeste tööl ja teenustel on positiivne mõju Eesti inimeste heaolule. Inimese võimalikult suur iseseisev toimetulek tähendab, et seame ootusi lähtuvalt inimese olukorrast ja vajadustest. Vaatame koos inimesega tulevikku, et langetada ühiselt tarku otsuseid ja pakkuda just sellist abi, mis mõjub positiivselt nii täna kui ka homme.

  Meie põhimõtted:

  • Toetame inimese motivatsiooni, teenuste ja hüvitiste abil saavutatud muutuste püsimist ning uute probleemide ennetamist, tuginedes käitumisökonoomika põhimõtetele.
  • Kriisiolukordades ei jää me ootama inimese abipalvet, vaid kasutame tööviise, mis viivad abi kiirelt inimeseni ja ennetavad raskemaid tagajärgi.
  • Suudame tõendada oma lahenduste positiivset mõju inimese olukorra muutusele.
    

   Tööõnn igas inimeses ja töös

   Oleme sotsiaalvaldkonna hinnatuim tööandja ning meie inimeste tööõnne näitajad on kõrgeimad riigis.

   Oleme uhked, et töötame Eesti inimeste heaolu ja toimetuleku nimel. Meie töötajad tunnevad ja teavad, et nende tööl on tulemus ja et iga töö SKAs loob olulist väärtust. Meie avaliku sektori paindlikuimad töövõimalused ning peresõbralikkus teevad meist atraktiivse tööandja uutele tulijatele ning pakuvad häid võimalusi asutusesiseseks arenguks. Usaldame igapäevatöös üksteist, mistõttu on bürokraatlikke protsesse meie töös minimaalselt. Meie hea sisekliima põhineb hoolivatel, austavatel ja avatud inimestevahelistel suhetel. Me ei jäta probleeme tähelepanuta, vaid lahendame neid turvalisel ja toetaval viisil. Oskame üksteisele kolleegidena vajalikku tuge pakkuda. Häid suhteid toetab kaasaegne ning koostööd soosiv töökeskkond ning hea infoliikumine.

   Meie põhimõtted:

   • Iga meie töö tähtis ja tähendusega. Meie töötingimused on paindlikud ja peresõbralikud, kõrge juhtimiskvaliteet ja kaasamiskultuur toetavad meie inimeste tööõnne.
   • Me loome ja arendame häid suhteid. Toetame aktiivselt oma töötajate psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist ning panustame koostööd soosivasse füüsilisse töökeskkonda ja töövahenditesse.
   • Väärtustame pikaajalisi töösuhteid ning loome arenemisvõimalusi organisatsioonis.