Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peretoetused 2023

Peretoetuste määradest ja

maksmisest 2023. aastal

 

Loe lähemalt

Lastekaitsekoolitused

Alates jaanuarist pakub laste-
kaitsekoolitusi sotsiaal-
kindlustusamet. Vt lähemalt:
lastekaitsetöö koolitused,
asendushoolduse koolitused 

Riik toetab hooldekodusid

Riik aitab hooldekodudel

energiahinnaga toime tulla.

Loe lähemalt

Lähisuhtevägivalda ei õigusta miski

Kuidas koguda tõendus-
materjali kogetud
lähisuhtevägivalla kohta?
Vaata abistavaid juhtnööre

Maksuvaba tulu pensionieas

2023. aastal muutub pensioni-

ikka jõudnud inimeste

maksuvaba tulu.

Loe lähemalt

Naiste tugikeskused

pakuvad turvalist keskkonda,

nõustamist ja ajutist majutust

vägivalla ohvriks

sattunud naistele.

Lähemalt loe siit.

JULGEOLEKUKRIIS

TÖÖANDJALE

A1 taotlemine

Määra kindlustajariik, kui töötaja on töötamise tõttu seotud rohkem kui ühe liikmesriigiga.
Ettevõtja taotlused ja tõendid  (eesti.ee)

 

Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine

Esita taotlus, kui sul on töötaja, kes soovib kasutada osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkust, tasustatud hoolduspuhkust või lapse toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmine töötasu hüvitamist.
Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks  (eesti.ee)

 

Tööraamatute hoiule andmine

Tööraamatus sisalduvad andmed on vajalikud nii enne 1999. aastat omandatud pensioniõigusliku staaži kui ka erijuhtudel hiljem töötatud perioodide kindlakstegemiseks. Tööraamatu võib esitada töötaja ise või tööandja.