Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Juulist 2020 kehtima hakkav isapuhkus: korduma kippuvad küsimused tööandjatele

 

 

 1. Alates 01.07.2020 kehtiva uue korra järgi ei pea tööandja enam töötajale isapuhkuse eest puhkusetasu maksma ning töötaja pöördub otse Sotsiaalkindlustusameti poole isapuhkusepuhkuse registreerimiseks. Kuidas jõuab info töötaja puhkusesoovist tööandjani?

Tõepoolest - isa peab edaspidi pöörduma oma sooviga Sotsiaalkindlustusametisse läbi meie iseteeninduse. Soovitame aga jätkuvalt isadel oma puhkusesoovis eelnevalt tööandjaga kokku leppida.

Meie iseteenindus saadab tööandjale samuti e-posti teel teavitusi:

 • Esimene kord siis, kui isa oma soovi meie iseteeninduses sisestab.
  Seda tehes peab ta lisama ka tööandja e-posti aadressi. Üks e-posti aadress on alati kohustuslik, kuid sisestada on võimalik kuni kaks e-posti aadressi ühe tööandja kohta. Soovitame tööandjatel enda töötajatega kokku leppida, kelle e-posti aadressi siin kasutada. Kas raamatupidaja, juhiabi või otsese juhi või mõne teise inimese oma, kes selle teema eest vastutab.
  Sisestatud e-posti aadressil saadame teavituse, kus on inimese nimi, isikukoodi ning periood, millal töötaja isapuhkust kasutada soovib.
  Edasi jääb avaldus viieks tööpäevaks ootele. See on aeg, mille jooksul tööandja saab reageerida. Reageerima peab üksnes juhul, kui tööandja ei ole nõus töötajale isapuhkust andma. Kui tööandja on puhkusesooviga nõus, ei pea omalt poolt rohkem midagi tegema.
  Viie tööpäeva möödumisel, teeb sotsiaalkindlustusamet automaatselt töötamise registrisse (edaspidi TÖR) kande isapuhkuse kohta ning määrab inimesele hüvitise.
 • Teine teavitus jõuab tööandjani siis, kui isapuhkuse kanne on TÖRi tehtud.
  See teavitus läheb sellele e-posti aadressile, mille tööandja on ise edastanud Maksu- ja Tolliametile (tavaliselt äriregistris olev e-posti aadress).
 • Samuti saadetakse teavitused juhul, kui isa ise vabatahtlikult või tööandja algatusel tühistab mõne isapuhkuse perioodi.
  Kui kanne on juba jõudnud TÖRi ja seejärel periood tühistatakse, saab tööandja ka Maksu- ja tolliametile edastatud e-posti aadressil teavituse isapuhkuse tühistamise kohta.
 
 1. Mis saab siis, kui isa tööandja e-posti aadressi ei sisesta või sisestab vale aadressi?

Tööandja e-posti aadressi väli on iseteeninduses kohustuslik. Selle täitmata jätmisel ei saa töötaja puhkusesoovi esitada.
Kui töötaja sisestab süsteemi pahatahtlikult vale aadressi ja info seetõttu tööandjani ei jõua ning tegelikult inimene isapuhkusele jääda ei saa, selgub see TÖRi kande tegemise järgselt. Pettuse teel saadud hüvitis nõutakse tagasi.

 
 1. Kas tööandja saab ise seadistada e-posti aadressi, kuhu soovib saada isapuhkusega seotud teavitusi?

Kahjuks ei ole praegu tööandjal endal võimalik sotsiaalkindlustusameti iseteenindusse siseneda ja seal e-posti aadressi seadistada. Soovitame asutuse siseselt töötajatega kokku leppida e-posti aadress, mille töötajad avalduse esitamisel sisestavad.

 
 1. Millise perioodi kohta saab isa Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses avaldust esitada? Kas ka tagantjärgi või ainult alates käesolevast päevast edasi? 

Uut isapuhkust saavad kasutada need isad kelle laps sünnib peale 01.07.2020 (k.a). Ka avaldust saab esitada alates 01.07.2020. Kui laps on sündinud enne 01.07.2020 või soovitakse puhkust kasutada enne 01.07 saab isapuhkust kasutada vana süsteemi järgi.

Iseteeninduses on võimalik avaldust esitada ka tagasiulatuva perioodi eest, kuid algus ei saa olla varasem kui 01.07.2020. Sotsiaalkindlustusamet saab teha TÖRi puhkusekande ka tagasiulatuvalt.

 
 1. Kas töösuhe peatub isapuhkuse kasutamise ajaks?

Jah, töösuhe peatub selleks ajaks.

