Sa oled siin

Kvaliteedijuhised

ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ Alapunkt 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“

 

 

Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis

Alates 01.01.2018 hakkasid vastavalt Sotsiaalhoolekande seadusele kehtima sotsiaalteenuse osutamisel kvaliteedipõhimõtted, millest tuleb teenuse osutamisel lähtuda. Seadusest tulenevalt on ette antud üheksa põhimõtet, mille fookuses on isikukesksus ning organiseeritum organisatsioonikorraldus, tagamaks läbipaistvat ja kompetentsemat teenust.

Kuna seaduses esitatud kvaliteedipõhimõtetest ainuüksi jääb väheseks, et kindlustada kõikidele huvipooltele ühtseid arusaamu, töötas Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakond välja sotsiaalteenuste üldise kvaliteedijuhise ning sisustas sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kvaliteedipõhimõtted, mis laienevad kõigile teenustele ja teenuseosutajatele. Koostatud ja kõikidele teenuseosutajatele kättesaadav raamistik sisaldab endas üheksat kvaliteedipõhimõtet koos sisustatud kriteeriumidega.

Raamistik koosneb kolmest tulbast: kriteerium, kriteeriumi sisu ja kontrollmehhanismid. Kriteerium ja kriteeriumi sisu on kõikide teenuste puhul ühine, muutumatu ja tuleneb sotsiaalteenuste üldisest kvaliteedijuhisest. Kontrollmehhanismid erinevad teenuse lõikes ning neid muudetakse vastavalt teenuste sisule.

Teenuseosutaja vastavust kvaliteedipõhimõtetele kontrollitakse riikliku järelevalve käigus.  

 

Kvaliteedijuhised:

 

Kvaliteedijuhiste valmimise tööplaan:

  2020. aastal avalikustatakse järgmiste sotsiaalteenuste kvaliteedijuhised: 

  1. Täisealise isiku hooldusteenus
  2. Isikliku abistaja teenus
  3. Sotsiaaltransporditeenus
  4. Võlanõustamisteenus
  5. Koduteenus
  6. Järelhooldusteenus
  7. Kinnise lasteasutuse teenus
  8. Tugiisikuteenus

  Täpsemat infot kvaliteedijuhiste kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna projektijuhilt:
  Marie Johanson, Marie.Johanson@sotsiaalkindlustusamet.ee