Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Perehüvitiste taotlejale

 

Õigus perehüvitiste saamiseks

Perehüvitiste saamise õigus kaasneb nii lapse sünni kui muul viisil perre tulemisega – näiteks lapse hooldamisele või eestkostele võtmise või lapsendamisega. Perehüvitiste saamise õigus on korraga ühel vanemal või hooldajal ja hüvitiste saajat võib selle saamise perioodil vahetada.
 
Üldjuhul maksame erinevaid perehüvitisi kuni lapse 16- aastaseks saamiseni. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, on tal õigus saada peretoetusi selle õppeaasta lõpuni, kui laps saab 19-aastaseks. Õppeaasta alguseks loetakse 1. septembrit ja lõpuks 31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassis 30. juunit.

Õigus perehüvitiste saamiseks tekib, kui:

 • sul on sündinud laps
 • sinu abikaasal on laps, kes elab teiega koos
 • sinu elukaaslasel, kellega sa ei ole ametlikult abielus, on varasemast laps ning teie peres kasvab ka vähemalt üks teie ühine laps
 • oled lapse lapsendanud, saanud lapse eestkostjaks või oled hoolduspere vanem

 • kasvatad last, kes on oma perest eraldatud
 • oled vanem kui 18-aastane, õpid põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses ja asud iseseisvalt elama
 • oled lapse tegelik hooldaja ja kasutad lapsevanema asemel lapsehoolduspuhkust (õigus saada ainult lapsehooldustasu)
 • sinu kasuks on algatatud eestkoste seadmise menetlus ning sa täidad kohustust last kasvatada ja tema eest hoolitseda (alates eestkoste seadmise menetluse algatamise päevast kuni kohtulahendi teatavakstegemiseni õigus saada üksnes lapsetoetust pere esimese ja teise lapse kohta makstava lapsetoetuse suuruses)


Eestis makstavatele perehüvitistele on õigus, kui nii vanem kui laps elavad püsivalt Eestis ja on:

 • Eesti kodanikud
 • elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elavad välismaalased
 • Kui sinu elukoht on mitmes riigis, on sul õigus perehüvitistele, kui viibid Eestis vähemalt 183 päeva 12 järjestikuse kuu jooksul ehk oled resident tulumaksu seaduse tähenduses
   

Kui pere liikmed elavad või töötavad Euroopa Liidus, leiad toetuste määramise ja maksmise kohta rohkem infot SIIT

 

Perehüvitiste taotlemine

Perehüvitiste saamiseks tuleb pärast lapse rahvastikuregistris registreerimist esitada meile taotlus või kui samadel vanematel sünnib järgmine laps, küsime vanematelt nõusolekut hüvitiste määramiseks eelmise taotluse alusel.

Küsime nõusolekut hüvitiste määramiseks eelmise taotluse alusel, kui:

 • samadel vanematel sünnib järgmine laps ja me maksame eelmise lapsega seoses jätkuvalt perehüvitisi

Saadame sel juhul mõlemale vanemale e-kirjaga pakkumise pärast seda, kui olete lapse rahvastikuregistris registreerinud. Ootame sellele vastuseks vähemalt ühe vanema nõusolekut. Loe täpsemalt SIIT


Esita ise perehüvitiste saamiseks taotlus, kui:

 • sul sünnib esimene laps
 • laps sünnib kärgperre
 • pere eelmised lapsed on juba suured ja nendega seoses ei maksta enam perehüvitisi
 • soovid võrreldes eelmise korraga hüvitiste saajat või pangakonto numbrit muuta.

Loe taotluse esitamise kohta täpsemalt SIIT

Taotluse esitamiseks või nõusoleku andmiseks on pärast lapse sündi aega kuus kuud. Kui esitad taotluse või annad nõusoleku hiljem, määrame hüvitised tagasiulatuvalt kuni kuue kuu eest.

 

Kui samadel vanematel sünnib järgmine laps, saame hüvitised määrata varasema taotluse alusel

Kui samadel vanematel sünnib teine või järgnev laps ja me maksame eelmise lapsega seoses jätkuvalt perehüvitisi, saame ka uue lapse perehüvitised määrata varasema taotluse alusel.

