Sa oled siin

Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT)

Mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programm on Eestis kasutusel 2015. aastast. MDFT programm on suunatud tõsiste probleemidega suure ja mitmekülgse abivajadusega lastele ja noortele ning nende peredele. Programm aitab muuta noorte käitumist ja suunata neid probleemidest eemale. Teraapias tegeletakse korraga nelja dimensiooniga: laps/nooruk, vanem, pere ja pereväline dimensioon. Teraapia on pikaajaline, ühe perega tegeletakse keskmiselt 4-6 kuud, kohtumised toimuvad iganädalaselt ja ka pere juures kodus.

MDFT programmi suunatakse noored kohtu, prokuröri, kriminaalhooldaja, politsei või kuni 14.a laste puhulkohaliku omavalitsuse poolt. Lapse suunamiseks MDFT programmi tuleb eelnevalt ühendust võtta vastava piirkonna MDFT meeskonna superviisoriga.

Kuni 31.03.2017 oli MDFT osa eelnevalt kindlaksmääratud projektist „Riskilaste ja –noorte tugisüsteemi väljaarendamine“, mida rahastati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmist „Riskilapsed ja –noored“. Programmi viisid üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks oli Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Projekti eesmärk: pakkuda MDFT meeskondade poolt raskete käitumisraskustega lastele/noortele ja nende peredele tõenduspõhist pereteraapiat.

Projekti kestus: 18.9.2014-31.03.2017. Alates 01.04.2017 rahastatakse MDFT teenust riigieelarve vahenditest Sotsiaalkindlustusameti kaudu.

Sihtgrupp: 11-18-aastased tõsiste käitumuslike probleemidega (nt õigusrikkujad, sõltuvusainete tarvitajad, käitumisprobleemidega/häiretega) noored ja nende pereliikmed. Noorukid suunatakse teraapiasse kohtu, prokuröri, alaealiste komisjoni, politsei poolt.

Tegevused: MDFT nelja piirkondliku (ida, lääne, põhja, lõuna) meeskonna (1 superviisor+3 terapeuti) loomine ja juhtimine. Meeskondade poolt pakutud teenuse (MDFT pereteraapia) mõjususe hindamine.

Rahastus: Sotsiaalkindlustusameti poolt projekti raames ellu viidavate tegevuste kogumaksumus on 869 725 eurot, sh EMP programmi toetus 7430 441 eurot.

Täpsema informatsiooni saamiseks palume ühendust võtta Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste osakonna rehabilitatsioonitalituse juhi Kristel Ojalaga: e-post kristel.ojala@sotsiaalkindlustusamet.ee, telefon 664 0105.

 

MDFT meeskonna kontaktid

MDFT meeskonnad paiknevad neljas piirkonnas:
 

Põhja piirkond (Endla 8, Tallinn 15092)

Tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa
 
Nimi
Ameti nimetus
Telefon
E-post
Piret Varik
Terapeut
5770 3686
Piret.Varik@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kaire Cocker
Terapeut
5854 1087
Kaire.Cocker@sotsiaalkindlustusamet.ee
Triin Hermann
Terapeut
5883 6323
Triin.Hermann@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Ida piirkond (Keskväljak 1, Jõhvi 41531)

Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa
 
Nimi
Ameti nimetus
Telefon
E-post
Viktoria Šumarova 
Superviisor 
337 9704, 5887 2858
Viktoria.Sumarova@sotsiaalkindlustusamet.ee
Elle Purde-Prits 
Terapeut 
337 9704, 5884 0791
Elle.Purde-Prits@sotsiaalkindlustusamet.ee
Nadežda Raku 
Terapeut 
337 9704, 5886 4003
Nadezda.Raku@sotsiaalkindlustusamet.ee
Olga Ignatovets
Terapeut 
 337 9704, 5333 1449
Olga.Ignatovets@sotsiaalkindlustusamet.ee
 

Lõuna piirkond (Tähe 106, Tartu 51013)

Tööpiirkonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa
 
Nimi
Ameti nimetus
Telefon
E-post
Aija Kala
Superviisor
741 0092, 5770 4568
Aija.Kala@sotsiaalkindlustusamet.ee
Mari Sats
Terapeut
 741 0092, 5884 9871
Mari.Sats@sotsiaalkindlustusamet.ee
Raivo Ilmsalu
Terapeut
741 0092, 5349 2188
Raivo.Ilmsalu@sotsiaalkindlustusamet.ee
 

Lääne piirkond (Ringi 10, Pärnu 80014)

Tööpiirkonnad: Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Saaremaa
 
Nimi
Ameti nimetus
Telefon
E-post
Karin Luts 
Superviisor 
5194 3357
Karin.Luts@sotsiaalkindlustusamet.ee