Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Ravikindlustus

 

Riigipoolne sotsiaalmaksu maksmine ja ravikindlustus lapsevanemale


Selleks et Haigekassa tasuks sinu ravikulusid, peab sul olema ravikindlustus. Ravikindlustus on automaatselt olemas, kui sinu eest tasutakse sotsiaalmaksu.
Kui sa töötad, tasub seda sinu eest tööandja. Kui sa aga ei tööta või tööleping on peatatud, nagu lapsega kodus olemise ajal, on võimalik ravikindlustus saada koos riiklike perehüvitistega. 

Riik tasub sotsiaalmaksu, kui

 • kasvatad alla 3-aastast last
 • saad lasterikka pere toetust 7 ja enama lapse kasvatamisega seoses
 • sa ei tööta ning saad lasterikka pere toetust 3 ja enama lapse kasvatamisega seoses (üks lastest peab olema alla 8-aastane)
 • sa ei tööta, aga sinu abikaasa töötab ning tema eest tasub sotsiaalmaksu tööandja, ning juhul kui teie peres kasvab vähemalt üks alla 8-aastane laps või vähemalt kolm alla 16-aastast last

Riik tasub sotsiaalmaksu korraga ühel ülalnimetatud alusel ja järjekorras. Kui peres on alla 3-aastasi lapsi, siis tasutakse riigipoolne sotsiaalmaks selle alusel. Kui alla 3-aastasi lapsi ei ole, kuid peres on 3-6 last, millega seoses saab pere ka lasterikka pere toetust ning lasterikka pere toetuse saaja ei tööta, siis tasutakse sotsiaalmaks selle vanema eest. Kui peres ei ole alla 3-aastasi lapsi, kuid on 7 ja enam last ning sellega seoses saadakse ka lasterikka pere toetust, siis tasutakse sotsiaalmaks selle vanema eest, kes saab lasterikka pere toetust. Kui aga sul puudub alus sinu eest riigipoolsele sotsiaalmaksu tasumisele alla 3-aastase lapse kasvatamisega seoses, 3-6 lapse või 7 ja enama lapse kasvatamisega seoses, kuid vastad ülalpeetava abikaasa sotsiaalmaksu tasumise tingimustele, siis saad esitada meile vastava taotluse.

Ravikindlustuse tagab riik ühele alla 3-aastast last kasvatavale vanemale.
See on automaatselt olemas vanemal, kellele makstakse vanemahüvitist või pärast seda lapsehooldustasu.
Alates 1.09.2019 sündinud lastega seoses lapsehooldustasu enam ei määrata. Sel juhul tagame ravikindlustuse pärast vanemahüvitise maksmise lõppu sellele vanemale, kes on lapsehoolduspuhkusel. Kui kumbki vanem ei jää edasi lapsehoolduspuhkusele, saab ravikindlustuse automaatselt see, kes sai viimasena vanemahüvitist, kuid soovi korral saab peale vanemahüvitise lõppemist ning kuni lapse 3-aastaseks saamist ravikindlustuse saajat vahetada.

Pane tähele, et vanemahüvitise saamise perioodil on ravikindlustuse saamise õigus just sellel, kes saab vanemahüvitist. Kui teie perele makstakse sealt edasi lapsehooldustasu, saab ravikindlustuse samuti see vanem. Oluline on tähele panna, et näiteks lapsega reaalselt kodus olev ema ei jääks ravikindlustuseta.

Näiteks: Lapse ema on töötu. Ta on oma 10-kuuse lapsega kodus ja saab vanemahüvitist. Pere otsustab vanemahüvitise saajat vahetada ja taotleb vanemahüvitise maksmist lapse isale. Samas soovib ka lapse ema siiski lapsega koju edasi jääda.
Kuna ema enam vanemahüvitist ei saa ega lähe ka tööle, kaob tal ravikindlustus. Kui emal tekib vajadus arstiabi järele, siis Haigekassa tema ravikulusid ei kata

Riigipoolse ravikindlustuse saad automaatselt, ilma taotlust esitamata, kui

 • oled vanemahüvitise saaja või viibid vanemapuhkusel
 • oled lasterikka pere toetuse saaja 3–6 lapse kasvatamisega seoses ja sa ei tööta
 • oled lasterikka pere toetuse saaja 7 ja enama lapse kasvatamisega seoses

Taotluse ravikindlustuse saamiseks peab esitama, kui soovid ravikindlustust ülalpeetava abikaasana.

