Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Lastekaitsevaldkonna infopäev

Teisipäev, 16.04.2019
Põlva ja Võru

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond korraldab piirkondadeülese lastekaitsevaldkonna infopäeva, kuhu on kaasatud ohvriabi-, kvaliteedi-, teenuste  ja hüvitiste osakond.