Sa oled siin

Lastemaja

Lastemaja on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus, mida pakume seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks.

Lastemajad asuvad Tallinnas ja Tartus.

Eesti esimese lastemaja avasime 2. jaanuaril 2017. aastal Tallinnas ning alates 2018. aastast on teenus kättesaadav kõikidele abivajavatele lastele Eestis.

Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised. Lastemajateenuse meeskond hindab lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ja edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi.

Teenusele saamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajal võtta ühendust lastemaja spetsialistiga ja esitada lastemajateenuse taotlus.

Samuti saab teenusele pöörduda lapsevanem või laps ise.

Lastemaja poole võib pöörduda ka tavakodanik või spetsialist, kellele teeb muret lapse seksuaalne käitumine.

Lastekaitseseadus kohustab igaüht teatama abivajavast ja hädaohus olevast lapsest. Abivajavast või hädasolevast lapsest teata kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale, hädaabinumbril 112 või lasteabitelefonil 116 111.

Lastemaja piirkonna kontaktid

 
Nimi
Ametinimetus
Telefon
E-post
Anna Frank-Viron 
Lastemajateenuse juht 
5361 1602
Anna.Frank-Viron@sotsiaalkindlustusamet.ee
Lilia Tkatš 
Põhja lastemaja peaspetsialist 
5647 7879
Lilia.Tkats@sotsiaalkindlustusamet.ee
Merit Korbe 
Põhja lastemaja
peaspetsialist 
5322 5878
Merit.Korbe@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kai Hallik 
Lõuna lastemaja juhtivspetsialist 
5196 9511
Kai.Hallik@sotsiaalkindlustusamet.ee
Ave Kasenõmm
Lõuna lastemaja peaspetsialist 
5307 2533
Ave.Kasenomm@sotsiaalkindlustusamet.ee

Lisainfo