Sa oled siin

Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT)

 

Mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programm on Eestis kasutusel 2015. aastast. MDFT on perekeskne programm tõsise riskikäitumise ja mitmekülgse abivajadusega noortele ja nende peredele

Programm aitab muuta noorte käitumist ja suunata neid probleemidest eemale. Teraapias tegeletakse korraga nelja dimensiooniga: laps/nooruk, vanem, pere ja pereväline dimensioon (nt kool, sõbrad). Teraapia on pikaajaline, ühe perega tegeletakse keskmiselt 4-6 kuud, kohtumised toimuvad iganädalaselt perele sobivas kohas (sh kodus).

MDFT sobib 11-18-aastastele (k.a), kelle puhul esineb:

 • Õigusrikkumiste toimepanemist;
 • sõltuvusainete kuritarvitamist;
 • hälbivat käitumist / käitumishäired;
 • kooliprobleeme sh koolikohuste mittetäitmist;
 • pereprobleeme;
 • vaimse tervise probleeme.

Abivajava lapse saavad programmi suunata:

 • Prokuratuur;
 • kohus;
 • kriminaalhooldaja;
 • politsei;
 • kohalik omavalitsus (kuni 14. aastased noored).

Kohaliku omavalitsuse poolt programmi suunatud laste puhul on vajalik juhtumiplaani olemasolu (sh abivajaduse hindamine) koos analüüsiga, milliseid meetmeid on eelnevalt pere abistamiseks osutatud ning millist tulemust on need andnud. 

Kohalik omavalitsus saab lapse programmi suunata laste ja perede komisjoni või lastekaitsetöötaja otsusega. Programmi suunamiseks tuleb kohalikul omavalitsusel täita eelnevalt indikaatorite vorm (27.6 KB, DOCX), mis annab suunised, kas lapse abistamiseks võiks kaaluda tema suunamist MDFT programmi. Indikaatorite vormi täitmine ei tähenda automaatselt, et lapsele on programmis osalemine tagatud. Kui koostöös superviisoriga on hinnatud MDFT programm lapsele sobilikuks, siis tuleb superviisorile edastada suunamiskiri, indikaatorite vorm ning juhtumiplaan.

Enne MDFT teenusele suunamise otsuse tegemist tuleb suunajal (prokuratuuril, kohtul, kriminaalhooldajal, politseil, kohalikul omavalitsusel) konsulteerida piirkondliku MDFT meeskonna superviisoriga veendumaks MDFT teenuse sobivuses ning orienteeruvas teenuse osutamise ajakavas. Juhul, kui suunaja teeb otsuse enne superviisoriga konsulteerimist, on superviisoril õigus keelduda lapse programmi võtmisest.

 

MDFT eesmärk: pakkuda MDFT meeskondade poolt raskete käitumisraskustega lastele/noortele ja nende peredele tõenduspõhist pereteraapiat.

Sihtgrupp: 11-18-aastased (k.a) tõsise riskikäitumisega (nt õigusrikkujad, sõltuvusainete tarvitajad, käitumisprobleemidega/häiretega) ja mitmekülgse abivajadusega noored ja nende pereliikmed. Noorukid suunatakse teraapiasse kohtu, prokuröri, kriminaalhooldaja, politsei või kohaliku omavalitsuse poolt.

Eelarve: MDFT 2019. aasta eelarve on 650 000 eurot.

Sotsiaalkindlustusameti nelja meeskonna kõrval pakuvad MDFT pereteraapiat noortele ka Viru Vangla ning Maarjamaa Hariduskolleegium.

Kuni 31.03.2017 oli MDFT osa eelnevalt kindlaksmääratud projektist „Riskilaste ja –noorte tugisüsteemi väljaarendamine“, mida rahastati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmist „Riskilapsed ja –noored“. Programmi viisid üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks oli Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Täpsema informatsiooni saamiseks palume ühendust võtta Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna teenuse juhi Egle Välba’ga (Egle.Valba@sotsiaalkindlustusamet.ee.+372 5770 3686).

 

MDFT meeskonna kontaktid

MDFT meeskonnad paiknevad neljas piirkonnas:
 

Põhja piirkond (Endla 8, Tallinn 15092)

Kontakt: mdftpohja@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa
 
Nimi
Ametinimetus
Telefon
E-post
Triin Hermann
Superviisor
5883 6323
Triin.Hermann@sotsiaalkindlustusamet.ee
Marju Kirt
Terapeut
5306 7211
Marju.Kirt@sotsiaalkindlustusamet.ee
Liisa Paavel
Terapeut
5324 7056
Liisa.Paavel@sotsiaalkindlustusamet.ee
Märt Ojamaa
Terapeut
5324 3574
Mart.Ojamaa@sotsiaalkindlustusamet.ee
Jana Laht
Terapeut
5855 8048
Jana.Laht@sotsiaalkindlustusamet.ee
Karin Kool
Terapeut
5782 6470
Karin.Kool@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Ida piirkond (Keskväljak 1, Jõhvi 41531)

Kontakt: mdftida@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa
 
Nimi
Ametinimetus
Telefon
E-post
Elle Purde-Prits
Terapeut
5884 0791
Elle.Purde-Prits@sotsiaalkindlustusamet.ee
Nadežda Raku
Terapeut
5886 4003
Nadezda.Raku@sotsiaalkindlustusamet.ee
Olga Ignatovets
Terapeut
5333 1449
Olga.Ignatovets@sotsiaalkindlustusamet.ee
Mare Kannikka-Sibrits Terapeut 5887 2858 Mare.Kannikka-Sibrits@sotsiaalkindlustusamet.ee
 

Lõuna piirkond (Tähe 106, Tartu 51013)

Kontakt: mdftlouna@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tööpiirkonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa
 
Nimi
Ametinimetus
Telefon
E-post
Aija Kala
Superviisor
741 0092, 5770 4568
Aija.Kala@sotsiaalkindlustusamet.ee
Mari Sats
Terapeut
741 0092, 5884 9871
Mari.Sats@sotsiaalkindlustusamet.ee
Liis Aavaste-Hango
Terapeut
5304 9168
Liis.Aavaste-Hango@sotsiaalkindlustusamet.ee
Priit Kiilaspä
Terapeut
5303 7924
Priit.Kiilaspa@sotsiaalkindlustusamet.ee
Linda Paap
Terapeut
5305 7963
Linda.Paap@sotsiaalkindlustusamet.ee
 

Lääne piirkond (Lai 14, Pärnu 80010)

Kontakt: mdftlaane@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tööpiirkonnad: Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Saaremaa
 
Nimi
Ametinimetus
Telefon
E-post
Karin Luts
Superviisor
5194 3357
Karin.Luts@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kristiina Mets
Terapeut
5307 0458
Kristiina.Mets@sotsiaalkindlustusamet.ee
Merileid Vinkler
Terapeut
5857 0831
Merileid.Vinkler@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Lisainfo