Taotluse saad esitada meile, kui sa ei tööta (ja sul ei ole ettevõtluskontot), kuid su abikaasa töötab ning tema eest tasub sotsiaalmaksu tööandja, juhul kui teie peres kasvab vähemalt üks alla 8-aastane laps või vähemalt kolm alla 16-aastast last. Oluline on teada, et kui peres on õigus saada riigipoolset sotsiaalmaksu alla 3-aastase lapse kasvatamisega seoses, 3–6 lapse kasvatamisega seoses või 7 ja enama lapse kasvatamisega seoses, siis ei saa taotleda sotsiaalmaksu tasumist ülalpeetava abikaasana.

Pane tähele!

 • Kui töötav abikaasa saab samal ajal ka vanemahüvitist, ei ole sul võimalik tema töötamise kaudu ravikindlustust saada.
 • Riigipoolselt ravikindlustust saab vaid üks vanem. Näiteks kui peres on üks alla 3-aastane laps ja veel lisaks 3 või enam last, siis kindlustame vanemat, kes saab vanemahüvitist. Samal ajal ei saa üks vanem alla 3-aastase lapse kasvatamisega seoses ravikindlustust ja teine vanem 3 ja enamalapse kasvatamisega seoses ravikindlustust.
 

Ravikindlustuse taotluse blanketi *.rtf (114.36 KB, RTF)   *.pdf (119.98 KB, PDF)

võid kodus ära täita ning digitaalselt allkirjastatuna saata meie e-posti aadressile [email protected]. Blanketi saad meile soovi korral saata ka paberil allkirjastatult postiga aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn või täita meie klienditeeninduses.

 

 

Ravikindlustus rahvusvahelise kaitse saajatele

Kui oled taotlenud rahvusvahelist kaitset Eestist ning oled saanud Politsei- ja Piirivalveametilt rahvusvahelise kaitse andmise otsuse ja Eestis elamise loa ning sa:

 • elad Eestis;
 • oled vanaduspensioniealine;
 • ei tööta;
 • ei saa Eestis määratud pensioni,

siis tagame sulle ravikindlustuskaitse alates sinu elamisloa kehtima hakkamise kuupäevast.

Kuidas saab ravikindlustust taotleda?

Ravikindlustuse saamiseks ei pea sa meile taotlust esitama. Andmed sinu kohta edastab meile Politsei- ja Piirivalveamet. Kui sul ei ole mingil põhjusel kehtivat ravikindlustust, siis pöördu palun meie klienditeenindusse ning võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument;
 • täiendava kaitse ja elamisloa andmise otsus.

Ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida ka, kui helistad meie infotelefonil 612 1360.

 

Ravikindlustus tagasipöörduja toetuse saajale

Kui sa oled välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanik või eesti rahvusest inimene, siis sul ja sinuga koos Eestisse elama asunud abikaasal, lapsel ja vanemal on õigus saada iga kuu rahvapensioni määras toetust. Toetust maksame vanaduspensioni ikka jõudnutele ja tingimusel, et sinu kuusissetulek on alla rahvapensioni määra. Loe pikemalt tagasipöörduja toetuse kohta.

Koos tagasipöörduja toetusega on sulle automaatselt tagatud ravikindlustuskaitse.

Ravikindlustuskaitse saamiseks ei ole vaja esitada eraldi taotlust. Kui oleme sulle väljastanud tagasipöörduja toetuse määramise otsuse, on sul kohe ka ravikindlustuskaitse.