Saadame mõlemale vanemale e-postiga sellekohase pakkumise pärast seda, kui olete lapse rahvastikuregistris registreerinud.
Saadame kirjad e-posti aadressidel, mille olete märkinud eelmise lapsega seoses esitatud taotlusele. Nende puudumisel kasutame rahvastikuregistris olevaid või isikukoodiga seotud ametlikke e-posti aadresse.

Kui sa ei ole meilt e-kirja saanud, võib kiri olla läinud näiteks e-postkasti, mida sa enam ei kasuta või sinu isikukoodiga seotud e-posti aadress ei ole eesti.ee portaalis edasi suunatud. Kui nii juhtub, siis ära muretse – kirja saamine ja sellele vastamine ei ole toetuste saamiseks hädavajalik. Kui sinu lapse teine vanem on pakkumise saanud, andke palun nõusolek sellele või võite alati ka ise meie poole pöörduda ja soovi korral meile uue taotluse esitada.

Saadud pakkumisele piisab ühe vanema nõusolekust ja ootame seda hiljemalt 6 kuu jooksul pärast lapse sündi. Nõusoleku saamisel määrame ettenähtud perehüvitised, võttes aluseks samad eelistused (kes hüvitist saab, mis kontole raha kanda jms), mis kehtisid viimati seoses eelmise lapsega.
Näiteks, kui eelmise lapsega seoses on viimati vanemahüvitist ja muid peretoetuseid saanud ema, kogumispensioni täiendavaid sissemakseid aga isa, määrame ka uue lapsega seoses hüvitised samuti. 

Kui vanemad soovivad teha muudatusi võrreldes sellega, kuidas viimati hüvitisi maksime, palume esitada uute andmetega uue taotluse.

Kõik uue lapsega seotud toetuste summad sõltuvad uue lapse sünni ajal kehtivatest hüvitiste määradest ning vanemahüvitise summa arvestamisel võtame uue lapse sünnile eelnevalt saadud tulu. Vanemahüvitise arvestamisel on erisused juhul, kui uus laps sünnib enne, kui eelmine laps saab 2 aasta ja 6 kuu vanuseks. Loe selle kohta täpsemalt SIIT.

Otsuse hüvitiste määramise kohta saadame e-posti aadressil. Otsusega on samuti võimalik tutvuda riigiportaalis eesti.ee.
 

Esita perehüvitiste taotlus eesti.ee-s

Soovitame esitada perehüvitiste taotlus riigiportaalis eesti.ee.
Perehüvitistega seotud teenused leiad alajaotusest Perekond. Enamikku perehüvitistest on võimalik taotleda läbi teenuse: Vanemahüvitise, peretoetuste ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete taotlemine. Seal olev taotlus on juba sinu eest rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud.

NB! Sama teenuse vahendusel on ka võimalik anda oma nõusolek selle kohta, et hüvitisi makstakse teisele vanemale.

Kui e-keskkonnas taotluse esitamine sulle millegipärast ei sobi, saad soovi korral taotluse esitada ka:

Klienditeenindusse tulles võta kindlasti kaasa ID-kaart või pass.

Kõik perehüvitistega seotud taotlusvormid leiad meie kodulehelt: Perehüvitiste blanketid

Perehüvitiste taotluste menetlusaeg on kuni 10 tööpäeva ja esimese hüvitiste väljamakse tegemiseks on seadusest tulenevalt aega 30 päeva pärast otsuse tegemist. Üldjuhul jõuab esimene hüvitiste makse saajani siiski ühe nädala jooksul pärast otsuse tegemist.

 

 

Erinevad peremudelid

Lapse vanemad ei ela enam koos

Peres kasvavad koos mitme erineva vanema lapsed

 • Kui sinu peres kasvavad nii sinu kui su elukaaslase/abikaasa lapsed eelmisest kooselust ja teie ühised lapsed, siis on õigus kõigi laste eest saada perehüvitisi sinul või sinu elukaaslasel/abikaasal. Kui olete omavahel kokku leppinud, kumb on hüvitiste saaja, tuleb sel vanemal esitada meile avaldus koos teise vanema nõusolekuga hüvitiste ümbervormistamiseks.