Sa oled siin

Kogumispensioni täiendavad sissemaksed ja ravikindlustus

 

Kohustusliku kogumispensioni täiendavad sissemaksed

Laste kasvatamine mõjutab tulevikus sinu saadava pensioni suurust. Kuigi laste saamise ajal võib tunduda pensioniaeg kaugel olevat, on oluline juba laste sündimise ajal oma pensionile mõelda.
 
Alates 2013. aastast on lastega seotult pensioni suurendamisel kaks alust:

 • riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel ettenähtud pensionilisa
 • kogumispensionide seaduse alusel tehtavad täiendavad sissemaksed


Kumb just sulle kehtib, sõltub sellest, kas oled liitunud kohustusliku kogumispensioni ehk pensioni II sambaga või mitte.

Sa oled liitunud ja sul on kohustusliku kogumispensioni konto, kui:

 • oled sündinud 1983. aastal või hiljem
 • oled sündinud enne 1983. aastat, aga sõlmisid kohustusliku kogumispensioni lepingu enne 2010. aasta 31. oktoobrit.

Kui sa selleks ajaks kogumispensioni lepingut ei sõlminud, siis praegu seda enam sõlmida võimalik ei ole. Kui sa ei ole kindel, kas oled liitunud, saad seda kontrollida riigiportaalist eesti.ee või pensionikeskuse veebilehel https://www.pensionikeskus.ee/ii-sammas/kogumispension-ehk-ii-sammas/.

Pane tähele, et kui oled liitunud kohustusliku kogumispensioniga, siis ei ole sul enam õigust saada riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel makstavat pensionilisa. See, kas sinu pension on tulevikus laste kasvatamise tõttu suurem, sõltub sel juhul ainult sellest, kas sa oled laste kasvamise ajal kasutanud oma õigust saada täiendavaid sissemakseid kohustusliku kogumispensioni kontole! 
Täiendavaid sissemakseid on õigus saada kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Sissemakseid teeme korraga ainult ühele vanemale. Kui mõlemal vanemal on kohustusliku kogumispensioni konto ja soovite täiendavad sissemaksed omavahel ära jagada, on võimalik saajat endale sobival ajal vahetada.

Kui sa ei ole liitunud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, aga lapse teine vanem on, siis otsustage koos, kas kogumispensioni sissemakseid lapse kasvatamise eest lähevad tema kontole. Teine võimalus on, et sina hakkad saama pensionieas lapse kasvatamise eest pensionilisa riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel.  Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel makstava pensionilisa kohta saad pikemalt lugeda SIIT


Kogumispensioni täiendavate sissemaksete suurus ja taotlemine

Kui elad Eestis, su peres on kuni 3-aastane laps ning oled liitunud pensioni II sambaga, on sul õigus saada täiendavaid sissemakseid kohustusliku kogumispensioni kontole. Maksame sinu valitud pensionifondi igakuiselt täiendavalt 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust.

2020. aastal maksame iga alla 3-aastase lapsega seoses 47,31 eurot kuus. Kui Eesti keskmine tulu muutub, arvutame järgnevaks kalendriaastaks uue summa.

Täiendavaid kogumispensioni sissemakseid teeme igakuiselt alates lapse sünnist kuni 3-aastaseks saamiseni. Sünnikuul ja kolmeaastaseks saamise kuul maksame täiendava sissemakse nende päevade eest, mille eest on sellele õigus.

Sissemaksete saamiseks taotlust esitada ei ole vaja! Kui oled lapse rahvastikuregistris registreerinud, jõuab see info järgmisel päeval automaatselt meieni ja saadame iseteenindusse mõlemale vanemale perehüvitiste pakkumuse.

 

Riigipoolne sotsiaalmaksu maksmine ja ravikindlustus lapsevanemale


Selleks, et Haigekassa tasuks sinu ravikulusid, peab sul olema ravikindlustus. Ravikindlustus on automaatselt olemas, kui sinu eest tasutakse sotsiaalmaksu.
Kui sa töötad, tasub seda sinu eest tööandja. Kui sa aga ei tööta või tööleping on peatatud, nagu lapsega kodus olemise ajal, on võimalik ravikindlustus saada koos riiklike perehüvitistega. 

