Sa oled siin

Lapsendamine

 

 

Lapsendamine on juriidiline toiming, mille tagajärjel tekivad lapsendaja ja lapsendatu vahel vanema ja lapse vahelised õigused ja kohustused. Lapsendamise eesmärk on leida vanemliku hooleta jäänud lapsele sobiv ja armastav pere. Lapsendada saab ainult alaealist last, kelle vanem(ad) on andnud lapsendamiseks nõusoleku, kelle vanem(ad) on surnud või kellelt on ära võetud hooldusõigus ning üksnes lapse huvides. 

 

Siseriiklik lapsendamine

 

Alates 1. jaanuarist 2017 tegelevad siseriikliku lapsendamise korraldamisega Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna spetsialistid.

Meie lapsendamisega tegelevad spetsialistid paiknevad neljas piirkonnas:

Põhja piirkond (Endla 8, Tallinn)

Harju, Rapla ja Järva maakond

Olga Vassina                    620 8364; 5349 5424                Olga.Vassina@sotsiaalkindlustusamet.ee

Eve Mänd                          640 8154; 5911 2128                Eve.Mand@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Ida piirkond (Keskväljak 1, Jõhvi)    

Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond

Andres Julle                      337 9717; 5197 5360                Andres.Julle@sotsiaalkindlustusamet.ee


Lõuna piirkond (Tähe 106, Tartu)

Jõgeva, Tartu, Võru, Põlva, Valga ja Viljandi maakond

Elle Vidder                        520 5516                                   Elle.Vidder@sotsiaalkindlustusamet.ee

Anu Järvepera                  5309 8883                                 Anu.Jarvepera@sotsiaalkindlustusamet.ee


Lääne piirkond (Õhtu põik 5, Pärnu)

Saare, Hiiu, Lääne, Pärnu maakond

Elo Tenusaar                     442 0563, 5190 3792                 Elo.Tenusaar@sotsiaalkindlustusamet.ee     

 

Üldistes küsimustes koordineerib lapsendamise korraldamisega seonduvat Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna asendushoolduse valdkonna juht Nadežda Leosk, 6208381, Nadezda.Leosk@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Rahvusvaheline lapsendamine

 

Rahvusvahelist lapsendamist reguleerib Riikidevahelises lapsendamises laste kaitseks tehtav Haagi konventsioon. Konventsiooni põhimõtted kajastuvad ka EV Perekonnaseaduses.
Lapsendamise korral on esikohal lapse ning seejärel lapsendada soovija huvid.

Perekonnaseaduse järgi võib Eestist välisriiki lapsi lapsendada ainult erandjuhtumina – siis, kui lapse eest ei ole võimalik vajalikul määral hoolitseda Eestis.
Eestist lapsendatakse lapsi välisriiki alates 1990ndatest aastatest. Rahvusvaheline lapsendamine Eestist on toimunud eelnevatel aegadel enamasti USAsse, Soome ja Rootsi. USAga lõppes koostööleping 2013.aastal, Soomega 2016.aastal.

Lapsendatud laste arv on aastatega vähenenud kogu maailmas, sh ka Eestis. Kui kümme - viisteist aastat tagasi oli välismaale lapsendatud laste arv ligi 20 last aastas, siis viimased neli aastat on välismaalt lapsendamise teel kodu leidnud keskmiselt 5-6 last aastas.
Käesoleval ajal on Eestil koostöö kokkulepe Rootsi Kuningriigiga.

Rahvusvahelist lapsendamist ja rahvusvahelist lapsendamise komisjoni tööd korraldab Sotsiaalkindlustusamet. Kui lapsendaja või lapsendatava elukoht ei ole Eestis, võib kohus välisriiki lapsendamise otsustada üksnes rahvusvahelise lapsendamise komisjoni nõusolekul.

Täpsema info saamiseks soovitame pöörduda lastekaitse osakonna asendushoolduse valdkonna juhi Nadežda Leoski poole tel. 620 8381, e-posti aadress Nadezda.Leosk@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Lisainfo