Sa oled siin

Hoolduspereks saamine

Iga laps vajab kodu ja perekonda. Paraku ei ole kõikidel lastel võimalust üles kasvada oma sünnivanemate juures. On väga oluline, et need lapsed, kel mingil põhjusel pole võimalik oma sünniperes sirguda, saaksid võimaluse elada mõnes teises, just neile sobivas peres. Perel, kes soovib ja on valmis pakkuma teisest perest sündinud lapsele hoolt, tuge ja armastust oma kodus, on võimalik saada sellele lapsele hoolduspereks.

Alates 01.01.2018 teeb hoolduspere sobivuse hindamise ja ettevalmistamisega seotud toimingud Sotsiaalkindlustusamet. Sotsiaalkindlustusameti poolt hoolduspere sobivuse hindamiseks kogutavate dokumentide ja esitatavate andmete loetelu ning hoolduspere sobivuse hindamise toimingud kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega https://www.riigiteataja.ee/akt/121122017044. Hoolduspereks saamist reguleerivad mitmed õigusaktid, millest põhiline on sotsiaalhoolekande seadus 
 https://www.riigiteataja.ee/akt/103042018020

Hoolduspereks saada soovija pöördub Sotsiaalkindlustustusameti lastekaitse osakonna piirkondliku üksuse spetsialisti poole, kes viib esmalt läbi nõustamise, mille käigus selgitab pöördujale hoolduspereks saamise võimalusi, tingimusi ning annab informatsiooni andmete ja dokumentide kohta, mida hoolduspereks saada soovija kogub ja Sotsiaalkindlustusametile esitab ning toimingute kohta, mida hoolduspere hindamise käigus läbi viiakse.Kui pöörduja on saanud vajaliku informatsiooni ning on oma soovis saada hoolduspereks kindel, esitab ta kirjaliku sooviavalduse, mille järel alustab Sotsiaalkindlustusamet hoolduspereks saamiseks vajalikku pere hindamise ja ettevalmistamise protsessi (sh kodukülastus, pereuuring, koolitusele suunamine). .

Hooldusperede hindamise ja nõustamisega tegelevad spetsialistid paiknevad neljas piirkonnas:

Põhja piirkond (Harjumaa, Raplamaa ja Järvamaa)

 
Nimi
Telefon
E-post
Aasa Rohtla 
5301 7803
Aasa.Rohtla@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ida piirkond (Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa)

 
Nimi
Telefon
E-post
Maarika Tarum
5198 2801
Maarika.Tarum@sotsiaalkindlustusamet.ee

Lõuna piirkond (Jõgeva, Tartu, Võru, Põlva, Valga ja Viljandi maakond)

 
Nimi
Telefon
E-post
Anu Järvepera
5309 8883
Anu.Jarvepera@sotsiaalkindlustusamet.ee
Elle Vidder
520 5516 
Elle.Vidder@sotsiaalkindlustusamet.ee

Lääne piirkond (Saare, Hiiu, Lääne, Pärnu maakond)

 
Nimi
Telefon
E-post
Elo Tenusaar
442 0563, 5190 3792
Elo.Tenusaar@sotsiaalkindlustusamet.ee

Asendushooldusega seotud üldistes küsimustes palume pöörduda asendushoolduse peaspetsialisti Anu Jalaka poole, tel 5384 6257, e-post Anu.Jalakas@sotsiaalkindlustusamet.ee või asendushoolduse valdkonna juhi Nadežda Leoski poole, tel  5190 3179, e-post Nadezda.Leosk@sotsiaalkindlustusamet.ee