Sa oled siin

Psühhosotsiaalne kriisiabi eriolukorras

Psühhosotsiaalne kriisiabi on INIMLIK, TOETAV ja PRAKTILINE abi kaasinimestele kriisiolukorras või selle järel.

See seisneb paljudes erinevates tegevustes, mis toetavad inimese heaolu- ja turvatunnet ning ratsionaalset otsustamist ja käitumist.

Psühhosotsiaalne kriisiabi võimaldab ennetada kahjulikke tagajärgi sotsiaalsetele suhetele, tervisele ning igapäevasele toimetulekule.

Õigeaegsel ja kättesaadaval psühhosotsiaalsel toetusel on oluline roll posttraumaatilise stressihäire ja sellega seotud vaevuste ennetamisel ja leevendamisel.

 
 

Eriolukorra vältel aitavad psühhosotsiaalse kriisiabi tegevused kaasa elanikkonna psühhosotsiaalsele hakkamasaamisele ja kohanemisele ning esmareageerijate töövõime säilimisele ja läbipõlemise vältimisele.

 

 

  Eriolukorra kestel seisneb elanikkonnale suunatud kriisiabi muuhulgas järgnevas:

  • Adekvaatse ja ajakohase info ning selgete käitumisjuhiste andmine
  • Baasvajaduste rahuldamise tagamine ja toetamine
  • Inimeste igapäevase toimetuleku toetamine
  • Turvaliste valikute toetamine, lootuse andmine
  • Psühholoogilise esmaabi laia kättesaadavuse tagamine

   

  Sotsiaalkindlustusamet viib psühhosotsiaalse kriisiabi tegevusi ellu läbi järgnevate töösuundade:

  • Informeerimine
  • Otsene abi pakkumine
  • Asutuste ja spetsialistide toetamine
  • Elanikkonna ja asutuste informeerimine
  • Uute vajaduste skriining, tegevuste koordineerimine 
   

  Eriolukorra järel on psühhosotsiaalse kriisiabi roll toetada elanike ja spetsialistide taastumist ning normaalsesse elurütmi naasmist.

  Psühhosotsiaalse kriisi järel vajavad kriisist enam traumeeritud inimesed sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi tuge nende vaimse tervise ja sotsiaalse toimetuleku toetamiseks, see tähendab vajadusel ka professionaalset psühholoogilist ja psühhiaatrilist abi.

  Psühhosotsiaalset kriisiabi korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA), oma tegevusega toetab SKA kriisi juhtivat asutust. Praktiliste tegevuste näol viivad psühhosotsiaalset kriisiabi ellu paljud asutused, kogukonnad, vabatahtlikud ja lähedased, oluline roll on ka eneseabil.

   

  Sotsiaalkindlustusamet viib psühhosotsiaalse kriisiabi tegevusi ellu läbi järgnevate töösuundade:

  • Informeerimine

  • Otsene abi pakkumine

  • Asutuste ja spetsialistide toetamine
  • Elanikkonna ja asutuste informeerimine
  • Uute vajaduste skriining, tegevuste koordineerimine 
   

  Psühhosotsiaalse abi kanalid

  Kontaktid psühhosotsiaalse kriisiabi teemadel