Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Psühhosotsiaalse kriisiabi andmine

Psühhosotsiaalne kriisiabi on tänases kontekstis sõja eest põgenenud inimeste ja perekondade toetamine, et vähendada traumeeriva sündmuse mõju nende toimetulekule. 

Abistamine tähendab esmaste vajaduste märkamist, praktilise abi ja info andmist, emotsionaalse toe pakkumist. Kui abi ja toetus inimestele on õigeaegne ja kättesaadav, aitab see ennetada ning leevendada hilisemaid vaevusi ja posttraumaatilise stressihäire tekkimist.

Sotsiaalkindlustusamet vastutab psühhosotsiaalse kriisiabi korraldamise eest Ukraina inimeste aitamisel. 
 

Psühhosotsiaalne kriisiabi sisaldab:

 • psühholoogilise esmaabi osutamist;
 • peavarju, vee, toidu ja une ehk baasvajaduste tagamist;
 • selgete juhiste ja info andmist edasiseks toimimiseks (näiteks migratsiooni, töötamise, hariduse ja arstiabi küsimustes).

 

Oluline on ennekõike inimlik tugi, märkamine ja kohalolu.

 

Psühholoogiline esmaabi

Psühholoogiline esmaabi on psühhosotsiaalse kriisiabi meetod, mis on mõeldud nii lastele kui täiskasvanutele. Psühholoogilise esmaabi andmisel on oluline empaatiline kuulamine, mõistmine ja aktsepteerimine. Inimlik kontakt ja rahu ning lootusetunde sisendamine aitavad taastada abivajaja emotsionaalse ja füüsilise turvalisuse. Vajadusel suunatakse inimene edasisele abile (näiteks arstiabi või vaimse tervise teenus)  ja tehakse kindlaks, et tal on info ka pikaajalisest abist ja edasisest taastumisest.

Psühholoogilise esmaabiga toetatakse inimese toimetulekut.

 

Materjalid psühhosotsiaalse kriisiabi andmiseks

Video: Kuidas anda psühholoogilist esmaabi?

Sõja eest põgenevate inimeste aitamisel peame arvestama, et nad on elanud läbi mitmeid traumaatilisi olukordi, kaotanud oma lähedasi ja pidanud maha jätma oma kodu ning vara. Üks viis, kuidas neid aidata, on anda psühholoogilist esmaabi. Psühholoogiline esmaabi on vahetu toetus ja abi kriisis olijatele. Esmaabi andmine tähendab kontakti loomist, abivajaja tähelepanelikku ärakuulamist ning vastavalt vajadusele abistamist konkreetsete probleemide ja praktiliste ülesannete lahendamisel. 

Psühholoogilist esmaabi saab anda igaüks, kel soov ja valmisolek. Vaata videot ja õpi, kuidas seda teha. Kaia Kastepõld-Tõrs Ohvriabist selgitab abistamise põhimõtteid ja annab juhiseid selle andmiseks.

 

E-kursus: Psühholoogiline esmaabi. 

Tule täienda oma teadmisi ja õpi uusi oskusi kriisi sattunud inimese toetamiseks. Inimliku toetuse pakkumiseks ei pea olema nõustaja või psühholoog. Tähtis on abivajaja jaoks olemas olla ja tunda praktilisi viise, kuidas tekitada turvatunnet ja taastada stabiilsust.

Kursus koosneb neljast osast:

 • kriisireaktsioonide tuvastamine ja ohvri abistamine
 • kriisi olemus ja kriisireaktsioonid
 • psühholoogilise esmaabi sammud ja kannatanu toetamine kriisisituatsioonis
 • abistaja enesehoid

Õppimise muudavad tõhusaks ja huvitavaks mitmekesised formaadid. E-kursus võimaldab igaühel õppida just endale sobivas tempos, ajal ning kohas. Kogu kursuse läbimine võtab aega vaid ligikaudu 3 tundi.

 

Psühhosotsiaalse abi kanalid

Psühhosotsiaalse abi kanalid sõja eesti põgenevale inimesele

 • Majutuskeskuses ja vastuvõtupunktides töötavad psühhosotsiaalse kriisiabi töötajad.
 • Värskem info on koondatud veebilehele kriis.ee
 • Ohvriabi kriisitelefon 116006 pakub ööpäevaringselt esmast tuge ja psühholoogilist esmaabi eesti, vene ja inglise keeles.
 • Infomaterjalid on kättesaadavad vene ja ukraina keeles.
 • Koolipsühholoogide ukrainakeelne nõuandeliin 1227 võtab vastu kõnesid laste ja noortega töötavad inimestelt, õpilastelt ja lapsevanematelt. Liin on avatud kolmapäeviti kl 16–20. Kõne on tasuta ja anonüümne

Vaimse tervise tugi Eesti inimesele ja psühhosotsiaalse kriisiabi andjale

 • Veebinõustamine palunabi.ee/vaimne-tervis
 • Emotsionaalse toe ja hingehoiutelefon 116 123
 • Lapsed ja lapsevanemad saavad murede korral saab abi lasteabitelefonilt 116 111 ning lasteabi.ee
 • Tutvu Vaimse Tervise Vitamiinidega peaasi.ee kodulehel