Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Merimetsa Kogukonnakeskus 

Harju maakond
aadress: 
Merimetsa tee 1, Tallinn
telefon: 
6771250
e-posti aadress: 

 

Merimetsa keskuses töötavad sõbralikud, abivalmid ja kogenud töötajad. Meie eesmärk on iga inimest individuaalselt tundma õppida ja juhendada, tagades olemasolevate oskuste säilitamise ning võimalusel ka arendamise. Meie keskuses pakutav teenus on suunatud intellektihäirega (vaimupuudega) inimestele, et saaksime parimal viisil arvestada diagnoosist tulenevaid vajadusi

tuba
Meie ettevõtte moto on “Tegusama elu kodud”. Meie eesmärk on pakkuda igale inimesele just talle sobivaid tegevusi. Usume, et igal inimesel on omad tugevused, mida arendades saab ta elust rõõmu tunda.
Merimetsa Kogukonnakeskus 
Merimetsa keskuses paneme rõhku individuaalsele juhendamisele. Koos juhendajaga mängitakse erinevaid mänge, tehakse võimetekohaseid töölaadseid ja arendavaid tegevusi. Kööginurgas saab harjutada söögi tegemist, tajunurgas emotsioone maandada ja pallimeres meeli ergutada. Olulisel kohal on füüsiline aktiivsus – individuaalsed võimlemised ja õues liikumine. Asume looduskaunis kohas, kus saame hobuseid vaatamas käia ja Stroomi rannani jalutada. Õuealal saab jalutada, liivakastis mängida ja kiikuda
elutuba