Sa oled siin

Psühholoogilise esmaabi koolitus

Neljapäev, 24.09.2020
Tartu

Psühholoogilise esmaabi koolitused üle-Eesti

Kriisidel võib olla pikaajaline füüsiline ja emotsionaalne mõju. Millestki olulisest ilma jäämisel võivad inimesed kogeda kaotustunnet. Kriis võib kaasa tuua mitmeid kaotuseid, näiteks vara, kodu või töökoha kaotuse, eraldamise lähedastest ja naabritest, sõpradest, aga ka selliseid kaotuseid, mida tunnetavad inimesed eelkõige ise, näiteks kontrolli ja väärikustunde kaotus, heaolu ja lootuse kaotus, unistuste, turvatunde ja usalduse kaotus. Psühholoogiline esmaabi on esimene samm, et vähendada selliste kaotuste mõju ja anda inimestele tugevust ja vastupidavust, mida nad vajavad toimetulemiseks ja jätkamiseks. 

Sotsiaalkindlustusameti eestvedamisel viiakse üle-Eesti läbi mitmeid psühholoogilise esmaabi koolitusi. 

Psühholoogilise esmaabi koolitused aitavad suurendada esmareageerijate (sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, piirkonnapolitsei, vabatahtlikud päästjad jne) ja spetsiifiliste teenuste (asendus- ja järelhooldus, turvakodu) osutajate psühhosotsiaalse kriisiabi teadlikkust, et tagada piirkonnas esmase kriisiabi ja toetavate teenuste pakkumine koostöös piirkondliku ohvriabi süsteemiga.  Koolitused toetavad kohalike omavalitsuste võimekust kogukondi traumeerivatele sündmustele reageerida, sealhulgas saada teadmisi ja oskusi abi andmise protsessi käivitamiseks ja vajalike partnerite kaasamiseks.

 

Kellele on koolitus mõeldud? 

Koolituse sihtgrupiks on spetsialistid, kes puutuvad kokku kriisisündmust kogenud inimestega, nt:

  • sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, 
  • hoolekandeasutuste töötajad;
  • politsei;
  • päästjad;
  • meedikud;
  • spetsiifiliste teenuste (asendus- ja järelhooldus, turvakodu) spetsialistid jpt

 

Millised teadmised mul peale koolitust on?

Koolituse tulemusena oskab õppija toetada inimesi, kes on hiljuti kogenud kriisisündmust. Õppija: 

  • teab, mis on ja mis ei ole psühholoogiline esmaabi ning tunneb selle tegevuse põhimõtteid;
  • saab aru, kes, millal ja kus psühholoogilist esmaabi pakkuda saab; 
  • oskab abistada kriisisündmust kogenud inimesi (sh eritähelepanu vajavaid); 
  • teab, kuidas hoolitseda enda ja oma meeskonnaliikmete eest.

 

Koolitus on osalejatele tasuta. 
Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 20 inimest.      

 

 

Juhul, kui soovid koolitust tellida oma asutusele, anna teada aadressil psuhholoogiline.esmaabi@sotsiaalkindlustusamet.ee