 
 1. Kes algatab TÖR muudatuse, kas tööandja või Sotsiaalkindlustusamet või keegi kolmas osapool?

Kande teeb TÖRi sotsiaalkindlustusamet. Tööandja ei saa ise isapuhkuse liiki lisada/muuta/tühistada.

 
 1. Kas TÖRi funktsionaalsus muutub?

TÖRi lisandub uus liik - isapuhkus. Vajalikud muudatused teeb Maksu- ja Tolliamet.

 
 1. Töötajal (isal) võib olla korraga mitu last, kelle eest isapuhkust saada. Kes peab arvestust, millise lapse eest ja kui palju on isapuhkust kasutatud?

Seda kontrollib sotsiaalkindlustusamet ning peab ka arvestust, kui palju puhkepäevi on kasutatud. 

 
 1. Uut isapuhkust saab kasutada ka lapse mitte-bioloogiline isa. Kas sellisel juhul laieneb talle ka õigus kasutada muid lapse eest saadavaid puudumisi, nagu näiteks 3 või 6 päevast lisa lapsepuhkust?

Ei, muude puhkuseliikide saamise tingimustes ei muutu midagi. Lapsepuhkuse kasutamise õigus on jätkuvalt vanematel, eestkostjatel ja perekonnas hooldamise lepingu alusel.

 
 1. Kas uue süsteemi järgi kasutatud isapuhkuse perioodide kohta on lisaks vaja Sotsiaalkindlustusametile esitada vorm „Riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamise taotlus“?

Ei! Nimetatud vorm on mõeldud selleks, et tööandja saaks riigilt tagasi taotleda töötajale teatud puhkuseliikide eest makstud puhkusetasu. Uue korra järgi ei maksa tööandja enam isapuhkuse kasutajale puhkusetasu ja seega puudub ka vajadus selle tagasi taotlemiseks.

 
 1. Kas seoses uue korraga muutub ka aruanne „Puhkusetasu ja palga hüvitise taotlus“?

Kui laps on sündinud hiljemalt 30. juunil 2020, saab temaga seoses kasutada vana korra järgset isapuhkust kuni 30. augustini (ehk kuni lapse 2-kuuseks saamiseni) ja puhkusetasu hüvitamise taotluseid ootame hiljemalt sellele järgneva kolme kuu jooksul ehk hiljemalt novembris 2020.
Alates 1. detsembrist 2020 eemaldatakse aruandelt isapuhkuse rida ja lapse eeldatava sünnikuupäeva veerg. Muid muudatusi ei toimu.

 
 1. Kas isapuhkuse perioodi jäävad riigipühad jäetakse puhkusearvestusest välja nagu tavalise puhkuse puhul?
   

Ei! Isa täiendavat vanemahüvitist ja uut 30 kalendripäevast isapuhkust arvestataks kalendripäevades. See tähendab, et arvesse lähevad kõik kalendripäevad olenemata sellest, kas tegemist on tavalise tööpäeva, puhkepäeva või riigipühaga.

 
 1. Kas isapuhkusel olemise aeg läheb arvesse üldises puhkusearvestuses?

Isapuhkusesse tuleb suhtuda samamoodi nagu enne 01.07.2020 kehtima hakanud süsteemi. See tähendab, et isapuhkuse ajal on töötaja töösuhe küll peatatud, kuid isapuhkusel olemise aeg läheb arvesse üldises puhkusearvestuses. Seega isapuhkusesse tuleks suhtuda nagu tavalisesse põhipuhkusesse, mis on töölepingu seaduse järgi töötavale vanemale ette nähtud. Kui töötajale arvestatakse kalendriaastas ettenähtud põhipuhkust, siis isapuhkusel viibitud päevade osas põhipuhkuse päevi ei vähendata.
 
See, et isapuhkusel olemise aeg läheb arvesse üldises puhkusearvestuses tuleneb töölepinguseaduse § 68 lõikest 2, mille järgi põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka arvestatakse lisaks töötatud ajale ajutise töövõimetuse aeg, puhkuse aeg (välja arvatud lapsehoolduspuhkuse ja poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkuse aeg). Isapuhkust välja arvatud pole.
 
Siin tuleb põhipuhkuse tasu arvutamisel samamoodi toimida, nagu oleks isa viimase 6 kuu sees ajutisel töövõimetuslehel olnud või võtnud osaliselt välja põhipuhkust. Teisisõnu tuleb arvutada puhkusetasu vastavalt keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord määruse § 4 lõikes 3 toodule