Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

EQUASS

Sotsiaalkindlustusamet täidab alates 2017.aasta maist kvaliteedijuhtimissüsteemi EQUASS Eesti kohaliku esinduse rolli ning koordineerib tegevusi.

EQUASS on Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimissüsteem.

Käesolevast aastast kehtib EQUASS 2018 metoodika.

Läbi kohaliku esinduse on kõikidel sotsiaalteenuste osutajatel võimalik saada infot, konsultatsiooni ning EQUASS välisauditit.

Täpsem info EQUASS tegevuste kohta on leitav EQUASS Eesti kodulehelt www.equass.ee.