Sa oled siin

Erihoolekandeteenuse osutajale

Teade uutele erihoolekandeteenuste osutajatele

Sotsiaalkindlustusamet sõlmib uute erihoolekandeteenuste osutajatega, kellele on väljastatud tegevusluba vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 151 punktidele 5-9, lepingu erihoolekandeteenuste osutamiseks alates 01.01.2020. Leping sõlmitakse kuni viieks aastaks.

Lepingu sõlmimiseks esitada digitaalselt allkirjastatud vormikohane taotlus (34 KB, DOC) Sotsiaalkindlustusametile e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee hiljemalt 30. novembriks 2019.

Täiendav informatsioon: e-post helen.alton@sotsiaalkindlustusamet.ee, telefon 5886 7258.

Kokkuvõttev hinnang erihoolekandeteenuse osutamise ja inimese toetusvajaduste kohta

Teenuse lõppedes hindab teenuse osutaja kirjalikult teenusele suunatud inimesega teenuse ajaks seatud eesmärkide täitmist või mitte täitmist ning selgitab nende täitmise või mittetäitmise põhjuseid.  Kokkuvõtvas hinnangus tuuakse välja, milliseid tegevusi viidi teenuse ajal inimese eesmärkide täitmiseks läbi ja esitatakse hinnang inimese toetusvajaduse kohta teenuse osutamise lõppedes. Kokkuvõttev hinnang koostatakse Sotsiaalkindlustusameti poolt ette antud vormil (35.6 KB, DOCX) ja esitatakse Sotsiaalkindlustusametile kolm kuud enne suunamisotsusel märgitud teenuse osutamise lõppemist.

Juhul, kui teenuseosutamine lõppeb enne suunamisotsusel märgitud kuupäeva, esitatakse kokkuvõttev hinnang Sotsiaalkindlustusametile hiljemalt koos viimase teenuseosutamise arvega.

 

Erihoolekandeteenuste maksimaalsed maksumused 

Erihoolekandeteenuse maksimaalne maksumus on tasu, mida maksab Sotsiaalkindlustusamet teenuse osutajale, kellega on sõlmitud leping erihoolekandeteenuse osutamiseks. 

Iga erihoolekandeteenus sisaldab kulukomponente, mis on seotud konkreetse teenuse osutamisega. Kõik erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus sisaldab järgnevaid kulukomponente:

 1. töötajate palga- ja koolituskulu;
 2. transpordikulu;
 3. töötajate tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulu;
 4. büroo- ja postiteenuste ning sideteenuste kulud;
 5. teenuste osutamise jaoks vajalike vahendite, materjalide, sisustuse jms kulu;
 6. käsimüügiravimite, meditsiinitarvikute ja inkontinentsitoodete ning naha kaitse ja puhastamise vahendite kulu

Erihoolekandeteenuste maksimaalsed maksumused:

 • igapäevaelu toetamise teenuse maksimaalne maksumus on 143 eurot kalendrikuus;
 • igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga raske või sügava puudega täisealisele, kelle esineb pidev ja intensiivne äärmuslik kahjustav käitumine  on maksimaalse maksumusega 1077 eurot kalendrikuus;
 • igapäevaelu toetamise teenus päeva- või nädalahoiuteenusena suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajavale raske või sügava intellektihäirega täisealisel on maksimaalse maksumusega päevasel ajal 41 eurot ja ööpäevas 52 eurot, kuni 21 ööpäeva eest kuus;
 • igapäevaelu toetamise teenus päeva- või nädalahoiuteenusena suures mahus järelevalvet ja kõrvalabi vajaval mõõduka intellektihäirega täisealisel isikul on maksimaalse maksumusega 35 eurot ööpäevas kuni 21 ööpäeva eest kuus;

 • töötamise toetamise teenuse maksimaalne maksumus on 120 eurot kalendrikuus;

 • toetatud elamise teenuse maksimaalne maksumus on 214 eurot kalendrikuus;
 • kogukonnas elamise teenuse maksimaalne maksumus on 432 eurot kalendrikuus;
 • ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus on 559 eurot, kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12-le isikule;
 • ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus on 619 eurot kalendrikuus, kui osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12-le isikule;
 • ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus on 619 eurot kalendrikuus, kui osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones;
 • ööpäevaringne erihooldusteenus autismispektriga raske või sügava puudega täisealisele isikule, kellel esineb pidev ja intensiivne äärmuslik kahjustav käitumine on maksimaalse maksumusega 4252 eurot kalendrikuus;
 • ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga isikule maksimaalne maksumus on 826 eurot kalendrikuus, kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12-le isikule;
 • ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga isikule maksimaalne maksumus on 893 eurot kalendrikuus, kui osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12-le isikule;
 • ööpäevaringse erihooldusteenus  ebastabiilse remissiooniga isikule maksimaalne maksumus on 893 eurot kalendrikuus, kui osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones;
 • ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega isikule maksimaalne maksumus on 837 eurot kalendrikuus, kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12-le isikule;
 • ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega isikule maksimaalne maksumus on 928 eurot kalendrikuus, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12-le isikule;
 • ööpäevaringse erihooldusteenus liitpuudega isikule maksimaalne maksumus on 893 eurot kalendrikuus, kui osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones;
 • ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud täisealise isiku maksimaalne maksumus on 1955 eurot kalendrikuus.

Teenuste maksumus on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrusega nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“.

 

05.12.2018 Erihoolekandeteenuste osutajate infopäeva ettekannete slaidid (1.99 MB, PDF)