Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Lähisuhtevägivald

 

Lähisuhtevägivald (ka perevägivald) on igasugune vaimne, füüsiline, seksuaalne või majanduslik vägivald inimeste vahel, kes on või on varem olnud üksteisega lähisuhtes, sh suguluses. Lähisuhtevägivalla all võib kannatada iga inimene olenemata soost, east, rahvusest, rassist ja seksuaalsest sättumusest. Ka ei ole lähisuhtevägivalla korral oluline see, kas Sa oled Sinu suhtes vägivalda tarvitanud inimesega koos elanud või mitte.

Tihti teeb kõige rohkem haiget meile inimene kes “hoolib” meist kõige rohkem. Seetõttu on abi otsida raske, sest võime vägivallatsejat ühtaegu karta, vihata ja armastada.

Enamasti kannatavad lähisuhtevägivalla all naised, sest sageli on nad meestest füüsiliselt ja majanduslikult nõrgemad. Ometi võivad lähisuhtevägivalla all kannatada ka mehed. On oluline, et soost olenemata julgeks inimene abi otsida.

 

Milles väljendub vägivald?

 • Füüsilise vägivalla korral teeb üks inimene teisele füüsiliselt haiget: lööb teda, põletab, kägistab jne. Füüsilist vägivalda on kõige lihtsam ära tunda.
 • Psühholoogilist vägivalda iseloomustab hirm vägivallatseja ees. Siia kuulub emotsionaalne väärkohtlemine, millega kaasneb teise inimese väärikuse õõnestamine. Sageli isoleerib väärkohtleja inimese sõpradest, perekonnast, koolist ja töötamisest.
 • Seksuaalse vägivalla korral sunnib inimene teisele vastu tahtmist peale seksuaalseid tegevusi.
 • Majandusliku vägivalla korral muudab üks inimene teise endast rahaliselt sõltuvaks, näiteks kontrollib pangakontot või keelab käia tööl või koolis.

Tihti tunneb vägivalla all kannatav inimene, et tema on juhtunus süüdi, mistõttu on tal raske toimuvast rääkida. Ent vägivalla leplik talumine ei ole lahendus. Vägivallal on palju eri ilmeid ja seetõttu on seda vahel raske ära tunda. Pea meie spetsialistidega nõu kohe, kui tunned, et midagi on Sinu lähisuhtes või peres valesti. 

Võta ühendust sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoniga 116 006 või leia lähim naiste tugikeskus või seksuaalvägivalla kriisiabi keskus.

Tagasi sisukorda

 

Kuidas aidata vägivaldses suhtes lähedast?

Vägivaldses suhtes inimene tunneb end üksildase ja hirmununa. Seepärast tuleb Sul ära tunda märgid, mis viitavad vägivaldsele lähisuhtele, ja olla talle toeks. Julgusta inimest oma murest rääkida, väljenda muret, toeta ja julgusta teda. Kui tunned, et enda teadmistest jääb napiks, pea nõu politsei või ohvriabitöötajaga.

Tagasi sisukorda

 

Kuidas ennast vägivaldses suhtes kaitsta?

 • Kui tunned, et olukord on Sulle ohtlik, helista kohe häirekeskusesse numbril 112. Ära pelga helistada politseisse – nii võid päästa vägivallast nii iseenda kui ka oma lapsed.
 • Mõtle enda ja oma laste ohutusele. Aruta usaldusväärse inimesega läbi enda turva- ja põgenemisplaan. Turvaplaani aitab Sul koostada näiteks ohvriabitöötaja või naiste tugikeskuse töötaja. On hea, kui saad plaani koostada turvalises paigas.
 • Kui koostad turvaplaani, siis kaalu kindlasti ka võimalust minna turvalisesse paika juba täna.
 • Usalda oma instinkte. Kui tunned, et oled ohus, siis tõenäoliselt see nii ongi. Vahel on vägivallatseja käitumisest näha märke, et ta on ärritumas ja võib vägivalda kasutada. Paki valmis hädavajalikud asjad ja varu võimalusel piisavalt raha. Jäta need asjad sõbra juurde või tööle. Ole valmis lahkuma esimesel võimalusel ohutusse kohta, näiteks naiste turvakodusse. 
 • Lepi lähedastega kokku abikutsung või salasõna (SMS, kokkulepitud ikoon Messengeris, Whatsappis vms), millega saad turvaliselt märku anda, et oled ohus. Lepi ka lastega kokku salasõna.
 • Hoolitse vigastuste korral selle eest, et saad esimesel võimalusel arstiabi. Vigastused võivad olla tõsisemad, kui Sulle endale esmapilgul tundub.
 • Räägi ka lastega kodus toimuvast vägivallast ning õpeta lastele, kellega võtta ühendust, kui nad on koos vägivallatsejaga ja kardavad.

Tagasi sisukorda

 

Kuidas koguda tõendusmaterjali kogetud lähisuhtevägivalla kohta?

Miski ei õigusta vägivaldset käitumist Sinu suhtes! Kui Sinu lähedased on kasutanud Sinu suhtes vägivalda, saad abi ohvriabist, naiste tugikeskusest ja politseist. Abi saamiseks pole Sul tarvis esitada mingeid tõendeid. Samas võivad politsei võimalused Sind aidata olla paremad, kui Sa oled saanud koguda tõendusmaterjali selle kohta, mida Sulle või Sinu lähedastele on tehtud. Allpool annamegi Sulle abistavaid juhtnööre, kuidas seda korrektselt teha. Kui soovid need välja printida, saad seda teha siit:

Paneme Sulle südamele, et oleksid allpool toodud juhtnööre järgides ettevaatlik, eriti kui elad Sinu kallal vägivalda tarvitava inimesega koos või tal on muul viisil juurdepääs Sinu kodule ja asjadele.

Tagasi sisukorda