Sa oled siin

Lisainfo registri kohta

Kuidas vaimse tervise spetsialistide ja vabatahtlike register töötab?

1. Spetsialistid ja vabatahtlikud täidavad ära küsimustiku, andmed salvestuvad andmebaasi.

2. Abipalvet esitada sooviv organisatsioon võtab ühendust andmebaasi haldajaga.

3. Andmebaas filtreerib küsimustiku vastuste järgi välja sobivad kandidaadid ning andmebaasi haldaja saadab registri kaudu automaatse e-kirja neile inimestele, kellel on ülesande täitmiseks sobiv kvalifikatsioon. Vabatahtlikele saadetavas e-kirjas on info selle kohta, kes millist abi ja millal vajatakse ning kes projekti juhib.

4. Kui saate ja soovite aidata, klikite e-kirjas olevale lingile.

5. Teie andmed edastatakse abipalvet esitanud organisatsioonile.

6. Organisatsiooni esindaja võtab teiega ühendust ja annab juhised edasiseks tegevuseks.

Kuidas saan registreeruda?

Palume teil täita ära küsimustiku, mille leiate järgnevalt lingilt:
https://vaab.ee/vaimne-tervis/registreeri/

Kas registrisse kuulumine kohustab mind millekski?

Ei. See annab teile võimaluse saada teada erinevatest abistamise võimalustest. Seda, kas soovite ja saate panustada, on teil võimalus hinnata iga üleskutse puhul eraldi. Mingit kohustust reageerida ei ole.

Miks on kriisi ajal vaja ühtset vaimse tervise spetsialistide ja vabatahtlike registrit? Mis kasu sellest on?

Loodaval andmebaasil on erinevaid eeliseid olukorra ees, kus iga organisatsioon otsib abitööjõudu ja vabatahtlikke ise, näiteks:

1. Kui registrisse kuulub suur hulk erineva kvalifikatsiooniga inimesi, on suurem tõenäosus, et õiged abivajajad jõuavad õigete spetsialistide ja vabatahtlikeni kiiresti ja efektiivselt.

2. See hoiab kokku nii vabatahtlike kui ka organisatsioonide aega (puudub vajadus koostada ja hallata vabatahtlike nimekirju igale organisatsioonile eraldi, vabatahtlikud ei saa liigset infot projektide kohta, milles neil ei ole puuduvate oskuste tõttu võimalik osaleda, kommunikatsioon organisatsioonide ja vabatahtlike vahel on lihtsam)

3. Vabatahtlikuna saate infot suuremast valikust erinevatest võimalustest, kuidas panustada. See aitab teil suurema tõenäosusega leida endale huvi pakkuva abistamise võimaluse, kus just teie oskustest on enim kasu. Kui abipalve teie postkasti jõuab, võite kindel olla, et olete sobiva kvalifikatsiooniga inimene.

4. Andmebaasi kaudu on võimalik jagada teavet erinevate väljaõppe ja koolitusvõimaluste kohta.

5. Kriisilahendusega tegelevad ühendused (nt Sotsiaalkindlustusamet, Vaimse tervise ja heaolu koalitsioon) saavad registri kaudu teada umbkaudse inimressursi, millega on võimalik erinevate projektide planeerimisel arvestada.

6. Andmebaas on asendamatu abivahend olukorras, kus tuleb reageerida kiiresti: mõne tunni või päeva jooksul.

7. Loomisel on lahendus, mille abil on tulevikus võimalik vähese vaevaga luua ka graafikuid. Näiteks saab siis süsteemi kaudu edastada teatud organisatsioonile oma vabatahtliku töö täpse aja ühe nädala kohta. Andmebaas loob teie ja teiste vabatahtlike pakutud aegadest töögraafiku, kuhu on lihtne abivajajaid registreerida.

8. Registri kaudu võite lisaks vabatahtliku töö võimalustele saada ka hea tööpakkumise.

Kellel on ligipääs minu andmetele ja kus neid hoitakse?

Teie andmeid hoitakse turvalises registris, millele on täielik ligipääs vaid ühel inimesel (süsteemi arendajal). Teie andmed edastatakse üleskutse esitajale vaid juhul, kui e-mailis olevale lingile vajutades kinnitate, et saate aidata. Täpsemate tingimuste kohta saate lugeda siit.

Miks on küsimustik nii põhjalik?

Kui registris on võimalikult täpsed andmed iga inimese tausta ja oskuste kohta, suudab andmebaas valida välja kindla projekti jaoks sobiva kvalifikatsiooniga inimesed ja saata üleskutse ainult neile. Nii on võimalik kokku koondada erinevate valdkondade inimesi, kes saavad elanikkonna vaimsesse tervisesse panustada neid samas infoga üle koormamata.

Hea idee, aga kust ma tean, et selline andmebaas reaalsuses tööle hakkab?

Praeguseks on olemas juba sarnane andmebaas meditsiinitöötajatele, mida on edukalt kasutatud. Selle kaudu on leitud vabatahtlikke reageerijaid ning edastatud kiireloomulisi tööpakkumisi (näiteks leitud meditsiinitöötajaid Kuressaare haiglasse, perearst töötajata jäänud keskusesse). Niisiis usume, et vaimse tervise valdkond suudab analoogsest registrist sarnasel moel kasu saada.

Milliseid projekte on andmebaasi kasutades plaanis alustada?

Andmebaasi kaudu saavad abipalveid esitada haiglad, kliinikud, perearstikeskused, kriisiabi või sotsiaaltööga tegelevad organisatsioonid jt, kes vajavad vabatahtlikke või lisatööjõudu.

Plaanis on eesliinil töötavate inimeste (nt tervishoiutöötajad, apteekide ja toidukaupluste personal) ja muude riskigruppide aitamiseks luua süsteem, mille kaudu vabatahtlikud saavad arvuti kaudu viia läbi nõustamisi. Et abistajad ei jääks üksi ja toeta on vaja leida superviisorid abi pakkujatele ning seada sisse supervisiooni võimalus telesilla kaudu. Vabatahtlikele soovitakse hakata pakkuma e-koolitusi vaimse tervise esmaabi ja kriisiabi andmisest.

Kas pakkumised, mis registri kaudu tulevad, hakkavad olema pigem tasustatud või vabatahtlikkusel põhinevad?

Võimalikud on mõlemad variandid. Soovime andmebaasi koondada nii inimesi, kes oleksid valmis panustama vabatahtliku tööga kui ka neid, kes saaksid teha tasustatud tööd. Tasustamisvõimaluse tekkimise korral kindla projekti raames tasustatakse vabatahtlikke samadel tingimustel, kui neid, kes ei soovinud või saanud vabatahtlikena panustada.

Kust saan usaldusväärset infot COVID-19 kriisi vaimse tervise mõjude kohta, mis aitaksid mind mu töös?

Jagame Teiega mõningaid kodumaiseid ja rahvusvahelisi allikaid, mis kajastavad vaimse tervisega seotud probleeme seoses COVID-19 pandeemiaga ning soovitusi nendega paremini toime tulemiseks. Allikad on kättesaadavad järgneval kodulehel: https://enps.ee/

Registreeruda on võimalik siin:

https://vaab.ee/vaimne-tervis/registreeri/