Sa oled siin

Kohaliku omavalitsuse nõustamisüksus

 

Kihnu pere mootorrattal Foto: Renee Altrov

 

Omavalitsused on inimeste jaoks, KOV nõustamisüksus on loodud omavalitsuste jaoks.

Sotsiaalkindlustusameti juures tegutseva nõustamisüksuse tegevuse eesmärgiks on suurendada riigi poolt korraldatud tuge kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekande ülesannete täitmisel, ühtlustada ja tõsta abimeetmete kvaliteeti ja aidata kaasa tugeva esmatasandil toimiva täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamisele.

Loe KOV uudiskirju siit

ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ punkti 2.4.4. "Kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande alane nõustamine elanikkonna abistamiseks“ projekt „Kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamine ning koostöö toetamine sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks“

  Tegevussuunad

  Strateegiline nõustamine

  Sotsiaalkindlustusamet on partneriks omavalitsuse sotsiaaltöö juhtidele sotsiaalkaitse tegevuste ja abimeetmete planeerimisel, valdkonna arengukavade koostamisel ja tegevuskulude planeerimisel. 

  Rakenduslik nõustamine

  Rakendusliku nõustamise eesmärk on sotsiaaltöötaja võimestamine nõustamiste, koolituste ja tööjuhendamise kaudu.

  Juhtumipõhine nõustamine

  Üksus pakub nõustamist õigusaktide tõlgendamisel ja rakendamisel. Samuti aitame lahendada keerulisi juhtumeid ja koordineerime koostööd võrgustikupartnerite vahel.

   

  Kontaktid

  Nimi Telefon E-post
  Evelyn Hallika 
  projektijuht
  5301 0587 evelyn.hallika@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Meeli Tuubel
  Lõuna piirkonna juht
  Kesk 12, 68203 Valga
  Tööpiirkond: Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, Järvamaa ja Raplamaa
  511 4554 Meeli.Tuubel@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Heli Ferschel
  Ida piirkonna juht
  Keskväljak 1, 41594 Jõhvi
  Tööpiirkond: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Harjumaa: Anija vald, Jõelähtme vald, Kiili vald,
  Kose vald, Kuusalu vald, Loksa linn, Maardu linn, Raasiku vald, Rae vald, Viimsi vald
  5361 8094 Heli.Ferschel@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Kätlin Hanson
  Lääne piirkonna juht
  Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi
  Tööpiirkond: Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Tallinn ja Harjumaa:
  Harku vald, Keila linn, Lääne-Harju vald, Saku vald, Saue vald
  5783 5307 Katlin.Hanson@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Hilje Arukuusk 
  juriidiline nõustaja
  5386 7363
  hilje.arukuusk@sotsiaalkindlustusamet.ee
   
  Ilona Säde 
  juriidiline nõustaja
  5198 1256
  ilona.sade@sotsiaalkindlustusamet.ee
   
  Katrin Lurich  
  analüütik
  5865 1295
  Katrin.Lurich@sotsiaalkindlustusamet.ee

   

  Nõustajad

  Nimi Telefon E-post
  Janika Ploom 
  väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
  5855 0240
  Janika.Ploom@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Anu Blum
  koduteenus
  5302 9177
  anu.blum@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Jaanika Kirs 
  varjupaigateenus, turvakoduteenus, eluruumi tagamise teenus
  5749 3334
  jaanika.kirs@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Kaie Pukk 
  võlanõustamisteenus, vajaduspõhised toetused, s.h toimetulekutoetus
  5770 4936
  kaie.pukk@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Hele Heletäht 
  sotsiaaltransporditeenus
  526 6088
  hele.heletaht@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Maie Erin 
  täisealise isiku hooldus, hooldajatoetus
  5324 2142
  maie.erin@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Anu Õun 
  tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus 
  5305 2552 
  anu.oun@sotsiaalkindlustusamet.ee
   

  Juhendid

   

  Teematunnid

  Veebiseminari „Inimese vajadusest lähtuvalt sotsiaalteenuse tõhusam korraldamine ja pakkumine: kuidas sotsiaaltöötajana selleni jõuda?“ teematunnid lahkavad erinevate sotsiaalteenuste sisu, peatuvad enam kõneainet pakkunud juhtumitel ja aitavad leida lahendusi keerulistes olukordades. 

  Teavet saab ennekõike täiskasvanutele pakutavatest teenustest, kuid oma teadmiste pagasit saavad täiendada ka omavalitsuste lastekaitsetöötajad.

