Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Erihoolekandeteenuse osutajale

 

Teade uutele erihoolekandeteenuste osutajatele

Sotsiaalkindlustusamet sõlmib uute erihoolekandeteenuste osutajatega, kellele on väljastatud tegevusluba vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 151 punktidele 5-9, halduslepingu erihoolekandeteenuste osutamiseks alates 01.01.2019. Haldusleping sõlmitakse viieks aastaks.

Halduslepingu sõlmimiseks esitada digitaalselt allkirjastatud vormikohane taotlus (35.5 KB, DOC) Sotsiaalkindlustusametile e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee hiljemalt 31. detsembriks 2018.

Täiendav informatsioon: e-post esta.kajaste@sotsiaalkindlustusamet.ee, telefon 620 8306.

 

Kokkuvõttev hinnang erihoolekandeteenuse osutamise ja inimese toetusvajaduste kohta

Teenuse lõppedes hindab teenuse osutaja kirjalikult teenusele suunatud inimesega teenuse ajaks seatud eesmärkide täitmist või mitte täitmist ning selgitab nende täitmise või mittetäitmise põhjuseid.  Kokkuvõtvas hinnangus tuuakse välja, milliseid tegevusi viidi teenuse ajal inimese eesmärkide täitmiseks läbi ja esitatakse hinnang inimese toetusvajaduse kohta teenuse osutamise lõppedes. Kokkuvõttev hinnang koostatakse Sotsiaalkindlustusameti poolt ette antud vormil (35.6 KB, DOCX) ja esitatakse Sotsiaalkindlustusametile vähemalt üks kuu enne suunamiskirjal märgitud teenuse osutamise lõppemist, kuid hiljemalt koos viimase teenuseosutamise arvega.

 

 

05.12.2018 Erihoolekandeteenuste osutajate infopäeva ettekannete slaidid (1.99 MB, PDF)