Sa oled siin

Kohaliku omavalitsuse nõustamisüksus

 

Kihnu pere mootorrattal Foto: Renee Altrov

 

Omavalitsused on inimeste jaoks, KOV nõustamisüksus on loodud omavalitsuste jaoks.

 

Sotsiaalkindlustusameti juures tegutseva nõustamisüksuse tegevuse eesmärgiks on suurendada riigi poolt korraldatud tuge kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekande ülesannete täitmisel, ühtlustada ja tõsta abimeetmete kvaliteeti ja aidata kaasa tugeva esmatasandil toimiva täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamisele.

 

ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ punkti 2.4.4. "Kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande alane nõustamine elanikkonna abistamiseks“ projekt „Kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamine ning koostöö toetamine sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks“

  Tegevussuunad

  Strateegiline nõustamine

  Sotsiaalkindlustusamet on partneriks omavalitsuse sotsiaaltöö juhtidele sotsiaalkaitse tegevuste ja abimeetmete planeerimisel, valdkonna arengukavade koostamisel ja tegevuskulude planeerimisel. 

  Rakenduslik nõustamine

  Rakendusliku nõustamise eesmärk on sotsiaaltöötaja võimestamine nõustamiste, koolituste ja tööjuhendamise kaudu.

  Juhtumipõhine nõustamine

  Üksus pakub nõustamist õigusaktide tõlgendamisel ja rakendamisel. Samuti aitame lahendada keerulisi juhtumeid ja koordineerime koostööd võrgustikupartnerite vahel.

   

  Kontaktid

  Nimi Telefon E-post
  Evelyn Hallika 
  projektijuht
  53 010 587
  evelyn.hallika@sotsiaalkindlustusamet.ee
   
  Hilje Arukuusk 
  juriidiline nõustaja
  53 867 363
  hilje.arukuusk@sotsiaalkindlustusamet.ee
   
  Ilona Säde 
  juriidiline nõustaja
  51 981 256
  ilona.sade@sotsiaalkindlustusamet.ee
   
  Katrin Lurich  
  analüütik
  58 651 295
  Katrin.Lurich@sotsiaalkindlustusamet.ee

   

   

  Lõuna piirkond

  Kesk 12, 68203 Valga
  Tööpiirkond: Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, Järvamaa ja Raplamaa
  Nimi Telefon E-post
  Meeli Tuubel
  piirkonna juht
  5114 554 Meeli.Tuubel@sotsiaalkindlustusamet.ee

   

  Ida piirkond

  Keskväljak 1, 41594 Jõhvi

  Tööpiirkond: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Harjumaa: Anija vald, Jõelähtme vald, Kiili vald, Kose vald, Kuusalu vald, Loksa linn, Maardu linn, Raasiku vald, Rae vald, Viimsi vald

  Nimi Telefon E-post
  Heli Ferschel
  piirkonna juht
  5361 8094 Heli.Ferschel@sotsiaalkindlustusamet.ee

   

  Lääne piirkond

  Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

  Tööpiirkond: Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Tallinn ja Harjumaa: Harku vald, Keila linn, Lääne-Harju vald, Saku vald, Saue vald

  Nimi Telefon E-post
  Kätlin Hanson
  piirkonna juht
  5783 5307 Katlin.Hanson@sotsiaalkindlustusamet.ee

   

  Nõustajad

  Nimi Telefon E-post
  Janika Ploom 
  väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
  58 550 240
  Janika.Ploom@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Anu Blum
  koduteenus
  53 029 177
  anu.blum@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Jaanika Kirs 
  varjupaigateenus, turvakoduteenus, eluruumi tagamise teenus
  57 493 334
  jaanika.kirs@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Kaie Pukk 
  võlanõustamisteenus, vajaduspõhised toetused, s.h toimetulekutoetus
  57 704 936
  kaie.pukk@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Hele Heletäht 
  sotsiaaltransporditeenus
  52 66 088
  hele.heletaht@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Maie Erin 
  täisealise isiku hooldus, hooldajatoetus
  53 242 142
  maie.erin@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Anu Õun 
  tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus 
  53 052 552 
  anu.oun@sotsiaalkindlustusamet.ee
   

  Teematunnid

  Kutse veebiseminarile

  Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksus koostöös heade partneritega kutsub omavalitsuste sotsiaaltöötajaid osalema suvistel veebiseminari teematundidel kolmapäeviti kell 14-15.30 Skype vahendusel juunis, juulis, augustis ja septembris.

