Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Asendushoolduse tugiteenused

On väga oluline, et pered, kes kasvatavad teises peres sündinud lapsi, samuti pere- ja asenduskodude töötajad ei jääks võimalike küsimuste või muredega üksi ning saaksid õigeaegselt vajalikku tuge.

Selleks pakume hooldus-, eestkoste ja lapsendajaperedele ning pere- ja asenduskodude töötajatele erinevaid toetavaid teenuseid. 

Asendushoolduse tugiteenuseid osutatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel toetuse andmise tingimuste (TAT) „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

asendushooldus-nõustamine

Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele

Teenused on mõeldud hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et pakkuda neile kindlustunnet ning toetada lapse kasvatamisel. Tugiteenustele saamiseks on võimalus pöörduda oma kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti või otse teenuseosutaja poole.

Peretoe teenus

annab perele kindla kontaktisiku (peretoetaja), kes suhtleb perega regulaarselt, jälgib toimetulekut, nõustab ja toetab. Peretoe teenust pakutakse alates 2022. aastast kahel viisil:

  • Pere kohanemise toetamiseks – teenust osutatakse ühe aasta jooksul alates uue lapse perre tulekust, teenusega võib alustada 1 kuu enne lapse perre tulekut. Teenust osutatakse igale hooldus-, eestkoste- või lapsendajaperele, kes seda soovib. 
  • Vajaduspõhiseks pere toetamiseks – vajaduspõhist peretoe teenust osutatakse, kui peres on tekkinud vajadus põhjalikuma toetuse järele pärast lapse viibimist peres juba kauem kui 1 aasta. Vajaduspõhist peretoe teenust osutatakse vaid kohaliku omvalitsuse suunamise alusel. Vajaduspõhise peretoe teenuse eesmärgid tulenevad KOV suunamisest ning lepitakse kokku peretoe teenuse kokkuleppes.

 

Psühholoogiline nõustamine

aitab lahendada lapse kasvatamisega seotud probleeme, last paremini mõista ja saada professionaalset psühholoogilist nõu.

Mentorlus

on kogemusnõustamine, mida pakub sarnase kogemusega inimene: lapsendaja, eestkostja või hooldusvanem. Mentor on läbinud ettevalmistava koolituse.

Tugigrupid

võimaldavad peredel omavahel kohtuda, jagada kogemusi ning saada uusi teadmisi. Tugigrupid toimuvad igas maakonnas, vajadusel ka veebipõhiselt.

Telefoni- ja internetinõustamine

Telefoni- ja internetinõustamisel saab vastuseid asendushooldusega seotud küsimustele (nt lapse perekonnas hooldamie, eestkoste, lapsendamine).

  • Telefoninõustamine toimub E-R kl 10–17 telefoninumbril 655 1666
  • Internetinõustamine toimub e-posti aadressil [email protected]. Internetinõustamise kaudu on võimalus saada kahe tööpäeva jooksul asjakohast nõu asendushooldusega seoses.

Telefonile ja e-posti aadressile vastavad Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse koordinaatorid.

Alates 2022. aastast ei ole teenuseosutajatel piirkondlikku jaotust, vaid pere saab endale sobiva teenusepakkuja valida Sotsiaalkindlustusameti lepingupartnerite seast.

 

 

Teenuseid osutavad kuni 31.12.2022:

Täpsema info saamiseks pöörduge palun Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialisti Eliise Ilvese poole:

Eliise Ilves: tel 5393 6428, [email protected]

 

Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele

Pere- ja asenduskodude töötajatele pakutavate tugiteenuste eesmärk on toetada neid laste kasvatamisel, ennetada läbipõlemist ja personali voolavust ning seeläbi tagada lastele stabiilne ja turvaline elukeskkond. Samuti aitavad tugiteenused töötajatel leida lahendusi keerulistes olukordades ning kokkuvõttes parandada asendushoolduse kvaliteeti.

Teenuseid pakutakse vajaduspõhiselt kõigile Eesti pere- ja asenduskodudele. Teenustel saavad osaleda pere- ja asenduskodude töötajad ja juhid.

Pakutavad teenused:

  • grupisupervisioon
  • individuaalne supervisioon
  • juhendatud perevestlus.

Juhendatud perevestlus on uus teenus, mis toetab asendus- või perekodudes pereringis erinevatest teemadest avatult ja ausalt rääkimist ning selle läbi ka ühiselt probleemidele lahenduste leidmist.

Teenuseid osutab kuni 31.12.2022 MTÜ Moreno Keskus www.morenokeskus.ee

Projekti teenuse kohta jagab lisainfot sotsiaalkindlustusameti koordinaator Kristiina Meinberg-Kadai, tel: 57 822 424, e-post [email protected]