Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Lipusüsteemi kontaktkoolitus

Sunday, 13.06.2021

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi.

Teemad:

 • Lapse ja noore seksuaalne areng, lapse seksuaalsuse omapärad.
 • Laste eakohane, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumine – käitumise hindamise põhimõtted (lippude andmine) Lipusüsteemi metoodika järgi.
 • Kiire ja pikaajaline pedagoogiline reageerimine laste ja noorte piireülatavale seksuaalkäitumisele Lipusüsteemi metoodika järgi, juhtumite arutelu.

 

Õpiväljundid ehk koolituse lõpus osaleja:

 • Tunneb lapse ja noore seksuaalse arengu etappe ja teab, kuidas seda toetada.
 • Oskab eristada eakohast (loomulikku), sobimatut ja lubamatut seksuaalkäitumist Lipusüsteemi metoodika järgi.
 • Oskab piireületavale seksuaalkäitumisele kohaselt pedagoogiliselt reageerida, vajadusel otsides abi kolleegidelt ja teistelt spetsialistidelt.

 

Koolituse ajakava:
09.45-10.00    kogunemine
10.00-11.30    koolitus
11.30-11.45    paus
11.45-13.15    koolitus
13.15-14.00    lõuna
14.00-15.30    koolitus
15.30-15.45    paus
15.45-17.15    koolitus

 

Toimumise ajad ja registreerumine:

Lisainfo [email protected] või [email protected]

Registreerumisel palun saatke järgmised andmed: nimi, isikukood, postiaadress koos indeksiga (see on vajalik juhendmaterjali postitamiseks), töökoht ja amet, telefon 

Koolitusel osalejad saavad paberkandjal juhendmaterjali

Hindamine ja kursuse lõpetamine:

Kursuse lõpetamiseks vajalikud tingimused: osavõtt kontaktkoolitusest 100%, osalejad saavad tõendi.

Rohkem lipusüsteemist vaata siit: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-ennetustoo/lipususteem

Lipusüsteemi metoodika - laste ja noorte piireületavale seksuaalkäitumisele reageerimine. Videos räägib naistearst ja õppejõud Kai Part, kuidas Sensoa lipusüsteemi metoodika järgi määratleda laste ja noorte seksuaalkäitumist ja sellele sobivalt pedagoogiliselt reageerida.

Lipusüsteemi juhendmaterjali eesti keelde tõlkimist ja koolituse väljatöötamist on toetanud: