Sa oled siin

Juhendid, mõisted ja koolitused

 

Kasutajakonto loomine STARi töökeskkonda

 

Kohaliku omavalitsuse töötaja

 1. Pöörduge oma asutuse STAR administraatori poole (uue töötaja lisamist on kirjeldatud juhendmaterjalis „Haldusasutuse andmete ja kasutajakontode haldamine (1.81 MB, PDF)“).
 2. Kui see ei ole mingil põhjusel võimalik, edastage aadressile STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee  (digi)allkirjastatud taotlus juurdepääsu taotleva ametniku ja omavalitsuse sotsiaalosakonna juhi või omavalitsuse juhi poolt, milles tuuakse välja andmekogule juurdepääsu taotleva ametniku:
 • nimi
 • isikukood
 • ametinimetus
 • soovitav(ad) kasutajaroll(id) (administraator, sotsiaaltöötaja, arveldaja)
 • e-maili aadress

Teenuseosutaja töötaja

 1. Pöörduge oma asutuse STAR administraatori poole (uue töötaja lisamist on kirjeldatud teenuseosutajate juhendmaterjalis "Kasutajakontode haldamine (662.94 KB, PDF)").
 2. Kui see ei ole mingil põhjusel võimalik, edastage aadressile STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee (digi)allkirjastatud taotlus juurdepääsu taotleva isiku ja asutuse juhi poolt, milles tuuakse välja andmekogule juurdepääsu taotleva isiku:
 • nimi
 • isikukood
 • ametinimetus
 • soovitav(ad) kasutajaroll(id) (administraator, teenuseosutaja esindaja)
 • e-maili aadress
 

Kui Teil esineb probleeme STARi sisenemisel või on vajalik vahetada parooli, palume Teil pöörduda kohaliku omavalitsuse STAR administraatori poole, kes kontrollib Teie kasutajastaatuse aktiivsust, vajadusel vahetab parooli. Kui kohaliku omavalitsuse administraatori(te)l ei ole mingil põhjusel võimalik eelnimetatud toiminguid teostada, siis tuleb STARteenusetoele edastada (digi)allkirjastatud taotlus omavalitsuse sotsiaalosakonna juhi, omavalitsuse juhi või asutuse juhi poolt, milles tuuakse välja töötaja nimi, isikukood, amet ja e-maili aadress.

Kasutajakonto loomiseks STARi testkeskkonda edastage oma soov koos isikukoodiga  meili teel aadressil STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee

Teenuseosutaja lisamine STARi
Teenuseosutaja lisamiseks STARi edastage juhatuse liikme või asutuse juhi poolt digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee. Taotluses tuleb märkida teenuseosutaja andmed (asutuse nimetus, registrikood, teenuseosutamise koha aadress ning osutatavad teenused). Samuti tuleb taotluses tuua välja töötaja andmed, kellele STARi ligipääsu taotletakse (isiku ees- ja perenimi, isikukood, kontaktandmed ning määratav roll – teenuseosutaja esindaja ja/või administraator).

 

STARi kasutamise juhendmaterjalid

Materjalid on uuendamisel

 

 

STARi teenusetugi on kättesaadav 

E-N 9.00-16.45; R 9.00-15.30

 Telefon:  794 3906
STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Vea teatamise blankettmall wordis (15.43 KB, DOCX)

Vea teatamise blankettmall outlookis

 

Juhendmaterjalid kohaliku omavalitsuse töötajale

Üldine

 

Juhendid administraatorile

 

Juhendid sotsiaaltöötajale
 
Juhendid arveldajale

 

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)

 

 

Juhendid sotsiaalkindlustusameti töötajatele

Klassifikaatorid ja definitsioonid

Administreerimisel kasutatavad:

 

Klienditöös kasutatavad:

 

Toimetulekutoetuse määramisel kasutatavad:
TEHIK poolt saadetud teavitused:

Arendused:

 

Info lisaarenduste kohta
 

Lisamaterjal

STAR pilootprojektid

Avaandmed

on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud digitaalsed masinloetavas vormingus andmed, millel puuduvad kasutamist ja levitamist takistavad piirangud.

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STARi) avaandmed leiate avaandmete ametlikust portaalist https://opendata.riik.ee/andmehulgad/sotsiaalteenuste-ja-toetuste-andmeregister-star/

 

 

Koolituste info ja registreerimine

STAR algajate koolitus:

Eesmärk: koolitusel osalenu teab STARi kasutusvõimalusi ja kasutab STARi erinevate toetuste, teenuste määramisel, juhtumimenetluste haldamisel sh juhtumiplaani koostamisel.
Sihtgrupp: kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, kellel STARi kasutamise kogemus puudub või on väga väike.
Teemad:
 1. Kliendiandmete haldamine.
 2. Üldised menetlustoimingud.
 3. Juhtumimenetluse haldamine, sh juhtumiplaani koostamine, hindamine.
 4. Teenuste määramine (asendushooldusteenus, kohalike omavalitsuste teenus).
 5. Toetuste määramine (toimetulekutoetus, toetus hooldamise eest, kohalike omavalitsuste toetus).
 6. Arveldusdokumentide loomine.
 

STAR juhtumimenetluse läbiviimise ja juhtumiplaani haldamise koolitus:

Eesmärk: anda ülevaade STARi kasutusvõimalustest STARi erinevate toetuste, teenuste määramisel, juhtumimenetluse haldamisel sh juhtumiplaani koostamisel.
Sihtgrupp: kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajad
Teemad: 
 1. Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine.
 2. Kliendiandmete haldamine ja üldised menetlustoimingud.
 3. Asendushooldusteenusele suunamine (asenduskodu, perekodu, hoolduspere).
 4. Toetused (hoolduspere, järelhooldus).
 5. Järelhooldus.

 

  Koolitusel koolitusmaterjale ei jagata.
  Kõik koolitusel osalejad tuleb registreerida ükshaaval.
  Probleemide ja küsimustega palun pöörduda STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 794 3906.