Ravikindlustuse tagab riik ühele alla 3-aastast last kasvatavale vanemale.
See on automaatselt olemas vanemal, kellele makstakse vanemahüvitist või pärast seda lapsehooldustasu.
Alates 1.09.2019 sündinud lastega seoses lapsehooldustasu enam ei määrata. Sel juhul tagame ravikindlustuse pärast vanemahüvitise maksmise lõppu sellele vanemale, kes on lapsehoolduspuhkusel. Kui kumbki vanem ei jää edasi lapsehoolduspuhkusele, saab ravikindlustuse see, kes sai viimasena vanemahüvitist. Ravikindlustuse saajat saab sel juhul soovi korral vahetada.

Pane tähele, et vanemahüvitise saamise perioodil on ravikindlustuse saamise õigus just sellel, kes saab vanemahüvitist. Kui teie perele makstakse sealt edasi lapsehooldustasu, saab ravikindlustuse samuti see vanem. Oluline on tähele panna, et näiteks lapsega reaalselt kodus olev ema ei jääks ravikindlustuseta.

Näiteks. Lapse ema on oma 10-kuuse lapsega kodus ja saab vanemahüvitist. Pere otsustab vanemahüvitise saajat vahetada ja taotleb vanemahüvitise maksmist lapse isale. Samas soovib ka lapse ema siiski lapsega koju edasi jääda.
Kuna ema enam vanemahüvitist ei saa ega lähe ka tagasi tööle, kaob tal ravikindlustus. Kui emal tekib vajadus arstiabi järele, siis Haigekassa tema ravikulusid ei kata.

Riigipoolset ravikindlustust saad automaatselt, ilma taotlust esitamata ka juhul, kui:

 • kasvatad Eestis seitset või enamat alla 19-aastast last


Taotlus ravikindlustuse saamiseks esita meile juhul, kui sa:

 • ei tööta (ja sul ei ole avatud ettevõtluskontot) ja kasvatad kolme või rohkemat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane
 • ei tööta (ja sul ei ole avatud ettevõtluskontot), aga sinu abikaasa töötab ning tema eest tasub sotsiaalmaksu tööandja, juhul kui teie peres kasvab vähemalt üks alla 8-aastane laps või vähemalt kolm alla 16-aastast last.
  NB! Pane tähele, et kui töötav abikaasa saab samaaegselt ka vanemahüvitist, ei ole sul võimalik tema töötamise läbi ravikindlustust saada.
 

Ravikindlustuse taotluse blanketi *.rtf (195.55 KB, RTF)   *.pdf (252.41 KB, PDF)

võid kodus ära täita ning digitaalselt allkirjastatuna saata meie e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Blanketi saad meile soovi korral saata ka paberil allkirjastatult postiga aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn või täita meie klienditeeninduses.

 

 

Ravikindlustus rahvusvahelise kaitse saajatele

Kui oled taotlenud rahvusvahelist kaitset Eestist ning oled saanud Politsei- ja Piirivalveametilt rahvusvahelise kaitse andmise otsuse ja Eestis elamise loa ning sa:

 • elad Eestis;
 • oled vanaduspensioniealine;
 • ei tööta;
 • ei saa Eestis määratud pensioni,

siis tagame sulle ravikindlustuskaitse alates sinu elamisloa kehtima hakkamise kuupäevast.

Kuidas saab ravikindlustust taotleda?

Ravikindlustuse saamiseks ei pea sa meile taotlust esitama. Andmed sinu kohta edastab meile Politsei- ja Piirivalveamet. Kui sul ei ole mingil põhjusel kehtivat ravikindlustust, siis pöördu palun meie klienditeenindusse ning võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument;
 • täiendava kaitse ja elamisloa andmise otsus.

Ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida ka, kui helistad meie infotelefonil 612 1360.

 

Ravikindlustus tagasipöörduja toetuse saajale

Kui sa oled välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanik või eesti rahvusest inimene, siis sul ja sinuga koos Eestisse elama asunud abikaasal, lapsel ja vanemal on õigus saada iga kuu rahvapensioni määras toetust. Toetust maksame vanaduspensioni ikka jõudnutele ja tingimusel, et sinu kuusissetulek on alla rahvapensioni määra. Loe pikemalt tagasipöörduja toetuse kohta.

Koos tagasipöörduja toetusega on sulle automaatselt tagatud ravikindlustuskaitse.

Ravikindlustuskaitse saamiseks ei ole vaja esitada eraldi taotlust. Kui oleme sulle väljastanud tagasipöörduja toetuse määramise otsuse, on sul kohe ka ravikindlustuskaitse.