Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse näol on tegemist viimase turvavõrguga, mida inimene saab kasutada siis, kui ei suuda töötamise või sotsiaalkindlustussüsteemide (pensionid, töövõimetoetus, töötuskindlustushüvitis, töötu toetus jne) abil tagada endale ja oma perele vahendeid esmavajaduste rahuldamiseks. 

 

 

Teemapäevad/infopäevad

Toimetulekutoetuse teemapäevad toimusid Toilas 11.12.2019, Paides 17. 12 2019, Rakveres 22.01.2020, Tallinnas 28.01.2020, Tartus 12.02.2020, Valgas 25.04.2020 ja Haapsalus 14.05.