  3. juunil kl 14 – Abivajaduse hindamine, STAR hindamisvahendina

  Ettekande tegi Sotsiaalkindlustusameti äriteenuste nõunik Aika Kaukver. Räägiti, millele peab tähelepanu pöörama esmasel abivajaduse hindamisel ja millised on selles STARi võimalused

  10. juunil kl 14 – Juhtumikorraldus ja võrgustikukoostöö

  Ettekande tegi Sotsiaalkindlustusameti äriteenuste nõunik Aika Kaukver. Arutati juhtumikorralduse põhimõtteid, millest sotsiaaltöötaja peab lähtuma ning võrgustikutöö (-liikmed) juhtumikorralduses.

  17. juunil kl 14 – Haldusakt ja kaalutlusotsus

  Ettekande tegi Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksuse lõuna piirkonna juht Meeli Tuubel. Iga sotsiaaltoetus ja -teenus tuleb anda haldusaktiga. Sotsiaalhoolekandes tuleb enamasti teha kaalutlusotsus. Räägiti põhiasjadest haldusakti ja kaalutlusotsuse teemas.

   

  • 1. juulil kl 14 – Kes on koduhooldustöötaja?

  Ettekande tegi Tartu Päevakeskus "Kalda" juhataja Annika Sõna, kes rääkis koduhooldustöötaja oskustest ja teadmistest. KOVi poolne koolitus ja tugi 

   

  • 22. juulil kl 14 – Kellele kuulub võlg ja kes vajab võlanõustamist?

  Teematunnis osalesid Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hunt ning Eesti Võlanõustajate Liidust Evelyn Eichhorst ja Teele Talk-Kõdar. Räägiti murekohtadest ja anti soovitusi, kuidas võlgadesse sattunud inimest aidata, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mida vältida.

   

  • 29. juulil kl 14 – Elu dementsusega

  Ettekande tegi Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksuse nõustaja Anu Õun ja Dementsuse Kompetentsikeskuse esindaja. Räägiti dementsussündroomist, mis see on? Kuidas ära tunda varajast dementsust? Millised peaksid olema teenused, mis sobivad dementsusega inimestele? Kuidas toetada omastehooldajaid?

   • 5. augustil kl 14 – Abivajadusest lähtuvalt (tugiisik ja isiklik abistaja)

   Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksuse nõustaja Anu Õun, kes räägib tugiisiku ja isikliku abistaja teenustest, toob välja head ja vead.

    

   • 12. augustil kl 14 – Elu kodu või koduta! (Eluruumi-, varjupaiga- ja turvakoduteenus)

   Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksuse nõustaja Jaanika Kirs. Räägitakse lühidalt teenuse eesmärkidest ja sisust.

    

   • 19. augustil kl 14 – Kuhu liigub sotsiaaltransport?

   Ettekande teeb Sotsiaalministeeriumi kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juht Triin Raag. Räägitakse sotsiaaltransporditeenuse olulisematest nüanssidest ja tulevikusuundadest.

    

   • 26. augustil kl 14 – Hooldus ja omastehooldus

   Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksuse nõustaja Maie Erin ja Euroopa omastehoolduse ühenduse Eurocarers juhatuse liige Ivar Paimre. Räägitakse KOVide analüüsi tulemustest, tuuakse välja kitsaskohad hoolduse määramisel ja omastehoolduse probleemid.

    

   • 2. septembril kl 14 - Üldhooldusteenus ja ülalpidamiskohustuse arvestamine

   Ettekande tegid Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksuse nõustaja Janika Ploom ja lõuna piirkonna juht Meeli Tuubel, kes rääkisid peamistest teemadest KOVi poolt üldhooldusteenuse korraldamisel: ülalpidamiskohustusega pereliikmete kohustus ja inimese vara arvestamine üldhooldusteenuse eest tasu võtmisel.

   Teemapäevad/infopäevad

   Toimetulekutoetuse teemapäev Paides 17. detsember 2019

   ettekande video

    

   Toimetulekutoetuse teemapäev Toilas 11.12.2019

   19.-20.novembril toimus sotsiaaltöö aastakonverents 2019 „Väärtustame inimest, väärtustame sotsiaaltööd”

   Konverentsi töötoad:

   Päris sotsiaaltöö ehk omavalitsuste parimad praktikad

    

   Kuidas olla professionaalne sotsiaaltöötaja? 

    

   Omavalitsuste ja ühiskonna toimetulek vananemisega

    

   Hooliv sotsiaaltöö praktika - kuidas jõuda väärikate sotsiaalteenusteni?

   Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni ettekanded