  Veebiseminari „Inimese vajadusest lähtuvalt sotsiaalteenuse tõhusam korraldamine ja pakkumine: kuidas sotsiaaltöötajana selleni jõuda?“ teematunnid lahkavad erinevate sotsiaalteenuste sisu, peatuvad enam kõneainet pakkunud juhtumitel ja aitavad leida lahendusi keerulistes olukordades. Omapoolsed küsimused palun saata teematunnile registreerides.

  Teavet saab ennekõike täiskasvanutele pakutavatest teenustest, kuid oma teadmiste pagasit saavad täiendada ka omavalitsuste lastekaitsetöötajad.

  Veebiseminar on tasuta, vajalik on eelregistreerimine, mille käigus palume saata meile oma küsimused.
  Veebiseminari Skype ärirakenduse (Skype for Business) osalemislingi saadame teie poolt registreerimislehele märgitud e-posti aadressile päev enne teematunni algust.

  Veebiseminaril osalemiseks ja küsimuste esitamiseks valige palun allpool olevast loendist teile sobiv(ad) teema(d) ning registreerige end lingil oleval registreerimislehel osalejaks.
  Andke julgelt teada, millistele küsimustele/probleemidele loodate teematundidel vastust leida.

  Veebiseminaride ajakava 

  • 3. juunil kl 14 – Abivajaduse hindamine, STAR hindamisvahendina

  Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti äriteenuste nõunik Aika Kaukver. Räägime millele peab tähelepanu pöörama esmasel abivajaduse hindamisel ja millised on selles STARi võimalused.
  Link registreerimislehele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclb7LNKMB9e_w1WPr4ixBo85B7dW-ABHbUltc_GRQIU2QTg/viewform

  Korralduslikud küsimused: Jaanika Kirs, tel 5749 3334

  • 10. juunil kl 14 – Juhtumikorraldus ja võrgustikukoostöö

  Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti äriteenuste nõunik Aika Kaukver. Arutame juhtumikorralduse põhimõtteid, millest sotsiaaltöötaja peab lähtuma ning võrgustikutöö (-liikmed) juhtumikorralduses.

  Link registreerimislehele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2LB6OXQ0IBq_YkZtU5P2YvJxYGg9Zkm-f6uX80kmbWsetPg/viewform

  Korralduslikud küsimused: Jaanika Kirs, tel 5749 3334

  • 17. juunil kl 14 – Haldusakt ja kaalutlusotsus

  Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti KOV üksuse lõuna piirkonna juht Meeli Tuubel. Iga sotsiaaltoetus ja -teenus tuleb anda haldusaktiga. Sotsiaalhoolekandes tuleb enamasti teha kaalutlusotsus. Räägime põhiasjadest haldusakti ja kaalutlusotsuse teemas.

  Link registreerimislehele: https://docs.google.com/forms/d/1aWRmFWRjMnc3mnvo3a19TvnJ_QGEcrsgVHiGFA5XxAg/edit

  Korralduslikud küsimused: Meeli Tuubel, tel 511 4554

  • 1. juulil kl 14 – Kes on koduhooldustöötaja?

  Ettekande teeb Tartu Päevakeskus "Kalda" juhataja Annika Sõna, kes räägib koduhooldustöötaja oskustest ja teadmistest. KOVi poolne koolitus ja tugi.

  Link registreerimislehele: https://docs.google.com/forms/d/1-pBIjmLrlx38JslegB3hBTPemlG1pyD_SIKH5ujhGE8/edit

  Korralduslikud küsimused: Anu Blum, tel 5302 9177

  • 22. juulil kl 14 – Kellele kuulub võlg ja kes vajab võlanõustamist?

  Teematunnis osalevad Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hunt ning Eesti Võlanõustajate Liidust Evelyn Eichhorst ja Teele Talk-Kõdar. Räägime murekohtadest ja anname soovitusi kuidas võlgadesse sattunud inimest aidata, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mida vältida.

  Link registreerimislehele: https://docs.google.com/forms/d/1_PYTqZ8pP-R0Mda3oLSeSO9kSAwhm1bYXWVOheY1Kes/edit

  Korralduslikud küsimused: Kaie Pukk, tel 5770 4936

  • 29. juulil kl 14 – Elu dementsusega

  Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksuse nõustaja Anu Õun ja Dementsuse Kompetentsikeskuse esindaja. Räägitakse dementsussündroomist, mis see on? Kuidas ära tunda varajast dementsust? Millised peaksid olema teenused, mis sobivad dementsusega inimestele? Kuidas toetada omastehooldajaid?

  Link registreerimislehele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL88CpNnuQdTavyoJK9YmR3X4whjxdtAReYLrvl1GqScIqQQ/viewform

  Korralduslikud küsimused: Anu Õun, tel 5305 2552

  • 5. augustil kl 14 – Abivajadusest lähtuvalt (tugiisik ja isiklik abistaja)

  Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksuse nõustaja Anu Õun, kes räägib tugiisiku ja isikliku abistaja teenustest, toob välja head ja vead.

  Link registreerimislehele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddVbVBUNoM82mdZgglaI3JDOFekA61TAjDLBNa8OYXgfB3cA/viewform

  Korralduslikud küsimused: Anu Õun, tel 5305 2552

  • 12. augustil kl 14 – Elu kodu või koduta! (Eluruumi-, varjupaiga- ja turvakoduteenus)

  Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti KOV üksuse nõustaja Jaanika Kirs. Räägitakse lühidalt teenuse eesmärkidest ja sisust.

  Link registreerimislehele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSmInrxsRuVj9je13YRC-Z0w7MzbyLgFoGMnd4SkJrHiwQLA/viewform

  Korralduslikud küsimused: Jaanika Kirs, tel 5749 3334

  • 19. augustil kl 14 – Kuhu liigub sotsiaaltransport?

  Ettekande teeb Sotsiaalministeeriumi kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juht Triin Raag. Räägitakse sotsiaaltransporditeenuse olulisematest nüanssidest ja tulevikusuundadest.

  Link registreerimislehele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT_pIjditIHk0nB0GxF3EwdqQZrs0JSJIQrDbftFhUrWQnTQ/viewform

  Korralduslikud küsimused: Hele Heletäht, tel 5308 2263

  • 26. augustil kl 14 – Hooldus ja omastehooldus

  Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti KOV üksuse nõustaja Maie Erin ja Euroopa omastehoolduse ühenduse Eurocarers juhatuse liige Ivar Paimre. Räägitakse KOVide analüüsi tulemustest, tuuakse välja kitsaskohad hoolduse määramisel ja omastehoolduse probleemid.

  Link registreerimislehele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBr7EsU3noJoHOtIwS3XWOmbfwHBvCYa7ylrlrf3UF-mnGVg/viewform

  Korralduslikud küsimused: Maie Erin, tel 5324 2142

  • 2. septembril kl 14 - Üldhooldusteenus ja ülalpidamiskohustuse arvestamine

  Ettekande teevad Sotsiaalkindlustusameti KOV üksuse nõustaja Janika Ploome ja lõuna piirkonna juht Meeli Tuubel, kes räägivad peamistest teemadest KOVi poolt üldhooldusteenuse korraldamisel: ülalpidamiskohustusega pereliikmete kohustus ja inimese vara arvestamine üldhooldusteenuse eest tasu võtmisel.

  Link registreerimislehele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAWLJY-YWmZDz3M-JcKpiKNi_HoZdDL75SrBRGpbxifuQLNQ/viewform

  Korralduslikud küsimused: Janika Ploom, tel 5855 0240

   

  Teemapäevad/infopäevad

  Toimetulekutoetuse teemapäev Paides 17. detsember 2019

  ettekande video

   

  Toimetulekutoetuse teemapäev Toilas 11.12.2019

  19.-20.novembril toimus sotsiaaltöö aastakonverents 2019 „Väärtustame inimest, väärtustame sotsiaaltööd”

  Konverentsi töötoad:

  Päris sotsiaaltöö ehk omavalitsuste parimad praktikad

   

  Kuidas olla professionaalne sotsiaaltöötaja? 

   

  Omavalitsuste ja ühiskonna toimetulek vananemisega

   

  Hooliv sotsiaaltöö praktika - kuidas jõuda väärikate sotsiaalteenusteni?

  Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni ettekanded